Trường ĐH Giao thông vận tải đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Dân trí Sáng 23/3/2016, Trường ĐH Giao thông Vận tải đã tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 54 năm thành lập trường (24/3/1962 - 24/3/2016) và đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.


Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ (bìa phải) trao chứng nhận cho Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải Trần Đắc Sử

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ (bìa phải) trao chứng nhận cho Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải Trần Đắc Sử

Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải Trần Đắc Sử cho biết, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một trường đại học. Trong nhiều năm qua, trường đã và đang áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm duy trì và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học. Năm 2009, trường ĐH GTVT đã được đoàn đánh giá ngoài của Bộ GD-ĐT đánh giá chất lượng giáo dục của trường và nhà trường đã được công nhận là cơ sở giáo dục đạt chuẩn.

Năm 2014, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về kiểm định chất lượng giáo dục, nhà trường đã tự nguyện đăng ký tự đánh giá chất lượng giáo dục và gửi báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đến Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia Hà Nội để thẩm định.

Được biết, trước khi thực hiện khảo sát chính thức tại Trường, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã có quá trình nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và khảo sát sơ bộ tại Trường và tại Cơ sở II của Nhà trường từ tháng 11/2015.

Trong đợt khảo sát chính thức từ ngày 09-12/01/2016 tại Trường và từ ngày 16-17/01/2016 tại Cơ sở II của Nhà trường, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã nghiên cứu trực tiếp hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng, kiểm tra thực địa cơ sở vật chất, các hoạt động đào tạo và sự vận hành của các trang thiết bị của Trường ĐH Giao thông vận tải.

Theo đó, với kết quả đạt 51/61 tiêu chí đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ gần 84% - Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã bỏ phiếu 100% ý kiến đồng ý trường ĐH Giao thông vận tải đạt chất lượng giáo dục Trường đại học.

Như vậy, Trường ĐH Giao thông Vận tải là trường đại học đầu tiên ở phía Bắc và là trường thứ hai trong cả nước được Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Trước đó, trường đầu tiên trong cả nước được chứng nhận KĐCLGD là Trường ĐH Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, có giá trị trong 5 năm. Theo Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, kết quả KĐCLGD được coi là một trong các điều kiện để thực hiện phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

Hiện tại, cả nước có 4 trung tâm kiểm định được Bộ giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động. Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN là Trung tâm đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép và đến nay đã có hơn 30 trường đại học đăng kí kiểm định chất lượng tại Trung tâm này.

Trường ĐH Giao thông vận tải hiện có gần 1.200 cán bộ, giảng viên, công nhân viên - trong đó có 872 viên chức khối giảng dạy (gồm 63 GS và PGS, 172 TSKH và TS, 554 thạc sĩ) và 289 viên chức khối hành chính.

Hiện tại, nhà trường đang xây dưng Đề án vị trí việc làm để đưa giải pháp xây dựng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu phát triển của Nhà trường trong tình hình mới. Tập thể Nhà trường là một khối đoàn kết, thống nhất và quyết tâm xây dựng Nhà trường trở thành một trường đại học hiện đại, có uy tín và chất lượng cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Hồng Hạnh