Tin tức về chủ đề "học bơi"

Sakura Montessori Hải Phòng độc quyền chương trình bơi chính khoá Aqua-Tots chuẩn Mỹ

Sakura Montessori Hải Phòng độc quyền chương trình bơi chính khoá Aqua-Tots chuẩn Mỹ

Kích thích sự phát triển vượt trội của hệ vận động, tăng cường sức bền, hình thành các kỹ năng toàn diện, tính cộng đồng và phát huy những khả năng truyền đạt, suy nghĩ và hành động,... là lợi thế ưu việt mà chương trình bơi độc quyền Aqua-Tots chuẩn Mỹ tại trường mầm non quốc tế Sakura Montessori Dương Kinh (Hải Phòng) mang lại cho học sinh của mình.