Thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2005

Những thông tin mới nhất (môn thi, lịch thi,… ) về kỳ thi tốt nghiệp năm 2005 các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông đã được phổ biến đến tất cả các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

Các nội dung này nằm trong Công văn số 3343/KT&KĐ hướng dẫn tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp  năm 2005 do Bộ GD-ĐT ban hành.

 

Theo đó, ngoài việc tăng cường chỉ đạo thi và tuyển sinh, Bộ tiếp tục thực hiện chủ trương không ban hành tài liệu ôn thi tốt nghiệp. Các địa phương, đơn vị cần quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương này đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện kịp thời và ngăn chặn việc bán tài liệu ôn thi tốt nghiệp cho học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Về đề thi, bộ phận ra đề tiếp tục cải tiến khâu ra đề thi, thống nhất quy trình ra đề, chú trọng khâu phản biện độc lập, khắc phục sự không đồng đều về mức độ của đề thi giữa các môn trong một kỳ thi. Riêng với việc soạn thảo đề thi của kì thi tốt nghiệp THPT và BT THPT, cần mở rộng thành phần giới thiệu đề, nâng cao hơn nữa chất lượng các câu hỏi thi đề xuất.

 

Các đề thi phải được ra theo hướng kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, bao quát chương trình và sách giáo khoa cuối cấp hiện nay, đảm bảo cho mọi học sinh đủ điều kiện dự thi nếu chăm chỉ, cố gắng đều có thể tốt nghiệp.

 

Công tác coi thi được coi là khâu quan trọng, đảm bảo cho kết quả thi phản ánh đúng chất lượng giáo dục. Và đây cũng là khâu còn nhiều bất cập nhất trong các kì thi. Văn bản cũng nói rõ yêu cầu về việc điều động giám thị, những đồ dùng thí sinh được phép mang vào phòng thi và đặc biệt nhấn mạnh rằng khi vào phòng thi. Thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép, dù sử dụng hay chưa sử dụng, đều bị đình chỉ thi.

 

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các hội đồng coi thi tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trong tất cả các khâu của kỳ thi, xử lý kịp thời, kiên quyết nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, khắc phục sai sót, bất cập, đảm bảo cho người thi và người tổ chức thi đều giữ được sự trung thực, kỷ cương, nền nếp trong các kỳ thi.

 

Môn thi:

 

Trung học cơ sở:

 

Văn-Tiếng Việt, Toán, Sinh học, Ngoại ngữ (chọn Anh, Nga hoặc Pháp). Học sinh học Ngoại ngữ không đủ 4 năm được thi thay thế bằng môn Hoá học.

 

Bổ túc trung học cơ sở:

 

Văn-Tiếng Việt, Toán, Vật lí, Hóa học.

 

Trung học phổ thông:

 

Văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Lịch sử, Ngoại ngữ (chọn Anh, Nga hoặc Pháp). Những học sinh học Ngoại ngữ không đủ 3 năm được thi thay thế bằng môn Sinh học.

 

Bổ túc trung học phổ thông:

 

Văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Lịch sử, Địa lí.

 

Lịch thi tốt nghiệp: 

 

Trung học cơ sở:

 

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

25/5/2005

Sáng

Văn - TV

120 phút

Chiều

Sinh học

60 phút

25/5/2005

Sáng

Toán

120 phút

Chiều

Ngoại ngữ/ Hoá học

60 phút

 

Bổ túc trung học cơ sở:
Ngày thi cụ thể do giám đốc các Sở GD-ĐT quyết định theo khung lịch sau:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Thứ nhất

Sáng

Văn - TV

120 phút

Chiều

Vật lý

60 phút

Thứ hai

Sáng

Toán

120 phút

Chiều

Hoá học

60 phút

Trung học phổ thông:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

6/6/2005

Sáng

Văn

150 phút

Chiều

Vật lí

90 phút

7/6/2005

Sáng

Hoá học

90 phút

Chiều

Lịch sử

90 phút

8/6/2005

Sáng

Toán

150 phút

Chiều

Ngoại ngữ/ Sinh học

90 phút

Bổ túc trung học phổ thông:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

6/6/2005

Sáng

Văn

150 phút

Chiều

Vật lí

90 phút

7/6/2005

Sáng

Hoá học

90 phút

Chiều

Lịch sử

90 phút

8/6/2005

Sáng

Toán

150 phút

Chiều

Địa lí

90 phút

VDC - theo Netnam