BIDV: 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng trên 30%

(Dân trí) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2018, đến hết 30/09/2018, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Một số chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng ấn tượng.


9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng trưởng trên 30%

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng trưởng trên 30%

Theo BIDV, tổng tài sản của ngân hàng này tính đến 30/09/2018 đạt 1.268.413 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với đầu năm, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu nhóm NHTMCP.

Hoạt động huy động vốn của BIDV trong 9 tháng qua cũng được cho là đảm bảo cân đối vốn an toàn và hiệu quả, chất lượng huy động vốn được kiểm soát tốt, phù hợp với lộ trình tăng trưởng tín dụng: Tiền gửi khách hàng đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm.

Cũng trong 9 tháng qua, dư nợ tín dụng của toàn hệ thống BIDV tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kỳ hạn ngắn, bán lẻ và SME: Cho vay khách hàng đạt 968.752 tỷ đồng, tăng 11,75% so với đầu năm. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng phân khúc bán lẻ và SME, dư nợ ngắn hạn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo đúng định hướng của Chính phủ, NHNN, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước.

Cũng theo BIDV, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng này đạt 32.865 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các mảng hoạt động đều đạt kết quả tích cực, cụ thể: Thu nhập lãi thuần đạt 25.616 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng kỳ năm trước; Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ đạt 2.541 tỷ đồng, tăng trưởng tích cực 18,74 % so với cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 797 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 682 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt 221 tỷ đồng; Thu từ hoạt động khác đạt 2.866 tỷ đồng.


Tổng thu nhập hoạt động của BIDV đạt 32.865 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước

Tổng thu nhập hoạt động của BIDV đạt 32.865 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước

Chênh lệch thu chi đạt kết quả tích cực 21.620 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. BIDV tăng cường trích lập dự phòng rủi ro trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại nợ. Lợi nhuận trước thuế tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.254 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định.

Trong 3 tháng cuối năm, BIDV tiếp tục điều hành hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2018, tăng trưởng tín dụng gắn chặt với chất lượng và hiệu quả, tăng cường quản lý giới hạn tín dụng theo ngành, lĩnh vực; Tăng trưởng huy động vốn với chi phí hợp lý, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn; Nỗ lực gia tăng các nguồn thu phi lãi để đảm bảo hiệu quả chung; Tập trung nguồn lực để triển khai phương án tái cơ cấu gắn với công tác xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020; xúc tiến các công việc liên quan đến triển khai phương án tăng vốn theo lộ trình...

* Một số điểm nổi bật trong hoạt động của BIDV 9 tháng đầu năm 2018

Moody tăng định hạng tín nhiệm của BIDV sau khi tăng định hạng của Việt Nam: Theo đó, định hạng của BIDV tăng 1 bậc đối với định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV. Triển vọng đối với các định hạng tiền gửi nội tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành dài hạn ở mức ổn định. Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn: Ba3/B1, Định hạng nhà phát hành dài hạn: Ba3.

S&P giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV với triển vọng ổn định , định hạng nhà phát hành dài hạn: B+, Định hạng nhà phát hành ngắn hạn: B, Triển vọng Ổn định. Triển vọng “ổn định” phản ánh dự báo của S&P về việc BIDV sẽ tiếp tục duy trì vị thế mạnh, khả năng sinh lời khá, chất lượng tài sản cải thiện trong vòng 12 – 18 tháng tới.

Trong 9 tháng vừa qua, BIDV được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng: Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp 2015 - 2018 (Tạp chí Asian Banker); Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 3 năm liên tiếp - 2016, 2017, 2018 (Ngân hàng Phát triển châu Á); Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Asian Banker); Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Asian Banking & Finance); Ngân hàng cung cấp sản phẩm tài chính phái sinh tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Asia Risk); Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về kinh doanh trái phiếu; Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất (Tạp chí Global Banking and Finance Review); Top 15 doanh nghiệp có thương hiệu giá trị nhất Việt Nam (Tạp chí Forbes Việt Nam), và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Hà Yên

Đang được quan tâm