Cắt giảm bộ máy và cái khó của tư lệnh ngành nắm "túi tiền" quốc gia

Dân trí Bộ trưởng Tài chính chia sẻ về quyết tâm cải cách thông qua việc sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế toàn ngành, đặc biệt là cơ cấu lại cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước và dự trữ nhà nước cấp chi cục.

tt_jjxv.jpg

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Trả lời PV trước thềm năm mới, người đứng đầu ngành tài chính - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay, bên cạnh công tác điều hành thu chi ngân sách, một trong những nét nổi bật của năm 2018 chính là việc các bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát và sắp xếp nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Hàng nghìn đầu mối được cắt giảm

Nói về những kết quả đạt được, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô, phạm vi quản lý rộng, bộ máy được tổ chức từ trung ương đến địa phương gồm 20 Vụ/Cục, 05 Tổng cục (4/5 Tổng cục được tổ chức theo hệ thống dọc), 10 đơn vị sự nghiệp, 183 Cục ở cấp tỉnh, gần 1.700 chi cục ở cấp huyện và khoảng 5.600 tổ (đội) thuộc Chi cục.

Biên chế công chức, viên chức của Bộ Tài chính được giao năm 2018 khoảng 73.000 người.

Theo Bộ trưởng, ngay từ khi Kết luận số 64-KTTW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI), Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện một số giải pháp đổi mới, sắp xếp bộ máy của Bộ Tài chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Theo đó, từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2017, Bộ Tài chính đã cắt giảm được khoảng 2.649 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương.

Trong đó, giai đoạn này, tập trung tinh gọn bộ máy cấp phòng thuộc KBNN cấp tỉnh và cấp tổ (đội) của KBNN cấp huyện trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy kế toán nội bộ phân tán sang mô hình tổ chức bộ máy kế toán nội bộ tập trung, cải tiến quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất đầu mối kiểm soát chi của hệ thống KBNN.

Cụ thể, KBNN cắt giảm hơn 2.000 đầu mối đơn vị (cấp phòng và cấp tổ, đội tại Cục và chi cục địa phương); Tổng cục Thuế cắt giảm khoảng 600 đầu mối (cấp tổ, đội thuộc Chi cục) TCHQ giảm được 13 đầu mối cấp phòng thuộc Vụ thuộc Tổng cục, giảm 37 phòng và tương đương và tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Sau khi Nghị quyết Trung ương khoá XIIII, Nghị quyết số 1NQNCPCP ngày 03/2/2018 của Chính phủ, riêng trong năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm được 536 đầu mối thuộc các Vụ/Cục thuộc Cơ quan Bộ.

Đồng thời, khi thực hiện Nghị quyết số 1/NQTW, gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngay từ khi có chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan thuế, Bộ Tài chính đã chỉ đạo dừng việc xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan thuế cấp Cục, Chi cục, dừng việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp Chi cục để thực hiện chủ trương hợp nhất, sáp nhập Chi cục thuế thành Chi cục Thuế khu vực.

Bộ trưởng cho hay, để đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao so với năm 2015, tính đến nay, số biên chế của Bộ Tài chính đã được cắt giảm là 4.973 chỉ tiêu (giảm 6,7%) so với năm 2015.

"Đối với những công chức dôi dư do sắp xếp bộ máy, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhưng còn hạn chế năng lực, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát để thực hiện tinh giản biên chế theo quy định khoảng 600 trường hợp, đạt xấp xỉ 112% so với kế hoạch đề ra tính đến hết năm 2018", Bộ trưởng nói.

Cái khó của tư lệnh ngành

Chia sẻ về những khó khăn khi thực hiện sắp xếp lại bộ máy, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy diễn ra trong bối cảnh các văn bản quy định về quản lý bộ máy, biên chế chưa được ban hành đồng bộ. Do đó, việc triển khai của các Bộ, ngành, địa phương có cách thức triển khai khác nhau, chưa có một mô hình mẫu để học tập, rút kinh nghiệm.

"Vì vậy, là một trong các Bộ đi đầu trong cải cách bộ máy, Bộ Tài chính vừa thực hiện, vừa phải xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền do có một số vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp, dẫn đến quá trình triển khai kéo dài hơn so với dự kiến", ông nói.

Bên cạnh đó, theo người đứng đầu ngành tài chính, cán bộ các đơn vị thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập mặc dù đã được quán triệt, động viên về tư tưởng, tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ có tâm tư do việc sắp xếp ảnh hưởng đến vị trí công tác, ảnh hưởng trực tiếp đời sống, sinh hoạt của cán bộ do vấn đề về khoảng cách địa lý, chi phí, rủi ro đi lại...

Việc sắp xếp các đơn vị được tổ chức theo địa giới hành chính sang tổ chức theo khu vực cũng dẫn đến việc tổ chức đảng của các đơn vị sắp xếp, sáp nhập phải điều chỉnh theo mô hình mới (tổ chức đảng của Chi cục Thuế khu vực chuyển sang trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế thay vì cấp ủy cấp huyện như hiện nay) để đảm bảo phù hợp với tình hình mới.

Ngoài ra, việc triển khai tinh gọn bộ máy đồng thời với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống liên quan trực tiếp đến công tác quản lý cán bộ. Cùng với việc cắt giảm, xóa bỏ các tổ chức thuộc và trực thuộc thì vị trí lãnh đạo cũng sẽ phải rà soát, cắt giảm.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sắp xếp, sáp nhập xây dựng tốt phương án bố trí, sắp xếp nhân sự, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh gây mất đoàn kết nội bộ; dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp Chi cục và cấp đội.

Đồng thời, đối với cấp trưởng ưu tiên bố trí chức danh tương đương, trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương thì xem xét bố trí vị trí cấp phó tại bộ phận phù hợp, được bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định và được ưu tiên bổ nhiệm cấp trưởng khi đơn vị có nhu cầu.

Đối với cấp phó tại các đơn vị hợp nhất, sáp nhập khi sắp xếp có thể trước mắt cao hơn so với quy định, khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc chuyển công tác không được bổ sung thêm cấp bổ; đồng thời có giải pháp, kế hoạch sắp xếp cấp phó đảm bảo quy định.

Bộ trưởng cũng cho hay, việc sắp xếp, sáp nhập một số Chi cục Thuế cấp huyện thành 01 Chi cục Thuế khu vực dẫn đến địa bàn, đối tượng quản lý của Chi cục Thuế khu vực tương đối lớn trong khi mỗi Chi cục Thuế có 01 Trụ sở chính và 01 con dấu để triển khai nhiệm vụ được giao. Trong thực tế tại địa bàn huyện không đặt Trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực nhưng vẫn cần giải quyết các thủ tục hành chính phát sinh hàng ngày cho người nộp thuế trên địa bàn.

Để khắc phục vướng mắc trên, Bộ Tài chính đã đồng ý cho Chi cục Thuế khu vực được sử dụng thêm con dấu ướt (con dấu 2, thứ 3) để triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng con dấu ướt tại Chi cục Thuế khu vực dẫn đến phải có cơ chế phân cấp, phân quyền trong thực thi nhiệm vụ. Đây cũng là thách thức cho ngành trong việc quản lý con dấu cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện của những bộ phận được phân cấp, phân quyền. Theo đó, trong thời tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chữ ký số trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành.

"Mặc dù, quá trình đổi mới, tinh gọn bộ máy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Tài chính đã cố gắng, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với kết quả thu ngân sách năm 2018 đạt 107% so dự toán. Cùng với quyết tâm chính trị của toàn ngành, sự chỉ đạo, phối hợp của các cơ quan có liên quan, tôi tin rằng Bộ Tài chính cũng sẽ thực hiện thành công việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của Đảng, Chính phủ trong thời gian tới", Bộ trưởng khẳng định.

Phương Dung

banner_chan-bai.gif

 

 

MỚI NHẤT
Đầu năm mua muối
Đầu năm mua muối

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” – câu Tục ngữ có lẽ không người dân Việt Nam nào không biết. Từ bao đời nay, đây cũng là một trong những phong tục truyền thống về mua – bán của người Việt mỗi khi Tết đến, xuân về...

Thứ năm, 07/02/2019 - 05:45

Ô tô nhỏ giá rẻ: Cả ngàn mẫu xe dưới 300 triệu đồng, tha hồ chọn
Ô tô nhỏ giá rẻ: Cả ngàn mẫu xe dưới 300 triệu đồng, tha hồ chọn

Phân khúc xe nhỏ sẽ không còn là lãnh địa riêng của các thương hiệu Hàn Quốc. Nhiều “ông lớn” đã quyết định nhập cuộc, với những kế hoạch đầy tham vọng, hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ và giá giảm.

Thứ tư, 06/02/2019 - 05:10

Thâm nhập thủ phủ “vàng đỏ” saffron ở Iran
Thâm nhập thủ phủ “vàng đỏ” saffron ở Iran

Saffron, một loại gia-vị-thảo-dược ở vùng Trung Đông, được mệnh danh là “vàng đỏ”, có giá đắt hơn cả vàng 4 số 9! Những bí mật về saffron được phần nào “bật mí” khi chúng tôi tìm đến Khorasan – một tỉnh thuộc vùng đông bắc Iran, thâm nhập thủ phủ saffron đúng vào mùa thu hoạch.

Thứ tư, 06/02/2019 - 02:10

Phó Thủ tướng nói những “việc rất quan trọng cần làm ngay” về tiền lương
Phó Thủ tướng nói những “việc rất quan trọng cần làm ngay” về tiền lương

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kỳ vọng, từ năm 2021 tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương. Đầu năm mới 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao đổi về “những việc quan trọng cần làm ngay” trong cải cách chính sách tiền lương.

Thứ tư, 06/02/2019 - 01:30

Ngân hàng lãi nghìn tỷ đồng và sự soán ngôi đáng kinh ngạc
Ngân hàng lãi nghìn tỷ đồng và sự soán ngôi đáng kinh ngạc

(Dân trí) - Năm 2018, lợi nhuận của Vietcombank cao kỷ lục, bằng cả ngân hàng đứng thứ 2 và thứ 3 cộng lại. Còn Techcombank là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đầu tiên vượt mức lợi nhuận 10.000 tỷ đồng.

Thứ tư, 06/02/2019 - 09:05

Một tháng mua hơn 4 tỷ USD, tỷ giá sẽ diễn biến thế nào?
Một tháng mua hơn 4 tỷ USD, tỷ giá sẽ diễn biến thế nào?

(Dân trí) - "Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng có báo cáo tôi là trong tháng qua, chúng ta mua trên 4 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Giá trị đồng Việt Nam trong bối cảnh quốc tế như vậy là đáng mừng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Thứ tư, 06/02/2019 - 08:00

Giám đốc ngân hàng Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng để ăn cắp 1 triệu USD
Giám đốc ngân hàng Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng để ăn cắp 1 triệu USD

(Dân trí) - Một giám đốc quản lý phần mềm Trung Quốc đã bị kết án sau khi bị kết tội ăn cắp khoảng 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) từ các máy ATM của ngân hàng Huaxia có điểm yếu về bảo mật.

Thứ tư, 06/02/2019 - 07:00

Tóm cổ rắn độc: Ông lão ôm vàng ròng đổi lấy ‘siêu xe’
Tóm cổ rắn độc: Ông lão ôm vàng ròng đổi lấy ‘siêu xe’

Đang lúc đói nghèo, cơm không đủ ăn nhưng nhờ thuần hóa được con rắn độc, người dân đổi đời. Như nhà ông Quảng, sau 2 năm nuôi rắn, ông ôm vàng ròng đi sắm “siêu xe”, mua chiếc tivi đen trắng cho cả làng tới xem.

Thứ tư, 06/02/2019 - 06:10

Top xe nào dẫn dắt thị trường xe Việt năm 2019?
Top xe nào dẫn dắt thị trường xe Việt năm 2019?

(Dân trí) - 9 dòng xe có doanh số bán trên 10.000 chiếc trong năm qua đều tập trung vào các dòng xe lắp ráp trong nước và của những thương hiệu lớn. Đa phần các xe này đều có giá từ dưới 1 tỷ đồng trở xuống.

Thứ tư, 06/02/2019 - 06:05

Sau một năm “kỷ lục”, kịch bản nền kinh tế năm 2019 sẽ như thế nào?
Sau một năm “kỷ lục”, kịch bản nền kinh tế năm 2019 sẽ như thế nào?

(Dân trí) - Sau những con số tăng trưởng kinh tế hết sức ấn tượng năm 2018, giới chuyên gia chỉ ra rằng, năm 2019, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 7% nhưng cần cải cách thể chế và môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn nhằm gia tăng đầu tư tư nhân, tái cơ cấu kinh tế cần phải thực hiện triệt để.

Thứ tư, 06/02/2019 - 06:00

Bí ẩn Rolls-Royce 40 tỷ của đại gia Hà Tĩnh biến mất khỏi Việt Nam
Bí ẩn Rolls-Royce 40 tỷ của đại gia Hà Tĩnh biến mất khỏi Việt Nam

Xe Rolls-Royce Phantom Rồng này đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong. Sau tai nạn này, chiếc Rolls-Royce biến mất khỏi Việt Nam.

Thứ ba, 05/02/2019 - 06:43

Những doanh nhân tuổi Hợi lừng lẫy thương trường: Nhiều người sinh năm Tân Hợi
Những doanh nhân tuổi Hợi lừng lẫy thương trường: Nhiều người sinh năm Tân Hợi

(Dân trí) - Dù kinh doanh không được cho là nghề lý tưởng của những người tuổi Hợi, thế nhưng thực tế cho thấy, trên thương trường vẫn có không ít doanh nhân tuổi Hợi nổi danh.

Thứ ba, 05/02/2019 - 01:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Bất ngờ tìm được tượng Phật từ thời Minh ngay bờ biển
Bất ngờ tìm được tượng Phật từ thời Minh ngay bờ biển

(Dân trí) - Trong khi khám phá bờ biển phía bắc bang WA, Tây Úc, hai người đàn ông đã dùng máy dò kim loại và phát hiện ra một bức tượng Phật bằng đồng có thể có từ đầu thời nhà Minh.

Thứ ba, 05/02/2019 - 12:57

“Điểm danh” những cây mai “khủng” nhất Tết Kỷ Hợi 2019
“Điểm danh” những cây mai “khủng” nhất Tết Kỷ Hợi 2019

(Dân trí) - Những cây mai “khủng” nhất dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có giá từ 1,6 – 3 tỷ đồng đang được rao bán tại Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ

Thứ ba, 05/02/2019 - 10:00

Điểm danh doanh nhân tuổi Hợi lừng lẫy thương trường
Điểm danh doanh nhân tuổi Hợi lừng lẫy thương trường

(Dân trí) - Có thể chính bởi tính cách ôn hoà, biết duy trì các mối quan hệ, sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc khó khăn… điều này đã giúp những người tuổi Hợi thành công trên “chiến trường kinh doanh”.

Thứ ba, 05/02/2019 - 09:30

Ngược miền gà đen
Ngược miền gà đen

(Dân trí) - Gà đen - Loại gà đặc sản, nổi tiếng thịt thơm ngon, bổ dưỡng của người dân tộc Mông trên miền Tây xứ Nghệ. Đây là loại gà đặc trưng ở đây, người dân tộc Mông gọi là cay đu, còn người Thái gọi là cày đắm. Những ngày cuối năm này, các phiên chợ vùng biên rất nhộn nhịp với các đặc sản vùng cao, trong đó không thể thiếu được mặt hàng gà đen đặc sản này.

Thứ ba, 05/02/2019 - 06:15

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Thế giới không đợi chúng ta đi cùng, đi theo
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Thế giới không đợi chúng ta đi cùng, đi theo

(Dân trí) - "Cơ hội của quốc gia này lại là thách thức của quốc gia khác và ngược lại. Chúng ta tận dụng cơ hội, chắt chiu, tận dụng, và tránh được thách thức. Quốc gia nào tận dụng được hết các cơ hội sẽ thành công. Cơ hội là bình đẳng như nhau, ai biết nắm thì thành công".

Thứ ba, 05/02/2019 - 06:00

Sau 1 thập kỷ, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng “nhanh nhất thế giới”
Sau 1 thập kỷ, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng “nhanh nhất thế giới”

(Dân trí) - Ấn tượng, kỷ lục, vượt xa, nhanh nhất thế giới... Đó là những từ ngữ được các chuyên gia và giới truyền thông sử dụng để tái hiện sống động nhất về “bức tranh” kinh tế Việt Nam năm 2018. Với mức tăng trưởng 7,08%, kinh tế Việt Nam ghi nhận những “dấu ấn” đặc biệt sau hơn 1 thập kỷ. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chia sẻ về chủ đề này với PV Dân trí.

Thứ ba, 05/02/2019 - 06:00

Giữ tiền và chờ: 2019, đừng vội mua nhà, không nóng ruột tậu ô tô
Giữ tiền và chờ: 2019, đừng vội mua nhà, không nóng ruột tậu ô tô

Để giúp không mất tiền oan trong năm 2019, CNBC Make It đã tổng hợp 4 sai lầm về tiền bạc cần tránh trong năm mới, được gợi ý từ các chuyên gia tài chính và triệu phú USD tự thân.

Thứ ba, 05/02/2019 - 05:45

Nhìn lại một năm kinh tế Quảng Nam khởi sắc
Nhìn lại một năm kinh tế Quảng Nam khởi sắc

(Dân trí) - Trong năm 2018 các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 7/12/2017; Chương trình công tác của UBND tỉnh với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; qua đó đã đạt được những kết quả phấn khởi.

Thứ ba, 05/02/2019 - 04:00

Dân mạng đua nhau tìm mua áo Ngọc Hoàng “đi bão” giá tiền triệu về diện Tết
Dân mạng đua nhau tìm mua áo Ngọc Hoàng “đi bão” giá tiền triệu về diện Tết

(Dân trí) - Táo Quân nhiều năm nay luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trước thời khắc giao thừa. Thế nhưng năm nay, chiếc áo mà Ngọc Hoàng mặc để “đi bão” đã trở thành một “món hàng” hot trên mạng xã hội.

Thứ ba, 05/02/2019 - 01:30

Nữ “nông dân” mang đào Bắc vào Cao Nguyên trồng, thu hàng trăm triệu đồng mỗi dịp tết
Nữ “nông dân” mang đào Bắc vào Cao Nguyên trồng, thu hàng trăm triệu đồng mỗi dịp tết

(Dân trí) - Nắm được thị hiếu của khách hàng miền nam, chị Tô Thị Thắm (51 tuổi, trú tại tổ 16, phường Quang Trung, Tp Kon Tum) đã mày mò, học học và đưa giống đào Bắc về trồng trên vùng đất đỏ bazan. Hơn hai mươi năm nay, mỗi mùa tết chị Thắm thu nhập hàng trăm triệu đồng từ vườn đào của mình.

Thứ hai, 04/02/2019 - 07:03

Chợ Đà Nẵng 30 Tết: Thịt, cá tăng giá nhẹ; hoa quả cúng giao thừa đắt giá
Chợ Đà Nẵng 30 Tết: Thịt, cá tăng giá nhẹ; hoa quả cúng giao thừa đắt giá

(Dân trí) - Ngày 4/2 (30 Tết), các chợ trung tâm TP Đà Nẵng nhộn nhịp người bán người mua. Người dân hôm nay chủ yếu đi chợ để chuẩn bị mâm cơm cúng rước ông bà về nhà đón Tết và cúng giao thừa.

Thứ hai, 04/02/2019 - 06:59

Đấu giá thiên thạch mặt trăng, đại gia xây chùa lớn nhất Việt Nam
Đấu giá thiên thạch mặt trăng, đại gia xây chùa lớn nhất Việt Nam

Thương vụ đấu giá thiên thạch mặt trăng về tạc tượng Phật của đại gia kín tiếng người Việt khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Thứ hai, 04/02/2019 - 04:58