Tin tức về chủ đề "huy động ODA"

huy động ODA

Nên từ chối vay vốn ODA nếu không có lợi!

Nên từ chối vay vốn ODA nếu không có lợi!

(Dân trí) - Ngay khi ký kết nhận ODA của một nước tài trợ cho chúng ta, chúng ta cần cân nhắc lựa chọn. Chúng ta có thể từ chối ODA nếu không có lợi, chứ phải cứ nhận tất cả.
Xem tiếp