Phải đánh giá, trả công xứng đáng với những cống hiến của nhà giáo

Dân trí Nhà nước và xã hội phải đánh giá đúng và trả công xứng đáng với công sức lao động và những cống hiến của nhà giáo. Phải dựa vào trình độ và hiệu quả công tác của giáo viên, tránh cào bằng. Nếu không, mọi đổi mới, cải cách của nền giáo dục sẽ không thể đi đến đâu.
>>Nguyên Phó CTN Nguyễn Thị Bình: Cần tạo động lực để nhà giáo yên tâm cống hiến
>>Đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam
>>Bộ GD&ĐT yêu cầu lập đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục về đạo đức nhà giáo

Đó là ý kiến của nhà giáo Lê Thị Thanh Trà – Vũ Thị Ngọc Dung, trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương trong bài viết phân tích “Phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam”.

Theo nhà giáo Lê Thị Thanh Trà – Vũ Thị Ngọc Dung đội ngũ nhà giáo nhằm đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, cần lưu ý những giải pháp cụ thể quan trọng.

giao vien.jpg

Cần có chính sách khuyến khích thực sự đối với đội ngũ nhà giáo thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng.

 

Xác định đúng đắn vai trò của đội ngũ nhà giáo.

Từ Hội nghị TW 2 khóa VIII, Đảng ta đã chỉ rõ: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh”. Luật Giáo dục năm 2005 cũng khẳng định: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà nước… có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình…” (Điều 15). Đây là những quan điểm đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước về giáo dục, đào tạo nhưng rất tiếc, lâu nay chúng ta quán triệt và thực hiện tinh thần này chưa thực sự tốt.

Chúng ta đã nhấn mạnh học sinh, người học là “trung tâm” mà xem nhẹ vế giáo viên, người dạy là “quyết định”… chính vì vậy, cần khẳng định một cách mạnh mẽ và sâu sắc vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục và đối với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo của nước nhà.

Nếu quan điểm này không được quán triệt sâu sắc để trở thành một nhận thức nhất quán thì không thể đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục của chúng ta được.

Đội ngũ nhà giáo là căn cứ quan trọng để hoạch định chủ trương, chiến lược giáo dục, đào tạo

“Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế….” là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước của toàn dân, chứ không phải là công việc của một số ít người, càng không thể chỉ là công việc của các nhà lãnh đạo, quản lý.

Để làm được việc này, cần khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, xây dựng. Nhưng hơn ai hết là lực lượng cơ bản trực tiếp quyết định hoạt động trong các nhà trường của hệ thống giáo dục, đội ngũ thầy cô giáo các cấp học, bậc học ở mọi miền đất nước hiểu rõ những thuận lợi và khó khăn của nền giáo dục, những hay, dở của cơ chế, chính sách đối với giáo dục, đào tạo, những điểm mạnh, yếu của học sinh, sinh viên, những bất cập, hạn chế của chương trình, nội dung và phương pháp kiểm tra, đánh giá… Họ hiểu rõ cái gì cần thay đổi, cái gì cần loại bỏ, cái gì cần kế thừa, phát triển.

Không ai hiểu rõ thực tiễn giáo dục, đào tạo Việt Nam bằng chính những nhà sư phạm, những thầy cô giáo dục của chúng ta. Đội ngũ nhà giáo là căn cứ quan trọng để hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược giáo dục, đào tạo.

Đội ngũ nhà giáo là một trong những chủ thể tham gia hoạch định chủ trương, chính sách, đề án, chiến lược đổi mới và chính họ là những chủ thể cơ bản thực thi chiến lược, đề án, chính sách và chủ trương đổi mới ấy… Vì lẽ đó, nền giáo dục cần lắng nghe ý kiến của đội ngũ nhà giáo từ nội dung tổng thể đến từng bộ phận cấu thành, từ xác định mục tiêu, nguyên tắc đến thiết kế nội dung, chương trình của từng bậc học, cấp học…

Tránh cào bằng đối với cống hiến nhà giáo

Cần có chính sách khuyến khích thực sự đối với đội ngũ nhà giáo thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng. Nghề giáo là một nghề đòi hỏi rất cao, không chủ về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn về đạo đức, tư cách, sự đầu tư thời gian, công sức. Lao động sư phạm là lao động đặc biệt, vừa là lao động khoa học vừa là lao động nghệ thuật.

Thế nhưng, nhiều năm nay, các nhà giáo phải xoay xở đủ kiểu làm thêm để tăng thu nhập. Do đó, phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo để đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam đòi hỏi phải thực sự chú trọng giải quyết vấn đề này.

Nhà nước và xã hội phải đánh giá đúng và trả công xứng đáng với công sức lao động và những cống hiến của nhà giáo. Phải dựa vào trình độ và hiệu quả công tác của giáo viên, tránh cào bằng. Nếu không, mọi đổi mới, cải cách của nền giáo dục sẽ không thể đi đến đâu.

Nghề giáo phải có sức hấp dẫn về nhiều mặt để thu hút được nhiều học sinh giỏi vào nghề. Cần phải sửa đổi chính sách về tiền lương và phụ cấp, bảo đảm để giáo viên dạy ở trường công và gia đình họ có mức sống cao hơn mức sống trung bình trong xã hội.

Cần cải thiện điều kiện làm việc để nhà giáo thực hiện các hoạt động giáo dục một cách chuyên nghiệp. Có như vậy, họ mới có thể có điều kiện để toàn tâm, toàn ý với nghề, chủ động, sáng tạo gắn bó hết mình với công việc.

Phải tạo môi trường dân chủ, công minh

Bản thân ngành giáo dục, cả giáo viên, học sinh, nhà quản lý, nhất là đông đảo giáo viên, nhà giáo bất bình với những tiêu cực của giáo dục nhưng đành bất lực, đành “sống chung với lũ”… Vì vậy, việc đổi mới giáo dục đào tạo không thể gọi là căn bản, toàn diện, nếu không tạo ra, xây dựng nên một cơ chế vận hành, cơ chế quản lý vừa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống vừa phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở, của nhà trường và thực sự phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của giáo viên.

Cơ chế ấy phải là môi trường dân chủ, công minh, vừa thúc đẩy sáng tạo, tôn vinh nhân tố tích cực vừa ngăn ngừa tiêu cực và dễ dàng thải loại những giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục, đào tạo, những nhà quản lý yếu kém, hư hỏng.

Vận hành cơ chế ấy, tất nhiên phải là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục chuyên nghiệp, tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành. Họ phải được đào tạo bài bản, am hiểu khoa học quản lý giáo dục, am hiểu giáo dục, đào tạo, biết dựa vào đội ngũ nhà giáo, biết phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo…

Muốn vậy, cần tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ quản lý giáo dục là những nhà giáo trưởng thành từ cơ sở, có năng lực, uy tín, am hiểu sâu sắc thực tiễn giáo dục, nhìn xa trông rộng.

Hơn nữa, phải có cơ chế thuận lợi để giáo viên và giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, cán bộ quản lý cấp dưới tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cơ sở giáo dục tham gia đánh giá cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục…

Như vậy, không thể đi đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nếu từ đầu và trong toàn bộ quá trình đổi mới không chú ý khai thác, tập hợp, tiếp thu những ý kiến sâu sắc, những đóng góp tâm huyết đầy trách nhiệm của các thầy cô giáo, các nhà sư phạm trong cả nước; và không thể gọi là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nếu nội dung hoạt động đổi mới, cải cách ấy không thực sự chú trọng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo… Làm được như thế là thực sự khẳng định vai trò quyết định của nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.

Hồng Hạnh (ghi)

MỚI NHẤT
Bàn về “Nhân cách của cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ 4.0”
Bàn về “Nhân cách của cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ 4.0”

(Dân trí) - Cán bộ quản lý giáo dục là những người quyết định đến sự phát triển của ngành. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục của thời kỳ 4.0 thì đòi hỏi cán bộ quản lý là người như thế nào?

Thứ ba, 05/02/2019 - 04:29

Làng khoa bảng bên dòng Phồn Giang
Làng khoa bảng bên dòng Phồn Giang

(Dân trí) - Ngôi làng cổ nằm bên dòng Phồn Giang, một trong những vùng đất có bề dày truyền thống về tinh thần hiếu học và đỗ đạt ở mảnh đất xứ Thanh địa linh nhân kiệt.

Thứ ba, 05/02/2019 - 12:08

Gương mặt trẻ tiêu biểu nhỏ tuổi nhất thủ đô và ước mơ trong năm mới
Gương mặt trẻ tiêu biểu nhỏ tuổi nhất thủ đô và ước mơ trong năm mới

(Dân trí) - Trong số các gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Thủ đô năm 2018, cậu bé Trần Bảo Duy (học sinh lớp 7A0, Trường Ngôi Sao Hà Nội) nhỏ tuổi nhất. Gương mặt Toán học trẻ này đã có những chia sẻ về hạnh phúc và ước mơ trong ngày đầu năm mới.

Thứ ba, 05/02/2019 - 09:39

Câu nói "nhức nhối" của Táo Giáo dục về tiêu cực gian lận điểm thi năm 2018
Câu nói "nhức nhối" của Táo Giáo dục về tiêu cực gian lận điểm thi năm 2018

(Dân trí) - Chuyện giáo viên sử dụng bạo lực với học trò, cho tới vấn đề giáo viên hưởng lương thấp nhưng chịu áp lực quá lớn, tiêu cực trong gian lận thi cử... được nhắc tới trong phần báo cáo của "Táo Giáo dục" Chí Trung trong chương trình truyền hình được cả nước quan tâm "Gặp nhau cuối năm".

Thứ ba, 05/02/2019 - 08:20

Cầu thủ, hoa hậu nối nhau vào đề thi năm 2018
Cầu thủ, hoa hậu nối nhau vào đề thi năm 2018

(Dân trí) - Huấn luyện viên Park Hang Seo, cầu thủ Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam, Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Hoàng Y Nhung... - bóng đá và nhan sắc là hai lĩnh vực có nhiều nhân vật được nhiều giáo viên khai thác đưa vào đề thi nhất 2018.

Thứ ba, 05/02/2019 - 07:27

Những người Việt trẻ tạo dấu ấn tài trí trên thế giới năm 2018
Những người Việt trẻ tạo dấu ấn tài trí trên thế giới năm 2018

(Dân trí) - Ở lĩnh vực giáo dục, công nghệ việc làm hay nghiên cứu y sinh, trí tuệ nhân tạo những người Việt Nam tại nước ngoài đều chứng tỏ nhiệt huyết, bản lĩnh, trí tuệ và sức lao động miệt mài. Chính tinh thần đó đã giúp họ ghi dấu ấn đáng tự hào ở chuyên môn mình theo đuổi và góp phần khẳng định sự hội nhập sâu rộng, đầy tự tin của con người Việt Nam với thế giới.

Thứ ba, 05/02/2019 - 06:00

“Nguyện vọng, mơ ước của tôi là Chính phủ tập trung phát triển kinh tế tri thức”
“Nguyện vọng, mơ ước của tôi là Chính phủ tập trung phát triển kinh tế tri thức”

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên báo Dân trí trong dịp xuân mới 2019, GS. TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam (KHVN) đã bày tỏ niềm vui vì năm qua, công tác khuyến học đã hoàn thành kế hoạch, trong đó việc học tập cho người lớn được triển khai mạnh mẽ, mang lại nhiều hiệu quả đáng phấn khởi.

Thứ ba, 05/02/2019 - 02:08

Giao thừa hướng về quê hương của các du học sinh Việt trên thế giới
Giao thừa hướng về quê hương của các du học sinh Việt trên thế giới

(Dân trí) - Từ nhiều quốc gia trên thế giới, dù vẫn bận rộn công tác, học tập nhưng các du học sinh Việt luôn cố gắng dành thời gian, tâm sức để thực hiện các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đặc biệt trong khoảnh khắc đón Giao thừa.

Thứ ba, 05/02/2019 - 12:29

Mong ước ngành Giáo dục “lột xác” năm 2019
Mong ước ngành Giáo dục “lột xác” năm 2019

(Dân trí) - "Những tiêu cực, bất cập của giáo dục năm 2018 đã và đang được toàn ngành mổ xẻ, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Quan sát các động thái kịp thời và tích cực của Bộ GD&ĐT, cùng với sự đồng hành, hưởng ứng của toàn xã hội, tôi có niềm tin vào sự thành công, sự lột xác của giáo dục trong năm 2019, năm bản lề mang đậm dấu ấn đổi mới, tạo tiền đề và động lực và cả niềm tin cho giai đoạn phát triển, đổi mới tiếp theo của giáo dục."

Thứ hai, 04/02/2019 - 08:04

Tin học excel: Trọn bộ phím tắt cơ bản để di chuyển nhanh trong bảng dữ liệu
Tin học excel: Trọn bộ phím tắt cơ bản để di chuyển nhanh trong bảng dữ liệu

(Dân trí) - Với excel, việc tính toán, thống kê, thao tác với dữ liệu đã trở nên nhanh chóng hơn so với làm thủ công, giấy bút. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó bộ những phím tắt excel cơ bản để di chuyển nhanh trong bảng dữ liệu Excel dưới đây sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian hơn nữa để bứt phá hiệu suất trong công việc.

Thứ hai, 04/02/2019 - 04:00

Đón Tết qua Facebook, thèm cảm giác bên gia đình
Đón Tết qua Facebook, thèm cảm giác bên gia đình

(Dân trí) - Với những bạn du học sinh du học ở nước ngoài, việc phải đi học hay đi thi vào đúng ngày Tết Nguyên đán tại Việt Nam, không thể về sum vầy bên gia đình đã thành thói quen. Tuy nhiên, ở mỗi đất nước trên thế giới các du học sinh Việt lại có cách đón Tết cổ truyền riêng.

Thứ hai, 04/02/2019 - 03:00

Du học sinh Việt Nam tại Canberra tưng bừng đón Tết Kỷ Hợi ở xứ sở kangaroo
Du học sinh Việt Nam tại Canberra tưng bừng đón Tết Kỷ Hợi ở xứ sở kangaroo

(Dân trí) - Hòa trong không khí đón Xuân Kỷ Hợi 2019, cộng đồng sinh viên, thanh niên Việt Nam tại thủ đô Canberra (Australia) đã cùng nhau tổ chức Chương trình “Canberra: Tết không xa đâu!” kéo dài từ 28 âm lịch đến hết Tết Nguyên đán.

Thứ hai, 04/02/2019 - 12:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Học tiếng Anh: Phân biệt âm /l/ và /r/ cực nhanh và chuẩn
Học tiếng Anh: Phân biệt âm /l/ và /r/ cực nhanh và chuẩn

(Dân trí) - Bài học sẽ kết thúc series 22 ngày học phát âm rồi. Sau bài học này, bạn đã có thể tự tin phát âm chuẩn 44 âm trong tiếng Anh rồi nhé! Về nội dung của bài học hôm nay, phát âm chuẩn âm /l/ và /r/ như thế nào? Đừng bỏ lỡ để nắm chắc cách phát âm cặp âm này nhé!

Thứ hai, 04/02/2019 - 10:00

Đừng bắt con sống với tuổi thơ bằng cái Tết của bố mẹ
Đừng bắt con sống với tuổi thơ bằng cái Tết của bố mẹ

(Dân trí) - “Trẻ con đương nhiên vẫn thích tết. Tết được nghỉ học, được xúng xính quần áo mới và bị đạo diễn bởi người lớn để có ảnh cho lên Facebook. Tết của trẻ em giờ không giống xưa nhưng vẫn là tết của chúng, là tuổi thơ của chúng. Và một ngày nào đó, trẻ em thời nay nhớ lại cái tết ngày xưa của chúng nó, lại phàn nàn tết bây giờ chẳng giống tết xưa”...

Thứ hai, 04/02/2019 - 06:41

Top 8 học sinh Việt giành loạt học bổng Mỹ ấn tượng nhất năm 2018
Top 8 học sinh Việt giành loạt học bổng Mỹ ấn tượng nhất năm 2018

(Dân trí) - Được các trường đại học danh tiếng Mỹ mời nhập học kèm mức học bổng lớn luôn là niềm ước ao của rất nhiều học sinh trên toàn thế giới. Năm 2018, Việt Nam có không ít học sinh tài năng, giành cùng lúc hàng loạt suất học bổng danh giá hàng đầu thế giới tại Mỹ, có bạn đạt tổng trị giá học bổng lên tới… 1 triệu USD.

Thứ hai, 04/02/2019 - 06:00

Bài tập về nhà ngày Tết: “Nỗi ám ảnh” của trẻ
Bài tập về nhà ngày Tết: “Nỗi ám ảnh” của trẻ

(Dân trí) - Tết đến, đứa trẻ nào cũng háo hức vì được nghỉ học dài ngày. Buổi sáng có thể ngủ nướng thêm một chút, buổi tối có thể thức khuya thêm một chút mà không sợ bị bố mẹ la mắng. Đặc biệt là được chơi nhiều hơn, học ít đi. Thế nhưng niềm mong mỏi, vui sướng ấy thường bị tắt ngóm bởi... bài tập về nhà.

Thứ hai, 04/02/2019 - 04:04

Quà Tết tặng thầy
Quà Tết tặng thầy

(Dân trí) - Chiều 28 Tết, con trai tôi xin phép mẹ cùng bạn bè ghé nhà thầy giáo của mình để chúc Tết. Các con muốn đến nhà thầy trước Tết vì sáng 30 thầy về quê rồi. Lớp con mua tặng thầy một giỏ phong lan tím rất đẹp. Nhìn các con hớn hở, tíu tít, tôi thật sự xúc động.

Chủ nhật, 03/02/2019 - 09:43

Vượt sóng, gieo chữ ở Trường Sa
Vượt sóng, gieo chữ ở Trường Sa

Mặc sóng gió gian khổ, vẫn luôn có những người thầy xung phong lên đường gieo chữ, trồng người nơi đảo xa vì 2 tiếng Trường Sa thiêng liêng.

Chủ nhật, 03/02/2019 - 09:27

Tin học excel: Chức năng đặt tên giúp bạn tối ưu công việc như thế nào?
Tin học excel: Chức năng đặt tên giúp bạn tối ưu công việc như thế nào?

(Dân trí) - Có bao giờ bạn gặp phải tình huống khi gửi file Excel đến cho đồng nghiệp là mỗi máy hiển thị dữ liệu ngày tháng năm một kiểu khác nhau không thống nhất theo theo chuẩn Việt Nam là Ngày/ Tháng / Năm. Để giải quyết triệt để vấn đề này đừng quên click, xem hết và thực hành theo video này nhé bạn.

Chủ nhật, 03/02/2019 - 04:00

Tiếng Anh trẻ em: Mục tiêu năm mới và lộ trình đón xuân sang
Tiếng Anh trẻ em: Mục tiêu năm mới và lộ trình đón xuân sang

(Dân trí) - Thế là chỉ vài ngày nữa là con đã đón thêm tuổi mới rồi, bố mẹ đã có kế hoạch gì cho việc chơi, việc học của con trong cả năm sắp tới chưa vậy? Con học chăm, con chơi giỏi đều cần lộ trình và kế hoạch cụ thể. Cùng xây dựng lộ trình học tiếng Anh cho con và khởi động cho một năm mới đầy hứng khởi, bố mẹ nhé!

Chủ nhật, 03/02/2019 - 10:00

Chuyên ngành Lịch sử đô thị - đa dạng cơ hội việc làm
Chuyên ngành Lịch sử đô thị - đa dạng cơ hội việc làm

(Dân trí) - Học Lịch sử đô thị (LSĐT), sinh viên không chỉ được trang phông kiến thức chuyên ngành phong phú, mà đặc biệt các phương pháp nghiên cứu liên ngành, hiện đại.

Chủ nhật, 03/02/2019 - 08:03

Thầy giáo trường làng thổi hồn Tết vào những tấm bảng
Thầy giáo trường làng thổi hồn Tết vào những tấm bảng

(Dân trí) - Những bức tranh Tết rực rỡ sắc màu hoa mai hoa đào, câu đối đỏ... những dòng chữ “rồng bay phượng múa” được thầy giáo Lê Thanh Nhượng (trường tiểu học thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) viết, vẽ bằng phấn lên các tấm bảng khiến người xem trầm trồ thán phục.

Chủ nhật, 03/02/2019 - 07:53

Thầy cô giáo bán bánh chưng mua sách tặng trò nghèo
Thầy cô giáo bán bánh chưng mua sách tặng trò nghèo

(Dân trí) - Biết học trò nhiều trường nghèo thiếu sách đọc, các thầy cô ở Ninh Thuận đã góp tiền, góp công gói bánh chứng đem bán để mua sách tặng cho các em.

Chủ nhật, 03/02/2019 - 07:30

Nhiều áp lực khiến học sinh không cảm thấy hạnh phúc khi ở trường
Nhiều áp lực khiến học sinh không cảm thấy hạnh phúc khi ở trường

(Dân trí) - Một học sinh nữ, lớp 11 cho rằng: “Nhiều khi em cảm thấy giống như là mình không thuộc về nơi này, có nhiều áp lực từ nhiều phía, áp lực phải thành công mọi việc, suôn sẻ ở mọi việc, mà mình không đạt được điều đó, mình cảm thấy mình không cố gắng đủ”.

Chủ nhật, 03/02/2019 - 07:08