Hiệu trưởng ĐH Luật TP.HCM:

Trường ĐH tự bổ nhiệm giáo sư là sự thách thức pháp luật!

Dân trí "Nếu một trường đại học bổ nhiệm một người vào chức danh GS mà không có Quyết định công nhận của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, không bàn đến việc hay dở, mà cách thức làm và hành xử như vậy là một sự thách thức pháp luật..."
>>Giáo sư, tiến sĩ tranh luận gay gắt về việc phong hàm GS,PGS
>>Sẽ xảy ra hiện tượng "lách" luật nếu để trường ĐH tự phong giáo sư
>>Đại học chưa lọt TOP 1000 trên thế giới, chưa thể tự phong Giáo sư

Đó là ý kiến của NGƯT.GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nói về việc trường Đại học Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) đang gây ra tranh luận gay gắt với nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội.

Trường tự bổ nhiệm GS, PGS cần căn cứ vào văn bản của cơ quan Nhà nước

Theo GS.TS Mai Hồng Quỳ, việc trường Đại học tự bổ nhiệm chức danh GS, PGS là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa xu thế này thì cần thời gian nghiên cứu kinh nghiệm, đánh giá năng lực của các cơ sở đào tạo, đặc biệt là của đội ngũ giáo viên và quan trọng nhất, phải căn cứ vào một văn bản có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hiện nay, văn bản pháp luật điều chỉnh việc công nhận đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm và miễn nhiệm PGS, GS ở Việt Nam vẫn có hiệu lực là Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 sửa đổi bổ sung Quyết định 174.

“Vì vậy, dù có ủng hộ cái mới, cái hay, ủng hộ việc giao quyền bổ nhiệm cho các trường thì vẫn phải khẳng định rằng trường Đại học Tôn Đức Thắng đã làm sai qui định của pháp luật”, GS.TS Mai Hồng Quỳ nói.

Về lập luận của trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng trường được làm những gì luật không cấm, GS.TS Quỳ cho rằng đây là cách hiểu không đúng về nguyên tắc pháp luật. Điều 4 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận chỉ áp dụng đối với các các cam kết thỏa thuận trong việc xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự. Việc phong hàm và bổ nhiệm vào chức danh GS, PGS không phải là một thỏa thuận dân sự mà là một hành vi hành chính. Trường Tôn Đức Thắng là một đơn vị sự nghiệp, là một trường công lập, vì vậy, trong các hoạt động của mình trường phải tuân thủ Quy định của pháp luật, trong đó có Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 và Quyết định 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng. Nếu trong quyết định của Thủ tướng không quy định minh thị việc trường được giao quyền phong và bổ nhiệm chức danh GS, PGS thì trường không có cơ sở pháp lý để làm việc này.

“Tôi nhấn mạnh về hai chức danh này vì việc công nhận và bổ nhiệm chúng đã được điều chỉnh bởi một văn bản chuyên biệt”, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM nói.


GS.TS Mai Hồng Qùy

GS.TS Mai Hồng Qùy

Vẫn phải "qua cửa" Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Về Quy trình bổ nhiệm vào chức danh GS, PGS thì các Quy định trong các văn bản của Thủ tướng cũng thể hiện sự tiến hóa và từng bước thực hiện việc giao quyền cho các trường, các cơ sở đào tạo.

Theo đó, thời điểm từ năm 2008 trở về trước, văn bản áp dụng điều chỉnh việc này là Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 17/5/2001 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh GS,PGS. (Văn bản này áp dụng đối với những trường hợp bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư trước từ 2008 trở về trước)

Theo Khoản 7 Điều 17 Mục 1 Chương IV quy định Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước tổ chức thẩm tra kết quả xét chức danh GS, PGS của các Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành, liên ngành, ra quyết định công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Về Quy trình Bổ nhiệm ngạch GS, PGS phải tuân theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Mục 2 Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 17/5/2001, tức là, tại thời điểm này, người ký quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS là Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Thời điểm từ năm 2009 đến ngày 15/6/2012, văn bản áp dụng là Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Khoản 2 Điều 15 Mục 1 Chương III Quyết định này quy định Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước căn cứ nghị quyết của Hội đồng ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các nhà giáo.

Quy trình Bổ nhiệm chức danh GS, PGS, tại Khoản 4 Điều 17 Mục 2 Chương III quy định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT căn cứ đề nghị của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS. Như vậy trong thời gian này người ký quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thời điểm từ 15/6/2012 đến nay, các văn bản áp dụng là Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/ 12/2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg.

Theo đó, việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS áp dụng theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Về Quy trình Bổ nhiệm chức danh GS, PGS, tại Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/ 4/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS, đề nghị của khoa, bộ môn và ý kiến của Hội đồng khoa học của cơ sở giáo dục đại học, ra quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các nhà giáo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, sau đó báo cáo lên Thủ trưởng cơ quan chủ quản cơ sở đào tạo và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT”.

Như vậy thời gian từ năm 2012 trở về đây người ký quyết định bổ nhiệm vào chức danh GS, PGS là Thủ trưởng cơ sở đào tạo. Nếu người được công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là Thủ trưởng cơ sở đào tạo thì có thể ủy quyền cho cấp phó hoặc tự mình ký quyết định bổ nhiệm. Trong trường hợp cấp phó chỉ là PGS, mà thủ trưởng lại được bổ nhiệm vào chức danh GS thì thủ trưởng cơ sở đào tạo nên ký quyết định cho mình. Tuy nhiên, dù ai ký quyết định bổ nhiệm thì căn cứ pháp luật không thể thiếu vẫn là Quyết định công nhận đủ tiêu chuẩn của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Nếu một trường đại học bổ nhiệm một người vào chức danh giáo sư mà không có Quyết định công nhận của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, không bàn đến việc hay dở, mà cách thức làm và hành xử như vậy là một sự thách thức pháp luật.

“Không thể lấy chuyện Thủ trưởng cơ sở đào tạo ký quyết định bổ nhiệm mình căn cứ Quyết định công nhận của Hội đồng Chức danh giáo sư để đánh đồng với việc tự bổ nhiệm của một trường Đại học. Không những thế, nếu Bộ GD&ĐT, Hội đồng chức danh giáo sư có giao việc phong hàm, bổ nhiệm GS, PGS cho trường Tôn Đức Thắng, thiết nghĩ trước hết Tiến sĩ Lê Vinh Danh cũng phải trải qua quy trình phong và bổ nhiệm vào chức danh PGS trước khi phong và bổ nhiệm GS. Xã hội chúng ta nên đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật và không thể theo kiểu lẫn lộn đúng sai, ném đá vô tội vạ”, GS.TS Mai Hồng Quỳ khẳng định.

Quế Sơn

MỚI NHẤT
Những món quà ý nghĩa đêm Trung thu đến với trẻ em nghèo
Những món quà ý nghĩa đêm Trung thu đến với trẻ em nghèo

(Dân trí) - Tối ngày 26/9, Đoàn trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã phối hợp với các cơ quan tỉnh đoàn tổ chức “Ngày hội đêm rằm” cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Làng trẻ em SOS (TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Chủ nhật, 27/09/2015 - 04:55

Nữ sinh Bạc Liêu sáng tạo sản phẩm “trà trừ muỗi”
Nữ sinh Bạc Liêu sáng tạo sản phẩm “trà trừ muỗi”

(Dân trí) - Bằng sự sáng tạo, ham học hỏi, nữ sinh Lý Bình Nhi (HS lớp 10, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) trong một buổi học bài đã tình cờ sáng tạo ra một sản phẩm khá thú vị, đó là trà trừ muỗi.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 02:24

Đáp án bài toán thú vị một năm có mấy “thứ Sáu ngày 13”
Đáp án bài toán thú vị một năm có mấy “thứ Sáu ngày 13”

(Dân trí) - Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 luôn là một ngày không may mắn, ngày "xui xẻo", ngày 25/9, Dân trí đã đăng đề toán với chủ đề thứ Sáu ngày 13, dưới đây là đáp án bài toán thú vị này.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 01:57

Vị hiệu trưởng từ chối học hàm phó giáo sư
Vị hiệu trưởng từ chối học hàm phó giáo sư

Thầy Hoàng Ngọc Hiến – vị hiệu trưởng nổi tiếng của Trường Viết văn Nguyễn Du ngày nào, chưa hề có học hàm Giáo sư như lâu nay nhiều người vẫn nghĩ.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 12:18

Vụ Trường ĐH tự phong giáo sư:  Cần tiếng nói của cơ quan nhà nước!
Vụ Trường ĐH tự phong giáo sư: Cần tiếng nói của cơ quan nhà nước!

(Dân trí) - GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng: “Cuộc tranh luận về trường ĐH tự phong GS,PGS đã làm tổn thương rất nhiều đến đội ngũ GS,PGS. Đã đến lúc chúng ta phải làm lại trật tự kỷ cương. Không thể một trường đại học nhân danh thí điểm tự chủ, theo nước ngoài mà tự làm như thế được. Việc này cần tiếng nói của cơ quan nhà nước”.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 12:09

Đường lên núi bị cấm, cho học sinh đi cáp treo miễn phí
Đường lên núi bị cấm, cho học sinh đi cáp treo miễn phí

(Dân trí) - Ngày 26/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hùng Cường, Chánh văn phòng UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) cho biết, sau khi đường lên núi Cấm bị cấm, lãnh đạo huyện kịp thời chỉ đạo đơn vị quản lí cáp treo phục vụ miễn phí cho học sinh, cán bộ và bệnh nhân.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 11:18

Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế kỳ thi THPT quốc gia 2016
Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế kỳ thi THPT quốc gia 2016

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2016, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Tuy nhiên, Bộ sẽ rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế kỳ thi THPT quốc gia cho phù hợp với thực tế.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 08:43

Trèo đèo lội suối vận động học sinh đi học nhưng cô giáo vẫn phải nghỉ việc
Trèo đèo lội suối vận động học sinh đi học nhưng cô giáo vẫn phải nghỉ việc

(Dân trí) - Suốt 3 năm bám trường với những lúc bị bọ chét cắn khi trèo đèo lội suối đi vận động học sinh, thức thâu đêm lúc học sinh đau ốm, gãy tay vì đường trơn trượt… đồng lương thì “bọt bèo”. Nhưng khi hết hạn hợp đồng, Ý đành phải chia tay nghề giáo….

Thứ bảy, 26/09/2015 - 08:25

Xúc động chuyến “thồ hàng” đến với học trò Mù Cang Chải
Xúc động chuyến “thồ hàng” đến với học trò Mù Cang Chải

(Dân trí) - Mang theo hàng hóa mà những người bạn xa gần của chúng tôi gom góp được, hai chục người chúng tôi, từ các cụ trên 80 tuổi đến các cháu thanh niên hai mấy tuổi đời vừa từ Hà Nội đến với hai trường Mồ Dề và Xéo Dì Hồ của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Thứ bảy, 26/09/2015 - 08:19

Thanh Hóa: Gặp khó khi thực hiện mô hình trường học mới ở cấp THCS
Thanh Hóa: Gặp khó khi thực hiện mô hình trường học mới ở cấp THCS

(Dân trí) - Năm học này, các trường THCS ở Thanh Hóa thực hiện thí điểm mô hình “trường học mới” theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Dù ngành giáo dục đã có nhiều quan tâm, chỉ đạo nhưng nhiều trường, giáo viên vẫn gặp khó, phụ huynh thì lo lắng khi con em mình học tập theo mô hình thí điểm này.

Thứ bảy, 26/09/2015 - 07:27

Bộ Quốc phòng cho phép TS không đủ tiêu chuẩn vào hệ quân sự chuyển sang hệ dân sự
Bộ Quốc phòng cho phép TS không đủ tiêu chuẩn vào hệ quân sự chuyển sang hệ dân sự

(Dân trí) - Ngày 25/9//2015, Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã ký văn bản cho phép các thí sinh đã trúng tuyển hệ đại học quân sự nhưng không đủ tiêu chuẩn vào học, nếu có nguyện vọng được chuyển sang học hệ đào tạo dân sự tại các học viện, trường Quân đội có đào tạo hệ dân sự theo các ngành có cùng tổ hợp xét tuyển.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 05:05

Khen thưởng Thủ khoa và sinh viên tài năng của ĐH Huế
Khen thưởng Thủ khoa và sinh viên tài năng của ĐH Huế

(Dân trí) - Chiều 25/9, ĐH Huế đã làm lễ khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên (SV) năm học 2014-2015 và tuyên dương thủ khoa các trường ĐH thành viên, Phân hiệu, Khoa trực thuộc trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 05:00

ĐÁNG QUAN TÂM
ĐBSCL: Tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất nước
ĐBSCL: Tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất nước

(Dân trí) - Ngày 25/9, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2011-2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 04:09

Khởi động ViOlympic năm học 2015 - 2016 tại khu vực miền Trung
Khởi động ViOlympic năm học 2015 - 2016 tại khu vực miền Trung

(Dân trí) - Ngày 25/9, tại Đà Nẵng, cuộc thi Giải toán trên Internet - ViOlympic năm học 2015 - 2016 khu vực miền Trung đã chính thức khởi động.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 03:20

Thêm thí sinh được Bộ Công an đồng ý cho nhập học
Thêm thí sinh được Bộ Công an đồng ý cho nhập học

(Dân trí) - Công an tỉnh Sơn La đã báo cáo trường hợp của thí sinh Lường Thị Mỹ Anh bị rớt Học viện Cảnh sát Nhân dân vì phần sơ yếu lý lịch của ông nội mà báo Dân trí đã phản ánh, sau khi xem xét Bộ Công an đã đồng ý cho Mỹ Anh nhập học.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 01:40

ĐH Tây Đô tiếp tục xét tuyển NVBS đợt 3
ĐH Tây Đô tiếp tục xét tuyển NVBS đợt 3

(Dân trí) - Ngày 25/9, Trường ĐH Tây Đô (Cần Thơ) thông báo kết quả trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) đợt 2 và tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 cho 18 ngành đào tạo.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 11:22

Trí thức trẻ TPHCM hiến kế phát triển giáo dục, khoa học công nghệ
Trí thức trẻ TPHCM hiến kế phát triển giáo dục, khoa học công nghệ

(Dân trí) - Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, trí thức trẻ TPHCM đã đặt ra nhiều vấn đề xã hội đang quan tâm nhưng chưa được nói kỹ trong dự thảo. Các trí thức trẻ còn đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 10:28

'Sẽ chẳng ai thiệt thòi nếu có nhiều giáo sư'
'Sẽ chẳng ai thiệt thòi nếu có nhiều giáo sư'

GS Vũ Hà Văn - giáo sư ĐH Yale (Mỹ) - cho biết ông “ủng hộ phương án để các trường tự bổ nhiệm giáo sư. Việc này nên bắt đầu từ những trường uy tín”.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 08:14

Mời giải bài toán: Chứng minh một năm luôn có ngày “xui xẻo” là Thứ sáu ngày 13?
Mời giải bài toán: Chứng minh một năm luôn có ngày “xui xẻo” là Thứ sáu ngày 13?

(Dân trí) - Theo quan niệm của nhiều người, Thứ sáu ngày 13 luôn là một ngày không may mắn. Đối chiếu trên lịch, có thể thấy năm 2015 là một năm đặc biệt vì có tới ba ngày Thứ sáu ngày 13; Sang năm 2016, ngày “xui xẻo” này sẽ chỉ xuất hiện một lần. Dân trí mời bạn đọc giải bài toán có liên quan tới những thông tin thú vị này.

Thứ sáu, 25/09/2015 - 07:44

Vướng lý lịch, nhiều thí sinh “rớt” trường Công an gửi đơn cầu cứu
Vướng lý lịch, nhiều thí sinh “rớt” trường Công an gửi đơn cầu cứu

(Dân trí) - Những ngày qua, báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn “kêu cứu” của thí sinh về việc trúng tuyển vào trường Công an nhưng không được nhập học vì lý lịch không đạt. Trong đó có những trường hợp do những lỗi lầm của người thân hoặc vi phạm của chính mình do bồng bột tuổi trẻ.

Thứ năm, 24/09/2015 - 06:30

Trao 100 suất học bổng đến học sinh nghèo Đắk Nông
Trao 100 suất học bổng đến học sinh nghèo Đắk Nông

(Dân trí) - Ngày 24/9, tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (thị xã Gia Nghĩa) đã diễn ra buổi lễ trao 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập.

Thứ năm, 24/09/2015 - 05:15

13 trường ĐH,CĐ tiếp tục thông báo tuyển sinh đợt 4
13 trường ĐH,CĐ tiếp tục thông báo tuyển sinh đợt 4

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, tính đến 10h00 ngày 24/9/2015 có 13 trường báo cáo tiếp tục tuyển sinh đợt 4 (Nguyện vọng bổ sung đợt 3), trong đó có 5 trường đại học và 8 trường cao đẳng.

Thứ năm, 24/09/2015 - 02:11

Bàn giao nhà “khăn quàng đỏ” đến học sinh nghèo mồ côi mẹ
Bàn giao nhà “khăn quàng đỏ” đến học sinh nghèo mồ côi mẹ

(Dân trí) - Ngày 22/9, Hội đồng Đội huyện Bình Sơn tổ chức Lễ bàn giao công trình Măng non với "ngôi nhà khăn quàng đỏ” đến em Nguyễn Thị Huyền (học sinh Trường Tiểu học xã Bình Mỹ) tại xóm 2 Nam, thôn Thạch An, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn.

Thứ năm, 24/09/2015 - 01:20

Cấm nữ sinh tô son: Nhà trường đối thoại với học sinh
Cấm nữ sinh tô son: Nhà trường đối thoại với học sinh

(Dân trí) - Liên quan đến việc Trường THPT M.V Lômônôxốp (Hà Nội) ra văn bản nghiêm cấm nữ sinh tô son môi khi đến trường, nhà trường vừa tổ chức đối thoại với các học sinh và cũng có kế hoạch mời chuyên gia về mỹ phẩm để tư vấn cho các em.

Thứ năm, 24/09/2015 - 11:38