Thanh Hóa: Hợp đồng hơn 1.300 giáo viên cho năm học mới

Dân trí Để chuẩn bị vấn đề nhân sự cho năm học mới 2017 - 2018, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất cho hợp đồng lao động với hơn 1.300 giáo viên cấp học Mầm non và môn Tiếng Anh khối Tiểu học và THCS công lập trên địa bàn tỉnh này.
>>Thanh Hóa: Cơ hội mới cho các giáo viên hợp đồng

Nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học tại các nhà trường trong năm học mới, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất thực hiện hợp đồng lao động đối với giáo viên theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành hợp đồng với 1.200 giáo viên bậc học Mầm non và 104 giáo viên bộ môn Tiếng Anh còn thiếu của khối Tiểu học và THCS.

Đồng thời, Tỉnh ủy cũng đã giao UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng và ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình xét tuyển hợp đồng lao động đối với giáo viên khối Mầm non và giáo viên Tiếng Anh khối Tiểu học và THCS, đảm bảo hợp đồng và tuyển dụng được những giáo viên có trình độ, năng lực tốt nhất giảng dạy trong các trường học.

Những đối tượng ưu tiên trong quá trình thực hiện là những giáo viên đang hợp đồng nhưng không thuộc chỉ tiêu biên chế, hoặc những giáo viên đã bị các địa phương chấm dứt hợp đồng lao động trước đây.

Để lựa chọn được những giáo viên có trình độ, năng lực; đồng thời để nhân dân biết và tham gia giám sát việc xét tuyển hợp đồng lao động đối với giáo viên, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc xét tuyển hợp đồng lao động phải đảm bảo công khai, minh bạch và được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhiều người có nhu cầu tham gia.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính tại các trường học trên địa bàn.

Đồng thời, nghiên cứu hình thức phù hợp để tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi của các trường đại học sư phạm có uy tín về giảng dạy tại các trường THPT, THCS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Đầu năm học 2016 - 2017, nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thanh lý hợp đồng với hàng nghìn giáo viên, nhân viên hành chính tại các đơn vị, trường học. Việc nhiều giáo viên, nhân viên hành chính hợp đồng thôi việc đã khiến các đơn vị trường học gặp không ít khó khăn. Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức việc điều chuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tuy nhiên, nhiều cấp học, đặc biệt là bậc Mầm non còn thiếu hàng nghìn giáo viên, nhân viên, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học của các nhà trường.

Duy Tuyên