Thành lập Đại học Phan Xi Păng

Dân trí Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Phan Xi Păng trên cơ sở sát nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, có trụ sở chính tại thành phố Lào Cai.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án thành lập Trường Đại học Phan Xi Păng trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai được nâng cấp từ trường Trung cấp Sư phạm vào tháng 10/2000. Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai được thành lập ngày 28/7/2011 trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lào Cai.

Hồng Hạnh