Vì sao phải dừng đào tạo đề án tiến sĩ với kinh phí 14.000 tỷ đồng?

Dân trí Đề án đào tạo tiến sĩ 911 có kinh phí 14 nghìn tỷ đồng với mục tiêu đào tạo 23 nghìn tiến sĩ sau 7 năm triển khai đã phải dừng vì bộc lộ hàng loạt hạn chế, không đạt mục tiêu đề ra.
>>Quốc hội quyết tiếp tục chi tiền đào tạo tiến sĩ
>>Hơn chục nghìn tỷ đào tạo tiến sĩ: Có tiền sao không hút người học
>>Vì sao phải đầu tư 12.000 tỷ đồng đào tạo 9000 tiến sĩ?


Từ năm 2017, Bộ GD&ĐT dừng đào tạo đề án tiến sĩ 911

Từ năm 2017, Bộ GD&ĐT dừng đào tạo đề án tiến sĩ 911

Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010 - 2020 theo Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 17-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 911) có tổng kinh phí lớn nhất 14 nghìn tỷ đồng với mục tiêu đào tạo 23 nghìn tiến sĩ.

Đối tượng tuyển chọn của đề án là giảng viên các trường ĐH, CĐ; nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu khoa học; sinh viên mới tốt nghiệp ĐH hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên; những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường, có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên ĐH, CĐ sau khi được đào tạo.

Tuy nhiên, đề án triển khai đến hết năm 2016 đã bộc lộ hàng loạt hạn chế, không đạt mục tiêu đề ra, Bộ GD và ĐT đã dừng tuyển sinh từ năm 2017. Vậy hạn chế đó như thế nào?

Đạt 1 - 15%

Năm 2012, Bộ GD&ĐT có quyết định về tuyển sinh và ban hành thông tư đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911. Bộ GD&ĐT cũng xác định, từ năm 2012 - 2016 tổng chỉ tiêu đào tạo của đề án là 12.800 tiến sĩ (gồm 5.700 chỉ tiêu đào tạo trong nước, 5.800 chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài và 1.300 chỉ tiêu đào tạo phối hợp).

Tuy nhiên, chất lượng đào tạo quá thấp, tính đến năm 2016, tổng số nghiên cứu sinh (NCS) trúng tuyển thực nhập học các hệ đào tạo là 4.024 NCS, đạt 31,4% so với chỉ tiêu của Đề án tính đến năm 2016 và bằng 17,5% của cả đề án.

Đối với đào tạo trong nước, tổng NCS trúng tuyển đến hết năm 2016 là 2.062 NCS đạt 36% so với chỉ tiêu của đề án tính đến năm 2016 và bằng 20,6% của cả đề án. Như vậy, mục tiêu của đề án từ năm 2010 - 2016 đào tạo

Theo Bộ GD&ĐT, đối với phương thức đào tạo trong nước, 59 cơ sở đào tạo tham gia triển khai và tuyển được 1.534 NCS (đạt 15,34% kế hoạch), không đạt kế hoạch đề ra.

Đối với phương thức đào tạo phối hợp, 9 cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ và tuyển được 30 NCS (đạt 1% kế hoạch).

Đối với phương thức đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, khoảng 600 NCS đã lấy bằng tiến sĩ và về nước công tác, số còn lại vẫn đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài.

được từ 1.000 - 1.2000 NCS/năm với tổng số 5.700 NCS đào tạo ở trong nước của đề án là không đạt.

Số NCS trúng tuyển không dự học, bỏ học không theo học hoặc chuyển sang nghiên cứu theo hình thức đại trà từ năm 2012 - 2016 là 143 NCS chiếm 6,9% số NCS trúng tuyển (143/2062).

Số NCS kết thúc thời gian nghiên cứu là 703, trong đó số NCS hoàn thành khóa học bảo vệ thành công cấp bằng là 222 NCS đạt tỷ lệ 32% số NCS hết thời gian nghiên cứu; trong đó tốt nghiệp đúng thời hạn là 165 NCS, chậm 1 năm là 46 NCS, chậm 2 năm là 8 NCS. Số NCS hết thời hạn nghiên cứu nhưng chưa tốt nghiệp là 501 NCS.

Như vậy, số NCS hoàn thành khóa học bảo vệ cấp bằng đúng kỳ hạn tỷ lệ thấp là 23% (165/703); số NCS đã hết thời hạn nghiên cứu nhưng chưa bảo vệ đề án hoặc bảo vệ thành công cấp bằng chậm chiếm tỷ lệ tương đối cao là 77% (638/703).

Đối với đào tạo ngoài nước, tính đến hết năm 2016 kết quả thực hiện của đề án không đạt được mục tiêu, cụ thể, trong số 2.926 NCS đã trúng tuyển, đến hết năm 2016, đề án đã làm thủ tục cử đi học được 1.981 người đạt 67% NCS trúng tuyển bằng 34% (1.981/5.800) so với chỉ tiêu của đề án tính đến năm 2016; nếu loại trừ 655 NC của đề án 356 (322) thì số NCS nhập học là 1.306 NCS đạt 55% NCS trúng tuyển bằng 23% (1.306/5800) chỉ tiêu của đề án năm 2016 và bằng 13% tổng chỉ tiêu của cả đề án (1.306/10.000).

Theo đó, với mục tiêu của đề án từ năm 2010 - 2012 đào tạo từ 1000 - 1200 NCS/năm; từ năm 2014 trở đi, bình quân mỗi năm tuyển chọn được 1300 - 1500 NCS với tổng số 5.800 NCS đến hết năm 2016 đi đào tạo ở nước ngoài của đề án là không đạt. NCS bỏ không theo hết khóa học là 45 người, bằng 2% số NCS nhập học tính đến thời điểm 31/12/2016.

Số NCS đã hết thời hạn nghiên cứu nhưng chưa bảo vệ đề án hoặc bảo vệ đề án chậm 1 đến 2 năm chiếm tỷ lệ tương đối cao 48% (355/735)...

Đặc biệt, đối với đào tạo tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và các trường đại học nước ngoài. Đến nay có 01 NCS đang nghiên cứu tại Pháp, đạt tỷ lệ rất thấp 1/3000 NCS theo kế hoạch cả đề án và 1/1300 NCS theo kế hoạch đào tạo của giai đoạn 2012 - 2016.

Được biết, điều kiện đầu ra theo đề án 911 quy định tại Thông tư 35/2012 của Bộ GD&ĐT yêu cầu cao hơn so với các quy định tại Quy chế đào tạo tiến sĩ nói chung quy định tại Thông tư số 10/2009.

Tuy nhiên, các NCS bảo vệ thành công và công nhận tốt nghiệp không khác biệt nhiều so với đào tạo tiến sĩ đại trà (không đi thực tập nước ngoài, giáo trình chung không có sự khác biệt, không có thời gian đào tạo tập trung); các công trình khoa học dừng cấp cơ sở, số NCS tham gia đề tài NCKH cấp bộ không nhiều (119 công trình, số lượng đăng bài báo quốc tế hạn chế (387 bài, bình quân 1,63 bài/NCS).

Do cơ chế chính sách bất cập

Mục tiêu của đề án 911 là tăng cường công tác đào tạo tiến sĩ cả về quy mô và chất lượng nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy và quản lý đại học, tuy nhiên, theo Kiểm toán Nhà nước, nguyên nhân là do Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành còn một số bất cập dẫn đến không đạt mục tiêu đề ra.

Cụ thể: xây dựng đề án quá cao, thiếu cơ sở khảo sát, đánh giá không sát thực tế, dự kiến nguồn tuyển sinh không đúng dẫn đến mục tiêu không thực hiện được cả về số lượng đào tạo tiến sĩ, kinh phí và nguồn hình thành.

Việc phối hợp với các bộ, ngành không tốt dẫn đến thực hiện chế độ tài chính chậm, nhiều nội dung chưa phù hợp ảnh hưởng tới tiến độ của đề án.

Đặc biệt, công tác chỉ đạo điều hành của Bộ GD&ĐT thiếu quyết liệt và thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ triển khai nhiệm vụ với các đơn vị liên quan đến đề án. Dẫn đến các vụ chức năng của Bộ GD&ĐT không triển khai nhiệm vụ được phân công theo quy định của Bộ GD&ĐT về phê duyệt kế hoạch triển khai đề án.

Công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, tháo gỡ khó khăn của Bộ GD&ĐT chưa thường xuyên để kiến nghị cơ quan chức năng sửa đổi bổ sung đề án kịp thời.

Đặc biệt, mức kinh phí hỗ trợ của đề án thấp, khó khăn, trong khi yêu cầu ràng buộc trách nhiệm của NCS cao hơn chương trình đại trà và yêu cầu để được hỗ trợ cũng rất cao dẫn đến không phù hợp về trách nhiệm và quyền lợi nên chưa thu hút được các ứng viên tham gia.

Đối với lưu học sinh, mức hỗ trợ theo đề án 911 còn thấp, cộng thêm phải nộp 1 lần học phí là 52 triệu đồng/04 năm học nên hạn chế đối tượng tham gia dự tuyển.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (tháng 11) vừa qua cho thấy, tổng kinh phí đề nghị quyết toán của Đề án 911 giai đoạn 2012-2016 là hơn 1.400 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị về xử lý tài chính đối với Bộ GD&ĐT, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gồm: Học phí của NCS tại Cục Hợp tác quốc tế (từ năm 2012 đến 30-7-2017) hơn 50 tỷ đồng; các khoản chi sai chế độ, không đúng quy định hơn 424 triệu đồng; thu hồi kinh phí do NCS bỏ học hơn 207 triệu đồng.

Ngoài ra, Bộ GD và ĐT phải hủy dự toán nguồn kinh phí đề án hơn 2,8 tỷ đồng và giảm kinh phí quyết toán năm 2016 hơn 48 triệu đồng. Đối với các bộ, ngành kiểm tra đối chiếu tổng số xử lý tài chính là hơn 6,3 tỷ đồng.

Bình An

MỚI NHẤT
Tòa xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng trường ĐH Hùng Vương TP.HCM
Tòa xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

(Dân trí) - Trong hai ngày 27, 28/12, Toà án Nhân dân (TAND) quận 5 sẽ xét xử sơ thẩm vụ án mà trường ĐH Hùng Vương TP.HCM là bị đơn liên quan đến vấn đề “Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” của cán bộ, giảng viên với trường.

Thứ tư, 27/12/2017 - 07:23

Sáng chế máy phát hiện gian lận thi cử
Sáng chế máy phát hiện gian lận thi cử

(Dân trí) - Trước thực trạng sinh viên sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận trong các kỳ thi, một cán bộ trường ĐH Tây Nguyên đã sáng chế ra thiết bị “bắt” được các hành vi gian lận.

Thứ tư, 27/12/2017 - 07:05

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 6 vào đầu tháng 3/2018
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 6 vào đầu tháng 3/2018

(Dân trí) - “Nếu việc đánh giá năng lực ở một số trường được Bộ GD&ĐT cho áp dụng, chúng tôi sẽ có khảo sát, đánh giá để có phương án phù hợp nhất. Theo quy định, khoảng tháng 3/2018 sẽ công bố phương án thi này”.

Thứ tư, 27/12/2017 - 04:03

Đề xuất tăng học phí đại học khoảng 2,5 lần
Đề xuất tăng học phí đại học khoảng 2,5 lần

(Dân trí) - Tại hội thảo Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ đại học mới đây, GS Phạm Phụ đề xuất 5 kiến nghị về tài chính và các giải pháp liên quan để bổ sung vào dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, trong đó có đề xuất tăng học phí đại học khoảng 2,5 lần.

Thứ tư, 27/12/2017 - 12:05

Trường ĐH Hà Nội nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
Trường ĐH Hà Nội nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

(Dân trí) - Ngày 26/12, trường ĐH Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường ĐH,CĐ.

Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00

Thầy cô đội mưa rét đưa nước từ con suối Agrồng về cho học sinh
Thầy cô đội mưa rét đưa nước từ con suối Agrồng về cho học sinh

(Dân trí) - Để có nước sinh hoạt cho học sinh bán trú, các thầy cô giáo trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Atiêng, huyện Tây Giang, Quảng Nam) tự kéo 2.500m ống để đưa nguồn nước về từ thượng nguồn con suối Agrồng về. Cái lạnh tê tái dưới 10 độ ở vùng cao Tây Giang cũng không ngăn được được quyết tâm của họ.

Thứ ba, 26/12/2017 - 08:02

100% học sinh lớp 3 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm
100% học sinh lớp 3 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2080/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.

Thứ ba, 26/12/2017 - 07:46

Hà Nội: Xôn xao clip biểu diễn văn nghệ phản cảm ở trường cấp 3
Hà Nội: Xôn xao clip biểu diễn văn nghệ phản cảm ở trường cấp 3

(Dân trí) - Một clip với dàn chân dài, mặc trang phục sexy, biểu diễn văn nghệ ngay trong hành lang trường học vừa được đăng tải trên mạng gây xôn xao dư luận.

Thứ ba, 26/12/2017 - 04:58

UBND Quận Ba Đình làm rõ vụ giáo viên “tố” bị bớt lương dạy 2 buổi/ngày
UBND Quận Ba Đình làm rõ vụ giáo viên “tố” bị bớt lương dạy 2 buổi/ngày

(Dân trí) - UBND Quận Ba Đình (Hà Nội) vừa có công văn gửi báo điện tử Dân trí về vụ việc giáo viên Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám “tố” bị bớt lương dạy 2 buổi/ngày.

Thứ ba, 26/12/2017 - 04:28

Bạn có biết ATM là viết tắt của cụm từ nào trong tiếng Anh?
Bạn có biết ATM là viết tắt của cụm từ nào trong tiếng Anh?

(Dân trí) - Bài trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn về 10 từ viết tắt (từ cấu tạo bằng những chữ cái đầu của một nhóm từ) rất thông dụng trong tiếng Anh như ATM, DVD, pdf, gif… Bạn thử xem mình có làm đúng hết 10 câu hỏi không nhé.

Thứ ba, 26/12/2017 - 12:40

PGS.TS Bùi Hiền bất ngờ "trình làng" phần 2 đề xuất cải cách "Tiếq Việt"
PGS.TS Bùi Hiền bất ngờ "trình làng" phần 2 đề xuất cải cách "Tiếq Việt"

(Dân trí) - Trong khi dư luận "dậy sóng" về phần 1 cải tiến phụ âm "Tiếq Việt" chưa lâu, PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội tiếp tục hoàn thiện công trình nghiên cứu 40 năm và quyết định công bố phần 2 (trọn vẹn công trình) sớm hơn dự định.

Thứ ba, 26/12/2017 - 09:12

Trắc nghiệm IQ dành cho trẻ 10 tuổi khiến nhiều người lớn “tắc tị”
Trắc nghiệm IQ dành cho trẻ 10 tuổi khiến nhiều người lớn “tắc tị”

(Dân trí) - Dưới đây là bài trắc nghiệm kiểm tra IQ dành cho trẻ 10-11 tuổi nhưng cũng khiến nhiều người lớn “tắc tị”. Bạn thử xem mình có làm đúng được ít nhất 7 câu trong số 10 câu này không nhé.

Thứ ba, 26/12/2017 - 08:23

ĐÁNG QUAN TÂM
“Tự chủ đại học mà nửa vời thì không được”
“Tự chủ đại học mà nửa vời thì không được”

(Dân trí) - Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, bổ sung cần có những cơ chế thoáng hơn về tự chủ. Trong đó, cần giải quyết nút thắt về vấn đề tự chủ nhân sự và tài chính để giúp các trường đại học công lập có cơ hội phát triển tốt hơn.

Thứ ba, 26/12/2017 - 08:00

Cho con học thêm để… yên thân
Cho con học thêm để… yên thân

(Dân trí) - Chuyện học thêm có những góc khuất khiến chúng ta thấy nóng mặt nhưng vẫn phải “ngậm bồ hòn” vì muốn con được yên thân ở lớp, ở trường. Tôi xin kể lại 3 câu chuyện mà tôi được nghe kể cặn kẽ từ chính các bà mẹ…

Thứ ba, 26/12/2017 - 02:02

Bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
Bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ ba, 26/12/2017 - 12:00

Học sinh Quảng Trị ngồi trên săm vượt sông sâu đến trường
Học sinh Quảng Trị ngồi trên săm vượt sông sâu đến trường

(Dân trí) - Trường nằm ở bên kia dòng sông, chưa có cầu nên việc đi lại hàng ngày của học sinh tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị gặp khá nhiều vất vả. Để đến trường, mỗi ngày học sinh nơi đây phải qua sông trên những chiếc săm ô tô được bơm hơi, hoặc phải nhờ người lớn cõng qua sông.

Thứ hai, 25/12/2017 - 05:15

Hà Nội: Giáo viên “tố” bị bớt lương dạy 2 buổi/ngày
Hà Nội: Giáo viên “tố” bị bớt lương dạy 2 buổi/ngày

(Dân trí) - Theo phản ánh của một số giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội), mỗi tháng một giáo viên tổ Văn thể mỹ bị thất thoát khoảng 1/3 số thu nhập từ quỹ lương 2 buổi.

Thứ hai, 25/12/2017 - 01:10

TPHCM: Phụ huynh rối bời vì con nghỉ học tránh bão
TPHCM: Phụ huynh rối bời vì con nghỉ học tránh bão

(Dân trí) - Sáng ngày 25/12, học sinh TPHCM được nghỉ học để tránh bão số 16 đang đổ vào khu vực vực Nam bộ. Việc thông báo nghỉ khá khẩn cấp dẫn đến việc không chỉ phụ huynh mà một số trường học cũng "trở tay không kịp".

Thứ hai, 25/12/2017 - 12:25

Làm thế nào để con vâng lời cha mẹ?
Làm thế nào để con vâng lời cha mẹ?

(Dân trí) - Con vâng lời là mong mỏi, ao ước của nhiều bậc cha mẹ. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ thích lúc con còn bé vì khi đó con vâng lời, còn khi con lớn lên là “chán lắm vì con cứ tự tung tự tác”. Vậy các cha mẹ có biết “bí quyết” để con hợp tác và vâng lời?

Thứ hai, 25/12/2017 - 11:08

Học MBA quốc tế để nâng tầm quản trị, lãnh đạo
Học MBA quốc tế để nâng tầm quản trị, lãnh đạo

Học và sở hữu bằng MBA được xem là một mắt xích quan trọng để xây dựng, phát triển và nâng tầm nghề nghiệp. Với các chương trình MBA nổi bật hiện nay, học viên luôn được tập trung bồi dưỡng 3 giá trị cốt lõi cần có để trở thành nhà lãnh đạo thành công, đó là kiến thức, kỹ năng và thái độ kinh doanh bên cạnh yếu tố ngoại ngữ.

Thứ hai, 25/12/2017 - 11:02

Người vô gia cư ở Sài Gòn bất ngờ được tặng quà giữa đêm Noel
Người vô gia cư ở Sài Gòn bất ngờ được tặng quà giữa đêm Noel

Từ một chương trình nhỏ, tự phát, đến nay hoạt động của "Noel Ấm áp" đã lan tỏa rộng rãi, thu hút hàng nghìn lượt bạn trẻ chọn cách đón giáng sinh với những hoạt động thiện nguyện. Tất cả chỉ với mong muốn mang đến nhiều hơn những ấm áp, sẻ chia tới những mảnh đời bất hạnh.

Thứ hai, 25/12/2017 - 11:00

Nhiều tỉnh phía Nam ra công văn khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão
Nhiều tỉnh phía Nam ra công văn khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão

(Dân trí) - Sáng nay, ngoài TPHCM, một số tỉnh thành phía Nam đã nhanh chóng chỉ đạo việc cho học sinh nghỉ học để ứng phó với diễn biến nguy hiểm của cơn bão số 16 (bão Tembin).

Thứ hai, 25/12/2017 - 10:29

Ấn Độ xôn xao vụ 2 học sinh nam nữ ôm nhau công khai bày tỏ tình cảm
Ấn Độ xôn xao vụ 2 học sinh nam nữ ôm nhau công khai bày tỏ tình cảm

Việc 2 bạn trẻ Ấn Độ ôm nhau đã trở thành tranh cãi toàn quốc ở đây sau khi trường của 2 em quyết định đuổi học họ vì tội “công khai bày tỏ tình cảm”.

Thứ hai, 25/12/2017 - 09:41

Khẩn: TPHCM cho HS, SV nghỉ học tránh bão ngay trong sáng nay
Khẩn: TPHCM cho HS, SV nghỉ học tránh bão ngay trong sáng nay

(Dân trí) - Thay vì cho học sinh nghỉ từ 12h trưa nay 25/12, TPHCM ra chỉ đạo khẩn, theo đó học sinh, sinh viên toàn thành phố sẽ nghỉ học từ 6h sáng nay.

Thứ hai, 25/12/2017 - 08:39