Các "ông lớn" Agribank, MobiFone, VNPT phải cổ phần xong trong năm 2020

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, trong đó có nhiều ông lớn như TKV, Agribank, MobiFone, VNPT...

Theo Quyết định của Thủ tướng có 4 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần mà vốn Nhà nước được phép nắm giữ 65% vốn điều lệ gồm có doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty lương thực miền Bắc...

Các ông lớn Agribank, MobiFone, VNPT phải cổ phần xong trong năm 2020 - 1

Trong khi đó, 62 doanh nghiệp cổ phần hóa mà Nhà nước sẽ giữ trên 50% vốn điều lệ, như Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM), Tổng Công ty viễn thông MobiFone, Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)....

Đồng thời, có 27 doanh nghiệp được cổ phần mà Nhà nước chỉ nắm giữ vốn điều lệ dưới 50% trở xuống, trong đó có Tổng Công ty Giấy Việt Nam; Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HUD), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện cổ phần hóa đúng kế hoạch.

Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Theo Quyết định trên, những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành và các trường hợp đặc thù Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định Nhà nước cần nắm giữ từ 36% đến 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

Định kỳ hàng quý và trước ngày 30/9/2020, các cá nhân, tổ chức thực hiện cổ phần hóa phải có báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp gửi bộ ngành liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, theo Quyết định của Thủ tướng, cá nhân các bộ trưởng, chủ tịch cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành cổ phần hóa theo đúng tiến độ quy định.

An Linh

Tin liên quan