Thứ năm, 18/03/2010 - 06:08

Giao dịch chứng khoán sẽ kéo dài đến 14h30

Dân trí

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có công văn gửi tổng giám đốc các công ty chứng khoán kế hoạch kéo dài thời gian giao dịch thử nghiệm tới 14h30 hàng ngày, kể từ giữa năm nay.

Theo công văn số 358/SGDHCM-TV, bắt đầu vào tháng 6 - 7/2010 HoSE sẽ thực hiện thử nghiệm việc kéo dài thời gian giao dịch cả trong phiên giao dịch buổi sáng và buổi chiều. Trong phiên sáng, HoSE sẽ thực hiện giảm thời gian khớp lệnh định kì mở cửa xuống còn 15 phút: từ 8h30 - 8h45. Khớp lệnh liên tục đợt I bắt đầu từ 8h45 - 11h30.

Phiên chiều, khớp lệnh liên tục đợt II: từ 13h00 - 13h45; Khớp lệnh định kì đóng cửa: từ 13h45 - 14h00; Giao dịch thỏa thuận: 14h00 - 14h30. Thị trường đóng cửa lúc 14h30.

Cùng với việc kéo dài thời gian giao dịch trên, HoSE yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện biên độ giao dịch vẫn là 5% và áp dụng cho cả ngày giao dịch. Các công ty chứng khoán không được hủy lệnh được đặt cùng đợt trong các phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ. Các lệnh giao dịch còn hiệu lực trong phiên sáng sẽ tiếp tục được chuyển sang phiên giao dịch buổi chiều.

Trong khoảng thời gian nghĩ giữa 2 phiên giao dịch sáng và chiều, Công ty Chứng khoán không được phép đặt lệnh mới và hủy, sửa các lệnh giao dịch còn hiệu lực trên hệ thống.

Theo dự kiến của HoSE, đơn vị này sẽ tổ chức thử nghiệm với các bên liên quan vào thời gian từ tháng 6 đến tháng 7/2010. Lịch trình và kịch bản thử nghiệm cụ thể sẽ được Sở thông báo cho các công ty chứng khoán sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước…

An Hạ