Đại hội Cổ đông BCI: "Nóng" chuyện... "công ty mẹ - con"

Dân trí Cổ đông lo ngại việc nhà phát triển bất động sản Khang Điền tham gia vào BCI khiến nhân sự của công ty này có sự biến động. Tuy nhiên, hội đồng quản trị BCI cho rằng, công ty này đang hoạt động theo mô hình "công ty mẹ - con" và nhân sự cao cấp được Khang Điền tăng cường vào ban điều hành.
>>Khang Điền "bắt tay" BCCI: Nỗi lo "xí đất" rồi treo dự án

Sáng nay (10/4), Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI, HOSE: BCI) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Tại đại hội, cổ đông BCI đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016. Theo đó, BCI đã đạt 1.071 tỷ đồng doanh thu, tương đương tăng 155% so với kế hoạch năm 2016 nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 31 tỷ đồng do trong năm Công ty thực hiện chuyển nhượng 2 dự án Cao ốc An Lạc Plaza (Western Dragon), Trung tâm Thương mại dịch vụ và Chung cư cao tầng tại địa chỉ 510 Kinh Dương Vương (Western Plaza) đã làm lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể so với kế hoạch 2016 (giảm 74%) và năm 2015 (giảm 89%).

Do tình hình kinh doanh và lợi nhuận không đạt kết quả mong muốn, BCI quyết định không chia cổ tức cho cổ đông năm 2016
Do tình hình kinh doanh và lợi nhuận không đạt kết quả mong muốn, BCI quyết định không chia cổ tức cho cổ đông năm 2016

Cũng theo HĐQT BCI, nợ phải trả cuối năm 2016 của công ty là 1.088 tỷ đồng chiếm 35% tổng nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn với tỷ trọng là 68% tổng nợ phải trả và nợ ngắn hạn chỉ với 32% tổng nợ phải trả. Nợ phải trả cuối năm 2016 giảm 19% (262 tỷ đồng) so với cuối năm 2015. Trong đó, khoản giảm đáng kể là nợ vay với mức giảm là 106 tỷ đồng do công ty trả trước hạn một phần nợ vay khi duy trì lượng tiền lớn trong năm 2016.

Do tình hình kinh doanh và lợi nhuận không đạt kết quả mong muốn, BCI quyết định không chia cổ tức cho cổ đông năm 2016.

Kế hoạch của năm 2017, BCI đặt mục tiêu doanh thu 410 tỷ đồng, lãi ròng 110 tỷ đồng và mức cổ tức là 10% của BCI cũng được thông qua.

Về cơ sở thực hiện kế hoạch lợi nhuận 110 tỷ đồng, BCI cho biết sẽ tiếp tục kinh doanh các dự án cũ như Khu dân cư Phú Phong 4 (phần đất cao tầng chuyển sang thấp tầng và đất thấp tầng còn lại). Đối với khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, Công ty sẽ tái ký hợp đồng đã đến hạn với các doanh nghiệp đang thuê đất. Ngoài ra, BCI cũng có nguồn lợi nhuận thường xuyên từ cổ tức của BigC.

Tại đại hội, cổ đông BCI bày tỏ lo lắng kết quả kinh doanh sẽ ảnh hưởng bởi đã có những xáo trộn nhân sự khi nhà phát triển bất động sản Khang Điền (KDH) tham gia vào hội đồng quản trị. Tuy nhiên, HĐQT đã "trấn an" những hoài nghi của cổ đông khi cho rằng, BCI hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con với Khang Điền. Khang Điền đang sở hữu 57,3% cổ phần BCI và trở thành công ty mẹ của BCI. Sau khi trở thành công ty con của Khang Điền, BCI đã được công ty mẹ tăng cường đội ngũ nhân lực cao cấp vào ban điều hành.

Về nhân sự, đại hội cũng đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước của ông Trần Ngọc Henri và ông Nguyễn Đình Bảo theo nguyện vọng cá nhân. Thay vào đó, đại hội cũng bầu ông Phạm Minh Nhựt lên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty BCCI.

Công Quang