Trắc nghiệm: Những từ hay bị viết sai chính tả trong tiếng Anh

Dân trí Bài trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn về những từ tiếng Anh hay bị viết sai chính tả. Bạn thử xem mình có viết đúng chính tả những từ này không nhé.
 >> Đố bạn làm trắc nghiệm cực khó về số nhiều trong tiếng Anh
 >> Trắc nghiệm vui về đoán từ trong tiếng Anh
 >> Trắc nghiệm cực dễ bằng tiếng Anh, bạn có đạt điểm tối đa?

Xuân Vũ

Tổng hợp