Tin tức về chủ đề "kim ngạch thương mại"

“Việt - Nga, mối quan hệ bắt nguồn từ gốc rễ bền chặt”

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm: “Việt - Nga, mối quan hệ bắt nguồn từ gốc rễ bền chặt”

Có lẽ hiếm ai hiểu sâu sắc, tường tận mối quan hệ Việt - Nga như nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. Từ năm 1952, ông đã từng làm phiên dịch tiếng Nga cho Đại sứ VN đầu tiên tại Liên Xô và sau này ông đã có một số năm giữ cương vị đại sứ tại đây.