Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2018 - 2019

Dân trí Hiện nay Chương trình giáo dục phổ thông mới đã dần hoàn thiện để triển khai từ năm học 2018 - 2019.
>>Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ không gây sốc
>>Học sinh lớp 11, 12 tự chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình GDPT mới cho biết, Dự thảo CT tổng thể đã kế thừa và phát huy những ưu điểm của CT GDPT hiện hành, đồng thời tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục phát triển.

Đánh giá dự thảo CT tổng thể và giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế, theo GS Nguyễn Minh Thuyết, dự thảo CT tổng thể đã thể hiện định hướng phát triển phẩm chất và năng lực (NL) của học sinh (HS); xác định được mục tiêu GDPT nói chung và mục tiêu giáo dục của từng cấp học. Chương trình đã thể hiện được sự khác biệt giữa giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp Tiểu học 5 năm và cấp THCS 4 năm) với giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm).

Bên cạnh đó, dự thảo CT tổng thể bước đầu đã xác định các lĩnh vực giáo dục, định hướng nội dung giáo dục ở từng lĩnh vực giáo dục, từng môn học và hoạt động giáo dục ở từng cấp học; bảo đảm được ở mức độ nhất định yêu cầu cân đối nội dung các lĩnh vực giáo dục, phù hợp với từng giai đoạn giáo dục, cấp học, lớp học. Đồng thời dự thảo đã nêu được những định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả giáo dục...


Chương trình GDPT mới kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp

Chương trình GDPT mới kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp

8 phẩm chất hình thành ở công dân nhỏ tuổi

Dự thảo CT tổng thể xác định: “CT GDPT nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: sống yêu thương; sống tự chủ; sống trách nhiệm.”

GS Thuyết cho rằng, ưu điểm của cách khái quát này là ngắn gọn. Tuy vậy, nếu mục tiêu giáo dục đạo đức chỉ giới hạn trong phạm vi ba phẩm chất đã nêu thì chưa đầy đủ. Đó là chưa kể cách hiểu của CT tổng thể về “sống tự chủ” (được giải thích là “sống trung thực, tự trọng, tự lực, chăm chỉ, vượt khó, tự hoàn thiện”) không phù hợp với nghĩa của từ “tự chủ” trong tiếng Việt, đồng thời cũng khác với nội hàm khái niệm “tự chủ” theo quan niệm của OECD .

Theo quan niệm Á Đông, con người cần có 5 đức tính cơ bản (ngũ thường): Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Trong mỗi quan hệ cụ thể giữa con người với con người, người ta cũng đề cao những đức tính đặc thù như Trung (quan hệ vua tôi), Hiếu (quan hệ cha con, mẹ con). Còn trong mối quan hệ với công việc, tiền bạc thì phải thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Đúc rút những giá trị truyền thống phù hợp với yêu cầu giáo dục con người mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã dạy HS: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.”

Từ 5 điều Bác Hồ dạy HS và từ các văn kiện của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam như Nghị quyết 5 khóa VIII và Nghị quyết 9 Khóa XI, có thể rút ra 8 phẩm chất cần hình thành và phát triển ở các công dân nhỏ tuổi, sắp xếp thành từng cặp như sau:

- Nhân ái, khoan dung;

- Chuyên cần, tiết kiệm;

- Trách nhiệm, kỷ luật;

- Trung thực, dũng cảm.

Năng lực gắn với môn học

Dự thảo CT tổng thể xác định yêu cầu hình thành, phát triển ở HS một số năng lực (NL) chung và NL đặc thù môn học. Theo dự thảo, có 8 năng lực chung là: NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL thẩm mỹ, NL thể chất, NL giao tiếp, NL hợp tác, NL tính toán và NL tin học. Dự thảo CT tổng thể không xác định bất cứ NL đặc thù nào.

GS Thuyết cho biết, 8 NL chung được dự thảo CT tổng thể xác định là kết quả vận dụng CT GDPT của EU (Cộng đồng Châu Âu).Tuy nhiên, danh sách 8 lĩnh vực NL chung của EU dựa trên một căn cứ phân loại khác: NL chung (core competencies) là NL mà ai cũng cần có để sống và làm việc, phân biệt với NL chuyên biệt (special competencies) là NL chỉ cần với một số người hoặc chỉ cần trong một số tình huống nhất định (năng khiếu).

Trong khi đó, dự thảo CT tổng thể của Việt Nam phân biệt NL chung với NL đặc thù môn học dựa trên hai căn cứ khác nhau. Căn cứ xác định NL chung thì tương tự quan niệm của EU. Còn NL đặc thù môn học được xem xét trên một phương diện khác: Đó là NL mà một hoặc một vài môn học nhất định có ưu thế hình thành và phát triển do đặc điểm của môn học đó hoặc những môn học đó.

Theo GS Thuyết, trong danh sách các NL chung được CT tổng thể liệt kê, có những NL mà môn học nào cũng cần và có thể hình thành, phát triển cho HS, như: NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL hợp tác. Bên cạnh đó, có những NL chủ yếu gắn với một, hai môn học, ví dụ: NL thẩm mỹ chủ yếu gắn với các nội dung giáo dục về văn học - nghệ thuật; NL thể chất gắn với môn Giáo dục thể chất; NL giao tiếp gắn với các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ; NL tính toán gắn với môn Toán; và NL tin học gắn với môn Tin học.

Sẽ có 5 lĩnh vực giáo dục

Để đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất và NL của HS, dự thảo CT tổng thể xác định 8 lĩnh vực giáo dục là: 1) Ngôn ngữ và văn học; 2) Toán học; 3) Đạo đức - Công dân; 4) Thể chất; 5) Nghệ thuật; 6) Khoa học Xã hội; 7) Khoa học Tự nhiên; 8) Công nghệ - Tin học.

Ưu điểm của danh sách này là tiện đối chiếu với 8 NL chung mà CT tổng thể đã nêu. Tuy nhiên, GS Thuyết cho rằng, nó có hai nhược điểm rất rõ:

Thứ nhất, Thiếu tính khái quát, đặc biệt là khi so sánh với 4 lĩnh vực giáo dục theo quan niệm truyền thống: Đức, Trí, Thể, Mỹ. Bốn mặt này vừa thể hiện 4 mục tiêu giáo dục vừa là những lĩnh vực giáo dục bao trùm lên các môn học. Trong khi đó, 8 lĩnh vực mà dự thảo CT tổng thể nêu ra trùng khít với tên các môn học.

Thứ hai, Yếu về logic: Có ý kiến cho rằng Ngôn ngữ và văn học được tách khỏi các khoa học xã hội, Toán tách khỏi các khoa học tự nhiên (như cách phân loại truyền thống) để trở thành những lĩnh vực giáo dục riêng vì đó là những môn công cụ. Nhưng Văn học khó có thể coi là một “công cụ” đơn thuần. Trong khi đó, Tin học, một “công cụ” hiển nhiên, lại được ghép vào lĩnh vực Công nghệ - Tin học. Đó là những điều khó biện hộ.

GS Thuyết cho biết, quan điểm của chúng tôi, CT tổng thể nên trở lại với cách xác định lĩnh vực giáo dục có tính khái quát cao trong quan niệm truyền thống; chỉ bổ sung một lĩnh vực khó có thể “gói ghém” trong chữ “Trí”: Đó là giáo dục công nghệ - kỹ thuật.

Và như vậy, sẽ có 5 lĩnh vực giáo dục là: 1) Giáo dục đạo đức (Đức); 2) Giáo dục kiến thức khoa học (Trí); 3) Giáo dục thể chất (Thể); 4) Giáo dục thẩm mỹ (Mỹ); 5) Giáo dục công nghệ - kỹ thuật (Công).

Điều này cũng phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết 88: “Đổi mới CT, SGK GDPT nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả GDPT; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi HS.”

Nhật Hồng

MỚI NHẤT
Tuyên dương học sinh lớp 4 trả 40 triệu đồng cho người đánh rơi
Tuyên dương học sinh lớp 4 trả 40 triệu đồng cho người đánh rơi

(Dân trí) - Sáng nay 6/2, tại buổi chào cờ đầu tuần ở trường Tiểu học Thạch Văn (xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), đại diện các sở, ban ngành đã phối hợp với nhà trường tuyên dương và trao nhiều Bằng khen, Giấy khen cho em Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 4A về tấm gương “Người tốt Việc tốt”.

Thứ ba, 07/02/2017 - 10:01

Nhiều lợi ích khi công bố việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp
Nhiều lợi ích khi công bố việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

(Dân trí) - Chất lượng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng giáo dục dạy học của các trường đại học.

Thứ ba, 07/02/2017 - 08:55

Ở lớp, con có bị cô đánh không?
Ở lớp, con có bị cô đánh không?

(Dân trí) - Tôi đoán rằng có vô số cha mẹ cùng chung ý nghĩ như tôi khi vài ba tháng lại được đọc những tin bài về giáo viên mầm non đánh đập, hành hạ trẻ con. Mọi người sẽ đứng ngồi không yên khi con có biểu hiện khóc mếu, không thích đi lớp. Ai cũng lo xa, không biết con ở lớp có bị cô đánh mắng hay không?

Thứ ba, 07/02/2017 - 08:36

Đố bạn làm trắc nghiệm toán dành cho thí sinh sắp thi đại học
Đố bạn làm trắc nghiệm toán dành cho thí sinh sắp thi đại học

(Dân trí) - Các bạn sắp thi đại học hãy thử kiểm tra khả năng toán học của mình với 8 câu hỏi dưới đây nhé! Độ khó dễ của các câu hỏi này sẽ tùy thuộc vào khả năng toán học của bạn.

Thứ ba, 07/02/2017 - 05:02

Sau kỳ nghỉ tết, nhiều trẻ mầm non mếu máo khi trở lại trường học
Sau kỳ nghỉ tết, nhiều trẻ mầm non mếu máo khi trở lại trường học

(Dân trí) - Sáng sớm thức không dậy, dậy rồi thì nhõng nhẽo không chịu đi học, đến trường nhưng không chịu vào lớp, đó là biểu hiện của nhiều trẻ mầm non sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán khá dài.

Thứ ba, 07/02/2017 - 04:00

ĐH Kinh tế Đà Nẵng có mức học phí cao nhất là 17,5 triệu đồng/năm
ĐH Kinh tế Đà Nẵng có mức học phí cao nhất là 17,5 triệu đồng/năm

(Dân trí) - Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2017. Theo đó, các ngành đào tạo có mức học phí cao nhất của trường đại học công lập trực thuộc ĐH Đà Nẵng này là 17,5 triệu đồng/năm.

Thứ hai, 06/02/2017 - 04:02

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm đình chỉ hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm đình chỉ hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên

(Dân trí) - Sáng nay 6/2, tại cuộc họp giao ban với các sở ngành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề cập đến vụ việc xe chở hiệu trưởng đâm trúng học sinh ngay tại sân trường tiểu học Nam Trung Yên (cuối tháng 12/2016).

Thứ hai, 06/02/2017 - 01:40

Thi THPT quốc gia 2017: Thí sinh tự do được bố trí phòng thi riêng
Thi THPT quốc gia 2017: Thí sinh tự do được bố trí phòng thi riêng

(Dân trí) - Do có 3 đối tượng thí sinh dự thi là học sinh THPT, GDTX và thí sinh tự do nên Bộ GD&ĐT bố trí mỗi đối tượng thí sinh ngồi phòng thi khác nhau.

Thứ hai, 06/02/2017 - 12:30

Vụ hai cô giáo dùng dép tát, thúc gối vào bụng trẻ mầm non: Một cô có bằng Cao đẳng Y tế
Vụ hai cô giáo dùng dép tát, thúc gối vào bụng trẻ mầm non: Một cô có bằng Cao đẳng Y tế

(Dân trí) - “Qua xác minh ban đầu của chúng tôi, một trong hai cô (Đặng Thị Bình, sinh năm 1994 và cô Nguyễn Thị Hồng Ngát, sinh năm 1995) trong clip bạo hành trẻ ở nhóm lớp Sen Vàng chỉ có bằng Cao đẳng Y tế”, ông Đặng Xuân Hải - Phó Chủ tịch phường Minh Khai, Hà Nội cho biết.

Thứ hai, 06/02/2017 - 12:17

Vụ hai giáo viên dùng dép tát, thúc gối vào bụng trẻ mầm non: Giọt nước mắt người mẹ
Vụ hai giáo viên dùng dép tát, thúc gối vào bụng trẻ mầm non: Giọt nước mắt người mẹ

(Dân trí) - “Khi xem video cô giáo đánh con, tôi sững sờ, da gà nổi lên. Lúc đầu tôi chấp nhận lời xin lỗi của bố mẹ cô giáo nhưng khi xuất hiện tiếp clip thứ hai ở cơ sở mầm non này, cùng nhiều gia đình khác cũng có con bị đánh, gia đình chúng tôi quyết đi đến cùng sự việc” - chị Hoài Sương, mẹ cháu bé bị thúc đầu gối vào bụng tại cơ sở mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Thứ hai, 06/02/2017 - 11:44

Đọc sách cùng chó giúp học sinh cải thiện kỹ năng đọc
Đọc sách cùng chó giúp học sinh cải thiện kỹ năng đọc

(Dân trí) - Từ khi có chương trình đọc sách cùng chó, các học sinh Trường tiểu học Maconaquah (bang Indiana, Mỹ) được cải thiện kỹ năng đọc, tăng độ tự tin và các em cũng thích đến lớp hơn.

Thứ hai, 06/02/2017 - 11:39

Bộ GD&ĐT chỉ đạo Hà Nội xử lý nghiêm vụ cô giáo mầm non dùng dép tát trẻ
Bộ GD&ĐT chỉ đạo Hà Nội xử lý nghiêm vụ cô giáo mầm non dùng dép tát trẻ

(Dân trí) - Sáng ngày 6/2, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về vụ cô giáo mầm non dùng dép tát trẻ và yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, rà soát việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn.

Thứ hai, 06/02/2017 - 09:46

ĐÁNG QUAN TÂM
Trường tự ý cho học sinh nghỉ học để đi lễ chùa
Trường tự ý cho học sinh nghỉ học để đi lễ chùa

(Dân trí) - Mặc dù đang là ngày đi học, thế nhưng lãnh đạo hai trường THCS Đồng Thắng và trường mầm non Đồng Thắng (xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) lại "ngang nhiên" cho học sinh nghỉ học.

Thứ hai, 06/02/2017 - 07:28

Con trẻ rầu lòng về ý thức của người lớn
Con trẻ rầu lòng về ý thức của người lớn

(Dân trí) - Người lớn hay than phiền con trẻ ngày nay nhưng chính các bạn trẻ cũng không khỏi nặng lòng về ý thức của người lớn.

Thứ hai, 06/02/2017 - 04:00

Đuổi việc hai cô giáo dùng dép tát và thúc gối vào bụng trẻ mầm non
Đuổi việc hai cô giáo dùng dép tát và thúc gối vào bụng trẻ mầm non

(Dân trí) - “Trong sáng 5/2, chúng tôi đã chính thức chấm dứt hợp đồng với hai cô giáo dùng dép tát, thúc gối vào bụng trẻ mầm non tại lớp. Bản thân hai cô cũng đã làm bản tường trình và mong được tha thứ cho hành động sai trái của mình”, cô Vũ Thị Tân, chủ nhóm lớp mầm non Sen Vàng (Phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết.

Thứ hai, 06/02/2017 - 12:18

Dòng người đội nắng xin chữ khai bút đầu xuân
Dòng người đội nắng xin chữ khai bút đầu xuân

(Dân trí) - Với truyền thống hiếu học, quý trọng chữ nghĩa, hàng vạn người dân Nghệ An đã đến chùa Đại Tuệ dự lễ khai bút đầu Xuân. Giữa trời nắng, dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ các sư thầy cho chữ với ước mong một năm nhiều thành công trong con đường công danh, học vấn.

Chủ nhật, 05/02/2017 - 07:35

Hà Nội: Cô giáo mầm non dùng dép tát và thúc gối vào bụng trẻ tại lớp
Hà Nội: Cô giáo mầm non dùng dép tát và thúc gối vào bụng trẻ tại lớp

(Dân trí) - Một đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo dùng dép tổ ong tát vào mặt và thúc đầu gối vào bụng trẻ mầm non ngay tại lớp khiến nhiều người choáng váng. Sự việc được xác định là xảy ra tại nhóm lớp Sen Vàng (Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chủ nhật, 05/02/2017 - 05:25

Chính thức có lịch thi THPT quốc gia 2017 và 8 nhiệm vụ cho ngành Giáo dục
Chính thức có lịch thi THPT quốc gia 2017 và 8 nhiệm vụ cho ngành Giáo dục

(Dân trí) - Ngày 31/1, Bộ GD&ĐT chính thức công bố quy chế thi THPT Quốc gia 2017. Theo đó, bộ vẫn duy trì điểm sàn, đẩy lịch thi sớm hơn mọi năm và sẽ công bố đề thi cùng đáp án...

Chủ nhật, 05/02/2017 - 03:56

Trường học Nhật Bản dạy rap trong tiết học âm nhạc
Trường học Nhật Bản dạy rap trong tiết học âm nhạc

(Dân trí) - Mới đây, nghệ sĩ rap nổi tiếng người Nhật Bản Zeebra đã thực hiện buổi dạy rap đặc biệt cho khoảng 60 học sinh ở trường cấp hai Hiroo (khu Shibuya, Tokyo, Nhật Bản). Nghệ sĩ Zeebra cho biết: “Tôi sẽ dạy rap trong những tiết học âm nhạc ở các trường. Chúng ta đang bước vào một thời kỳ có nhiều điều gây sửng sốt”.

Chủ nhật, 05/02/2017 - 10:21

Làm thế nào để tránh "gian lận" công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm?
Làm thế nào để tránh "gian lận" công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm?

(Dân trí) - Công khai tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm là một trong những giải pháp để xã hội giám sát về chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo tự công bố liệu có đáng tin cậy? làm thế nào để giám sát số liệu này?

Chủ nhật, 05/02/2017 - 08:46

Đố bạn: Nhìn ảnh đường chân trời, đoán tên thành phố
Đố bạn: Nhìn ảnh đường chân trời, đoán tên thành phố

(Dân trí) - Nhìn ảnh đường chân trời của một thành phố, bạn có thể đoán ngay đó là thành phố nào vì nó có những nét đặc trưng của riêng thành phố đó. Bạn thử ngắm 10 ảnh đường chân trời dưới đây xem bạn có nhận ra đó thuộc về thành phố nào nhé.

Chủ nhật, 05/02/2017 - 05:00

"Mỗi thầy cô giáo, mỗi HSSV hãy trồng và chăm sóc cây xanh"
"Mỗi thầy cô giáo, mỗi HSSV hãy trồng và chăm sóc cây xanh"

(Dân trí) - Trong lễ phát động Tết trồng cây năm Đinh Dậu 2017 toàn ngành giáo dục chiều ngày 4/2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ kêu gọi: "Mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi học sinh, sinh viên trong cả nước hãy lựa chọn, trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh phù hợp...".

Chủ nhật, 05/02/2017 - 12:28

Học sinh bày tỏ lo ngại về mối nguy bị quấy rối tình dục
Học sinh bày tỏ lo ngại về mối nguy bị quấy rối tình dục

(Dân trí) - Sáng ngày 4/2, tại TPHCM diễn ra chương trình “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ thiếu nhi Xuân Đinh Dậu 2017”. Trong chương trình, lần đầu tiên, các em thiếu nhi bày tỏ lo ngại về vấn nạn quấy rối tình dục với trẻ em.

Thứ bảy, 04/02/2017 - 07:30

Rộn ràng "khai bút khuyến học" đầu năm
Rộn ràng "khai bút khuyến học" đầu năm

(Dân trí) - Sáng 4/3, Hội Khuyến học Ninh Bình đã tổ chức lễ khai bút khuyến học xuân Đinh Dậu 2017, đây là hoạt động thường niên với việc cho chữ đầu xuân nhằm gây quỹ khuyến học, khuyến tài Trương Hán Siêu.

Thứ bảy, 04/02/2017 - 07:24