1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

6 tháng đầu năm, mức lãi thuần của BIDV tăng đột biến

Theo báo cáo tài chính mới được công bố, mức lãi thuần của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mức tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng 37%. Các chỉ số về tổng dư nợ tín dụng, nguồn vốn huy động, mức tăng trưởng tổng tài sản...đều rất tích cực trong khi nợ xấu được kiểm soát tốt.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 vừa được BIDV công bố, đến hết 30/06/2017, hoạt động kinh doanh của BIDV thể hiện xu hướng tích cực, bám sát định hướng và lộ trình kế hoạch kinh doanh năm.

Các mảng kinh doanh cốt lõi của BIDV đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm như sau: Tổng tài sản đạt trên 1.100.433 tỷ, tăng trưởng 9,3% so với đầu năm.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.024.008 tỷ, trong đó cho vay khách hàng tính đến 30/06/2017 đạt trên 807.370 tỷ, tăng trưởng 11,56% so với đầu năm. Đáng chú ý, chất lượng tín dụng được BIDV kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu 1,9%.

Báo cáo của BIDV cũng cho thấy, tổng nguồn vốn huy động đạt 1.026.269 tỷ, trong đó tiền gửi của khách hàng tính đến 30/06/2017 đạt trên 811.512 tỷ, tăng trưởng 11,8% so với đầu năm.

Đáng chú ý, Báo cáo tài chính 6 tháng của BIDV cho thấy, tổng thu nhập hoạt động đạt 16.795 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nhập lãi thuần đạt gần 14.008 tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu bảo lãnh dẫn đầu hệ thống đạt 820 tỷ, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước+ Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ dẫn đầu hệ thống, đạt 1.410 tỷ, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 303 tỷ, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm riêng ngân hàng BIDV đạt 4.050 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 54% so với kế hoạch năm 2017, trong đó LNTT quý II năm 2017 đạt 1.993 tỷ, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ góp vốn tăng so với cùng kỳ năm trước nếu loại trừ phần tăng đột biến từ hoạt động thoái vốn VID Public Bank trong năm 2016.

Như vậy, hoạt động kinh doanh của BIDV Quý 2/2017 diễn biến tích cực, tạo đà hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc tăng trưởng tín dụng tốt ngay từ đầu năm đã làm gia tăng nguồn thu ròng từ lãi, bên cạnh đó hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối cũng như thu nợ ngoại bảng tốt đã góp phần vào tăng trưởng kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm của Ngân hàng.

Một số hoạt động nổi bật của BIDV gần đây:

- Nhận giải thưởng quốc tế về Công nghệ thông tin: Ngày 13/07/2017, tại Singapore, BIDV lần thứ 3 liên tiếp nhận được giải thưởng quốc tế “Ngân hàng Việt Nam tốt nhất về Công nghệ và Vận hành”. Giải thưởng do tạp chí uy tín Asian Banking & Finance (ABF) bình chọn trong khuôn khổ giải thưởng ABF Wholesale Banking Awards.

- Ký thỏa thuận phối hợp Kho bạc Nhà nước Thu ngân sách trên địa bàn Hà nội và Tp.HCM: Ngày 19/07/2017, tại Hà Nội, BIDV và Kho bạc Nhà nước đã ký kết Thỏa thuận liên tịch phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội. Trước đó ngày 11/07/2017, tại Tp.HCM, hai bên cũng đã ký kết Thỏa thuận liên tịch phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Anh