1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Dừng cấp mẫu giấy cũ từ ngày 1/8

(Dân trí) - Đối với các hồ sơ đã nhận trước ngày 1/8/2009, tiếp tục hoàn thiện để làm thủ tục để chờ cấp Giấy chứng nhận khi có mẫu giấy mới là ý kiến của Bộ TNMT về việc chuẩn bị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Dừng cấp mẫu giấy cũ từ ngày 1/8 - 1
Từ 1/8 dừng cấp sổ đỏ cũ (ảnh minh hoạ).
 
Để bảo đảm quyền lợi cho người dân, Bộ TNMT đã đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan có liên quan ở địa phương rà soát Giấy chứng nhận đã ký trước ngày 1/8/2009 để trao cho người được cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, không để tình trạng người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có đủ điều kiện được cấp giấy nhưng lại chưa được trao Giấy chứng nhận.
 
Đối với các hồ sơ đã nhận trước ngày 1/8/2009 tiếp tục hoàn thiện để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Theo giải thích thêm của đại diện tổng cục đất đai, khi nào có mẫu giấy mới thì sẽ được cấp và từ 1/8 là dừng cấp mẫu giấy cũ.
 
Đồng thời, các địa phương tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, không để gây ách tắc. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi văn bản hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận mới được ban hành có hiệu lực sẽ sử dụng mẫu Giấy chứng nhận mới để cấp ngay cho các đối tượng được cấp giấy.
 
Lan Hương