Hà Nội: 5 trường tư thục không đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10

Mỹ Hà

(Dân trí) - Trong số 5 trường này, 2 trường chuyển địa điểm và chưa có giấy phép, 2 trường không có hồ sơ xác định chỉ tiêu và 1 trường xin tạm dừng tuyển sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của 104 trường THPT trên địa bàn.

Trong đó, có 5 trường tư thục chưa đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Cụ thể, 2 trường không có hồ sơ xác định chỉ tiêu là THPT Đại Việt và Global, một trường chưa được cấp phép hoạt động là Phổ thông Phú Bình, một trường chưa được cấp phép chuyển địa điểm hoạt động là THPT Nguyễn Văn Huyên và trường xin dừng tuyển sinh là THPT Đặng Thai Mai - Sóc Sơn.

Hà Nội: 5 trường tư thục không đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 - 1

Một trong những yêu cầu tuyển sinh Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu là "3 công khai". (Ảnh: Mỹ Hà). 

Ngoài ra, nhiều trường khác còn thiếu hồ sơ để xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Cụ thể, 39 trường thiếu hồ sơ về an toàn phòng cháy chữa cháy hoặc một số tiêu chuẩn theo quyết định số 740/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Có 7 trường thiếu các quyết định công nhận hiệu trưởng, hội đồng quản trị do đã hết hạn, 5 trường thiếu hợp đồng thuê mượn địa điểm, cơ sở vật chất hoặc hợp đồng thuê mượn chưa đủ 3 năm và một số tiêu chuẩn khác.

Cũng qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận thấy nhiều trường chưa nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2020.

Sở yêu cầu các đơn vị còn thiếu hoàn thiện hồ sơ trước ngày 1/4 để phục vụ công tác tuyển sinh vào lớp 10.

Dự kiến kỳ thi lớp 10 năm học 2021-2022 của Hà Nội được tổ chức vào ngày 29 và 30/5/2021.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả trường trung học phổ thông công lập.

Kỳ thi gồm 4 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Để chuẩn bị cho phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, vào đầu tháng 1/2021, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng có văn bản hướng dẫn.

Theo đó, các đơn vị, nhà trường phải thực hiện "ba công khai" theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc ban hành "Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân", gồm: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, công khai thu - chi tài chính.

Việc xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh phải dựa trên căn cứ thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.