Tin tức về chủ đề "hải pháo"

hải pháo

Hải pháo Mỹ làm thay đổi bản chất hải chiến

Hải pháo Mỹ làm thay đổi bản chất hải chiến

Với tốc độ Mach.7 và đạt tầm bắn tới 160km, pháo ray điện từ của Hải quân Mỹ được đánh giá sẽ làm thay đổi tính chất hải chiến trong tương lai.
Xem tiếp