Tin tức về chủ đề "không hoàn thành nhiệm vụ"

Chỉ 1% cán bộ thi hành án dân sự không hoàn thành nhiệm vụ năm 2015

Chỉ 1% cán bộ thi hành án dân sự không hoàn thành nhiệm vụ năm 2015

Theo Vụ Tổ chức cán bộ, trong những năm qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong toàn hệ thống. Trong đó, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải liên đới chịu trách nhiệm đối với những vi phạm do cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện.