Quy định bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông trình độ CĐ, ĐH

Dân trí Ngày 18/6, Bộ GD-ĐT đã có văn bản thông tin về Quy định bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông trình độ CĐ, ĐH 2013 mà một số cơ sở giáo dục thắc mắc.

Theo thông tin Bộ GD-ĐT nhận được công văn của một số cơ sở đào tạo về việc bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông trình độ đại học năm 2013, Bộ GD-ĐT có ý kiến trả lời: Điều kiện về văn bằng dự thi đào tạo liên thông -Thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ GD-ĐT và Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội quy định mới được tham gia dự thi.

Tuy nhiên, do quy định trên có hiệu lực từ ngày 7/2/2013 nên những đối tượng dự thi có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề trước thời điểm trên đều được dự thi theo Điều 9 Thông tư số 55/2012/TTBGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Điều 9 Thông tư số 55/2012/TTBGDĐT như sau: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển;

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy do Bộ GD-ĐT tổ chức hằng năm;

Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển; Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức vừa làm vừa học;

Hồng Hạnh