Thứ năm, 31/01/2019 - 07:06

Thanh Hóa: Giải thể trường Trung cấp Nghề số 1

Dân trí

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định giải thể Trường Trung cấp Nghề số 1, chuyển giao vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Thanh Hóa.

Theo quyết định số 437/QĐ-UBND, ngày 28/1/2019, Trường Trung cấp nghề số 1 thành phố Thanh Hóa (Trường Trung cấp) sẽ được giải thể, chuyển giao cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động, người học theo quy định; tài chính, tài sản của nhà trường và bổ sung nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) thành phố Thanh Hóa và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX thành phố Thanh Hóa (gọi tắt là Trung tâm).

Thanh Hóa: Giải thể trường Trung cấp Nghề số 1 - 1
Trường Trung cấp nghề số 1 thành phố Thanh Hóa được giải thể, chuyển giao vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc UBND thành phố Thanh Hóa, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Đồng thời, hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND thành phố Thanh Hóa; chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Sở GD&ĐT.

Trung tâm có Giám đốc và các Phó giám đốc do Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Số lượng người làm việc của Trung tâm nằm trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND thành phố Thanh Hóa được UBND tỉnh quyết định giao hàng năm.

Theo đó, năm 2019, Trung tâm có 23 người làm việc là số lượng người làm việc của Trung tâm GDTX và Trường Trung cấp.

Căn cứ các quy định, Giám đốc Trung tâm xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc cần có của Trung tâm, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa tổng hợp, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, theo yêu cầu khối lượng công việc, vị trí việc làm, căn cứ các quy định, xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc cần thiết tăng thêm so với số lượng người làm việc được giao theo cơ chế tự chủ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, quyết định và tổ chức thực hiện.

Thời điểm thực hiện giải thể và chuyển giao cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động, người học; tài chính, tài sản của Trường Trung cấp vào Trung tâm GDTX thành phố Thanh Hóa là ngày 30/12/2018.

Trước thời điểm giải thể, chuyển giao, Trường Trung cấp có 523 học sinh Trung cấp nghề. Trong đó 169 học sinh tốt nghiệp năm 2019, 151 học sinh tốt nghiệp năm 2020, 203 học sinh tốt nghiệp năm 2021.

Ông Phạm Đăng Quyền giao Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Trung tâm tiếp tục thực hiện liên kết với Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa để đào tạo 523 học sinh hệ Trung cấp Nghề nói trên cho đến khi tốt nghiệp, cấp bằng đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên

Mới nhất

Đáng quan tâm