Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996 - 2016):

Những dấu ấn đặc biệt về công tác khuyến học, khuyến tài 20 năm qua

Dân trí Hội Khuyến học Việt Nam là một tổ chức đoàn kết, nhất trí, luôn vì lợi ích của những đối tượng đi học mà hoạt động. Trong thời gian qua Hội luôn nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện theo Nghị quyết 29 – NQ/HNTW của TƯ Đảng (khóa XI), tích cực triển khai có hiệu quả các quyết định về giáo dục của Chính phủ với những thành tích đáng nể.
>>Nguyễn Mạnh Cầm – Niềm tự hào của những người làm khuyến học
>>Thủ tướng gửi thư chúc mừng Hội Khuyến học Việt Nam
>>Hội Khuyến học Việt Nam: 20 năm phục vụ sự nghiệp xây dựng xã hội học tập

Những con số ấn tượng sau 20 năm hoạt động khuyến học - khuyến tài:

- 99,23% cấp xã có Hội khuyến học cơ sở.

- 142.661 Chi hội khuyến học và 115.701 Ban Khuyến học.

- 14.557.471 hội viên Hội khuyến học, đạt tỷ lệ so với dân số là 15,88%, vượt chỉ tiêu phát triển là 5,88%.

- 11.038 Trung tâm Học tập cộng đồng.

- 8.427.421 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học.

- 65.200 dòng họ hiếu học

- 60.356 Cộng đồng khuyến học.

- Hơn 4,8 tỷ đồng mà Quỹ Khuyến học của TƯ Hội xây dựng năm 2015.

Qua 20 năm hoạt động, Hội đã phát triển nhanh chóng về số lượng hội viên cũng như về tổ chức Hội. Từ 100.000 hội viên có mặt ở 21 tỉnh, thành phố, đến nay đội ngũ này đã gần 15.000.000 người, sinh hoạt tại mọi địa bàn dân cư trong toàn quốc, tăng gần 150 lần số hội viên lúc ban đầu.

Hội đã phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc qua phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học. Những mô hình hiếu học này là cơ sở để Chính phủ cho xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập như một thành tố cấu thành của mô hình xã hội học tập giai đoạn 2016 – 2020.


Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm trao bằng khen và học bổng cho học sinh dân tộc nghèo hiếu học

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm trao bằng khen và học bổng cho học sinh dân tộc nghèo hiếu học

Trong 20 năm qua, những Chỉ thị của Bộ Chính trị (Chỉ thị 50 – CT/TW ngày 10/9/1999; Chỉ thị 11 – CT/TW ngày 13/4/2007), những Quyết định và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 29/1999/QĐ – TTg ngày 15/10/1999; Chỉ thị 02/2008/CT-TTg) đã khẳng định phải phát triển rộng rãi phong trào khuyến học, khuyến tài, yêu cầu Hội thực hiện vai trò nòng cốt trong cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy nhân dân học tập suốt đời.

Phong trào khuyến học đã nối tiếp xứng đáng các phong trào Truyền bá Quốc ngữ, Bình dân học vụ

Phong trào khuyến học đã nối tiếp xứng đáng các phong trào Truyền bá Quốc ngữ, Bình dân học vụ, Bổ túc văn hóa trong lịch sử cách mạng, là một sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển giáo dục nước nhà. Nhà nước đã lấy ngày 2/10 hàng năm làm “Ngày Khuyến học Việt Nam”. Ngày Khuyến học Việt Nam đã thực sự là ngày Hội của nhân dân.

Hội đã cùng Bộ GD&ĐT xây dựng 11.038 Trung tâm học tập cộng đồng một thiees chế giáo dục rất cơ bản dành cho đối tượng chính là người lớn, một điều kiện không thể thiếu được để người dân trong cộng đồng tìm được cơ hội học tập thường xuyên cho mình.


Học sinh vui mừng đi trên Cầu Khuyến học mới khánh thành

Học sinh vui mừng đi trên Cầu Khuyến học mới khánh thành

Quỹ Khuyến học của các cấp Hội đã phát triển nhanh , nhất là từ năm 2011 đến năm 2015. Nếu như năm 2000, Hội coi tổng số tiền vận động được cho các Quỹ Hội ở địa phương đạt con số 1000 tỷ đồng như một sự kiện đặc biệt thì đến nay, theo thống kê cuối năm 2015, tổng số tiền quỹ đã tăng gấp đôi so với năm 2000 (hơn 2.118 tỷ).

Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng Khuyến tài có vang lên – một giải thưởng mang tính xã hội cao nhất và lớn nhất về công nghệ thông tin ở Việt Nam. Việc tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt hàng năm đã được sự quan tâm, ưu ái của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hệ thống báo chí, thông tin và truyền thông của TƯ Hội và Hội địa phương đã phát triển nhanh và đều khắp. TƯ Hội có báo in, báo điện tử, hòm thư điện tử, đặc biệt là Báo Dân trí điện tử (Dantri.com.vn) đã phát triển trên 10 năm, với số lượng bạn đọc hàng ngày rất cao, hiện đã lên tới 24 triệu lượt người truy cập/ngày. Trên thế giới đã có 173 nước có người theo dõi tờ báo. Sang năm 2016, Hội có thêm Kênh Truyền hình HDtv (truyền hình thực tế) và bắt đầu bằng một số hoạt động như xây dựng một số phim chuyên đề, chuẩn bị Bản tin Khuyến học Việt Nam, hỗ trợ học bổng cho một số địa phương.

Ở địa phương, tất cả các tỉnh, thành Hội đều đã có nội san hoặc bản tin khuyến học ra đều kỳ. Nhiều văn phòng của Hội địa phương đã lập Website. Thông tin giữa TƯ Hội với Hội địa phương đã nhanh chóng cập nhật hơn trước.


Lãnh đạo Hội Khuyến học TP.HCM trao giấy khen và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Lãnh đạo Hội Khuyến học TP.HCM trao giấy khen và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Trở thành Hội có tính đặc thù

Hội Khuyến học Việt Nam đã trở thành Hội có tính đặc thù, hoạt động trong phạm vi cả nước. Hội đã xác lập được vị thế của mình bằng những hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội hoạt động không có mục đích tự thân, mà vì sự nghiệp chấn hưng giáo dục, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo nước nhà.

Có được những thành công trên của Hội là do đội ngũ cán bộ khuyến học từ TƯ tới địa phương bao gồm những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. Nhờ đội ngũ ngày trong suốt 20 năm qua phong trào khuyến học không có biểu hiện bị ngưng trệ hay đứt đoạn.

Hội là một tổ chức đoàn kết, nhất trí, luôn vì lợi ích của những đối tượng đi học mà hoạt động. Trong suốt thời gian qua, Hội luôn nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện theo Nghị quyết 29 – NQ/HNTW của TƯ Đảng (khóa XI), tích cực triển khai có hiệu quả các quyết định về giáo dục của Chính phủ.

Hội đã tranh thủ được sự giúp đỡ to lớn và vô tư của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế, các cá nhân người Việt và người nước ngoài có sự quan tâm đến sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. Sự hợp tác rộng rãi này là yếu tố rất cơ bản đối với việc phát huy tác dụng hoạt động của Hội trong xã hội.

Nhiều khó khăn chưa có giải pháp?

GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học vẫn còn gặp những khó khăn vì sự nghiệp giáo dục người lớn, xây dựng xã hội học tập là một vấn đề mang tính chiến lược không chỉ đối với quốc gia, mà còn đối với quốc tế. Sự nghiệp đó đòi hỏi nhiều ở sự nhận thức của cán bộ làm việc trong hệ thống những cơ quan hoạch định chính sách và quản lý phát triển.

Một trong những khó khăn mà Hội gặp phải trong nhiều năm qua là một số lĩnh vực hoạt động để phát triển hệ thống giáo dục người lớn và xây dựng xã hội học tập còn thiếu những chính sách quản lý và phát triển tương ứng.

Trong những năm qua, ở nơi này hay nơi khác, lúc này hay lúc khác, cấp ủy Đảng vẫn chưa thể hiện được chính kiến của Đảng trong chỉ đạo các Bộ, Ban, Ngành đổi với căn bản và toàn diện giáo dục & đào tạo như trong cơ cấu hệ thống giáo dục hiện không có hệ thống giáo dục người lớn. Trong chiến lược giáo dục chỉ nặng nề về giáo dục phổ thông và giáo dục chính quy, trong phân phối nguồn lực cho giáo dục còn thiếu phần đầu tư nâng cao chất lượng nhân lực tại chỗ qua giáo dục không chính quy, mà chỉ nói đến nguồn nhân lực.

Hệ thống tổ chức của Hội rất đa dạng, hội viên của Hội ngày càng đông, quy mô hoạt động của Hội ngày càng mở rộng, nhưng biên chế của các Văn phòng Hội các cấp rất hạn hẹp. Do vậy, công tác chỉ đạo, quản lý, đối ngoại, thông tin – tuyên truyền…. của các cáp Hội đều rất khó khăn.

GS.TS Phạm Tất Dong , Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, mấy khó khăn trên là cơ bản, lặp đi lặp lại trong suốt 20 năm qua và hiện nay những khó khăn ấy vẫn chưa có được giải pháp nào khắc phục.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Trao 111 suất học bổng cho Thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Trao 111 suất học bổng cho Thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Chiều ngày 21/9, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam đã tổ chức trao 111 suất học bổng “Nâng bước Thủ khoa” và học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016 - 2017.

Thứ năm, 22/09/2016 - 11:00

TPHCM trình đề án thi và xét tốt nghiệp THPT năm 2017
TPHCM trình đề án thi và xét tốt nghiệp THPT năm 2017

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa gửi văn bản xin thẩm định của Bộ GD-ĐT về đề án "Thi và xét tốt nghiệp THPT năm 2017". Theo đó, năm 2017 học sinh chỉ cần thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Từ năm 2018 thì sẽ thi 4 môn trong đó thêm môn Tích hợp.

Thứ năm, 22/09/2016 - 10:26

Giải đáp thắc mắc về Du học Trung học Nội trú Anh quốc
Giải đáp thắc mắc về Du học Trung học Nội trú Anh quốc

Sáng nay 22/9, báo Dân trí phối hợp với công ty tư vấn du học ISC-UKEAS tổ chức buổi tư vấn với chủ đề Du học Trung học Nội trú Anh quốc nhằm giải đáp những thắc mắc của độc giả về việc học trung học nội trú tại Anh quốc. Mời quý phụ huynh, học sinh theo dõi buổi tư vấn.

Thứ năm, 22/09/2016 - 09:02

"Má Ngọc khuyến học" trong lòng hàng ngàn cựu sinh viên TP.HCM
"Má Ngọc khuyến học" trong lòng hàng ngàn cựu sinh viên TP.HCM

(Dân trí) - Trong 15 năm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM Lê Minh Ngọc đã kết nối, trao học bổng cho 2.175 sinh viên. Những học trò thưở xưa nay đã thành danh vẫn ghi nhớ công ơn của bà, họ đều gọi bà là “Má Ngọc”.

Thứ năm, 22/09/2016 - 09:00

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V

(Dân trí) - Sáng nay 22/9, Hội Khuyến học Việt Nam long trọng tổ chức ĐH đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V (2016 - 2021). Đại hội V đánh dấu đoạn đường 20 năm đã đi qua của Hội Khuyến học Việt Nam với nhiều thành tựu đáng nể.

Thứ năm, 22/09/2016 - 08:55

Hàng triệu hội viên khuyến học hào hứng, tin tưởng hướng về Đại hội
Hàng triệu hội viên khuyến học hào hứng, tin tưởng hướng về Đại hội

(Dân trí) - Sáng nay 22/9, Hội Khuyến học Việt Nam long trọng tổ chức ĐH đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V (2016 - 2021). Đại hội là nơi hội tụ những tấm gương khuyến học, khuyến tài xuất sắc trong cả nước. Các đại biểu về dự Đại hội lần này rất hào hứng, phấn khởi với tinh thần trách nhiệm to lớn đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Thứ năm, 22/09/2016 - 03:39

Hội Khuyến học Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Hội Khuyến học Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Dân trí) - Tối ngày 21/9, tại buổi Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và trao tặng.

Thứ năm, 22/09/2016 - 01:21

Đại biểu chia sẻ cảm xúc tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội Khuyến học VN
Đại biểu chia sẻ cảm xúc tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội Khuyến học VN

(Dân trí) - Hơn 100 đại biểu từ khắp cả nước đã về dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội khuyến học Việt Nam. Nhiều đại biểu xúc động cho biết đây là phần thưởng cao quý, là động lực để Hội tiếp tục sự nghiệp khuyến học cao quý...

Thứ năm, 22/09/2016 - 01:20

9h sáng nay, tư vấn: Du học Trung học Nội trú Anh quốc
9h sáng nay, tư vấn: Du học Trung học Nội trú Anh quốc

Vào 9h - 11h ngày 22/9, báo Dân trí phối hợp với công ty tư vấn du học ISC-UKEAS tổ chức buổi tư vấn với chủ đề Du học Trung học Nội trú Anh quốc. Buổi tư vấn nhằm "tháo gỡ" thắc mắc của độc giả về việc học trung học nội trú tại Anh quốc. Mời quý phụ huynh, học sinh đặt câu hỏi để được chuyên gia giải đáp.

Thứ năm, 22/09/2016 - 12:17

Thủ tướng: Tạo mọi thuận lợi cho Hội Khuyến học Việt Nam làm tốt hơn nữa
Thủ tướng: Tạo mọi thuận lợi cho Hội Khuyến học Việt Nam làm tốt hơn nữa

(Dân trí) - Tại lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam diễn ra tối 21/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng và chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cần phối hợp chặt chẽ tạo mọi thuận lợi cho Hội Khuyến học Việt Nam làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng, thực hiện hiệu quả quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư…”

Thứ năm, 22/09/2016 - 12:10

TPHCM ra quy định về các khoản thu trong nhà trường
TPHCM ra quy định về các khoản thu trong nhà trường

(Dân trí) - Các trường không được thu tiền cơ sở vật chất, tiền vệ sinh và đặc biệt tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi các khoản tiền.

Thứ tư, 21/09/2016 - 05:56

Công bố quốc tế - Chuyện sống còn đối với một trường đại học
Công bố quốc tế - Chuyện sống còn đối với một trường đại học

Theo PGS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, vấn đề về công bố quốc tế các công trình khoa học được coi là vấn đề sống còn đối với sự phát triển bền vững của một trường đại học.

Thứ tư, 21/09/2016 - 03:21

ĐÁNG QUAN TÂM
Nguyễn Mạnh Cầm – Niềm tự hào của những người làm khuyến học
Nguyễn Mạnh Cầm – Niềm tự hào của những người làm khuyến học

(Dân trí) - Nếu gọi ông Nguyễn Mạnh Cầm là Nhà ngoại giao thì hoàn toàn đúng nhưng chưa đủ. Đúng bởi ông đã hầu như dành gần hết cuộc đời mình cho sự nghiệp đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đúng bởi ông là một nhà ngoại giao có tên tuổi, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được Đảng và Nhân dân ghi nhận. Đúng bởi ông là người đứng đầu ngành ngoại giao của thời ngoại giao đổi mới - hội nhập, mở cánh cửa ra với thế giới rộng lớn kéo dài hơn 10 năm.

Thứ tư, 21/09/2016 - 01:25

15 trường công bố điểm trúng tuyển Trung cấp Công an năm 2016
15 trường công bố điểm trúng tuyển Trung cấp Công an năm 2016

(Dân trí) - Các trường trung cấp thuộc khối Công an vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2016.

Thứ tư, 21/09/2016 - 12:30

Cần đưa ra thảo luận trước khi thí điểm dạy tiếng Nga, tiếng Trung từ năm 2017
Cần đưa ra thảo luận trước khi thí điểm dạy tiếng Nga, tiếng Trung từ năm 2017

(Dân trí) - Mặc dù chỉ mới là đề xuất, chưa phải kế hoạch triển khai thực hiện nhưng lộ trình Đề án Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020 đề ra việc thí điểm dạy tiếng Nga, tiếng Trung Quốc là ngoại ngữ thứ nhất từ năm lớp 3 đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Thứ tư, 21/09/2016 - 10:30

Đề nghị luân chuyển thầy giáo đưa nữ sinh đi hát karaoke
Đề nghị luân chuyển thầy giáo đưa nữ sinh đi hát karaoke

(Dân trí) - Phụ huynh học sinh Trường THCS Bình Sơn, huyện Triệu Sơn đã nhiều lần kiến nghị về việc thầy Phó hiệu trưởng nhà trường đưa 6 nữ sinh lớp 9 đi hát karaoke không xin ý kiến nhà trường và phụ huynh. Sự việc đến nay chưa được giải quyết thấu tình đạt lý khiến phụ huynh bức xúc, chính quyền địa phương cũng đã có công văn đề nghị luân chuyển cán bộ.

Thứ tư, 21/09/2016 - 10:25

Liên thông nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế ngay tại HUTECH
Liên thông nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế ngay tại HUTECH

Hoàn thiện trình độ học vấn Đại học là mong muốn của hầu hết sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, trong đó, theo học các chương trình liên thông hợp tác quốc tế để thụ hưởng môi trường giáo dục tiên tiến thế giới là xu hướng lựa chọn của nhiều bạn trẻ trước những đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế hiện đại.

Thứ tư, 21/09/2016 - 10:20

Góp bàn nên xếp môn Địa lý vào tổ hợp nào trong thi THPT Quốc gia 2017
Góp bàn nên xếp môn Địa lý vào tổ hợp nào trong thi THPT Quốc gia 2017

(Dân trí) - Nhân băn khoăn quanh chuyện nên xếp Địa lý vào tổ hợp môn Khoa học tự nhiên hay Khoa học xã hội, Thạc sĩ Địa lý học Ngô Hoàng Đại Long (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) có bài phân tích cho rằng, ngoại trừ nhánh Địa lý Tự nhiên, nên xét phần còn lại của môn khoa học này là Địa lý Nhân văn (thay vì Địa lý học).

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:45

Bức ảnh… nặng hơn "ngàn tấn": Chuyện bình thường, trường nào cũng có!
Bức ảnh… nặng hơn "ngàn tấn": Chuyện bình thường, trường nào cũng có!

(Dân trí) - Bức ảnh được truyền trên mạng xã hội với tên gọi “Áp lực học đường” làm người xem phải nghẹt thở. Tuy nhiên, với người trong nghề thì đây là hoạt động chuyên môn hết sức bình thường, trường nào cũng có.

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:27

Khuyến học ở một làng văn hóa xứ Huế
Khuyến học ở một làng văn hóa xứ Huế

(Dân trí) - Làng Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, là một trong các làng văn hóa nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây còn nổi tiếng với phong trào khuyến học khuyến tài nổi tiếng cả vùng.

Thứ tư, 21/09/2016 - 06:00

"Sáng kiến" bể bơi 10 triệu đồng của thầy giáo xứ Nghệ
"Sáng kiến" bể bơi 10 triệu đồng của thầy giáo xứ Nghệ

(Dân trí) - Bể được làm bằng khung sắt dễ dàng tháo lắp, di chuyển, sử dụng loại bạt dày có khả năng chịu áp lực cao, có thể đồng thời chứa được 10 người với tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng. Đây là sáng kiến của thầy giáo Ngô Minh Thanh - chuyên viên Phòng GD Thường xuyên (Sở GD-ĐT Nghệ An). Công trình này đã được tặng cho trường tiểu học miền núi để dạy bơi cho học sinh.

Thứ tư, 21/09/2016 - 05:00

“Trái tim khuyến học - hiếu học” trên quê hương cố thủ tướng Phạm Văn Đồng
“Trái tim khuyến học - hiếu học” trên quê hương cố thủ tướng Phạm Văn Đồng

(Dân trí) - Trải qua các cuộc chiến tranh ác liệt, vùng đất cách mạng Tú Sơn đã sản sinh nhiều anh hùng trung dũng, kiên cường trên quê hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Từ hình ảnh cố Thủ tướng tôn kính, dòng họ Nguyễn Mậu như “trái tim khuyến học - hiếu học” nơi quê nhà.

Thứ tư, 21/09/2016 - 04:29

Người lính quân hàm xanh xứ Nghệ nâng bước học sinh nghèo vùng biên tới trường
Người lính quân hàm xanh xứ Nghệ nâng bước học sinh nghèo vùng biên tới trường

(Dân trí) - Ngoài việc hỗ trợ 77 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi khu vực vùng biên, BĐBP Nghệ An còn nhận đỡ đầu 20 học sinh Lào, những người lính mang quân hàm xanh đã mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho những học sinh nghèo vùng biên giới hai nước Việt – Lào.

Thứ tư, 21/09/2016 - 03:14

Nhà khoa học 8X Việt được đặc cách làm giảng viên của Viện công nghệ số 1 thế giới
Nhà khoa học 8X Việt được đặc cách làm giảng viên của Viện công nghệ số 1 thế giới

(Dân trí) - Ba lần giành được tài trợ của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia và Bộ Năng lượng Mỹ cho các dự án hợp tác nghiên cứu về năng lượng tái tạo, Vũ Thành Long được Học viện Công nghệ Massachussets (Mỹ) đặc cách bổ nhiệm làm giảng viên và nhà nghiên cứu tại đây sớm hơn quy định 1,5 năm.

Thứ tư, 21/09/2016 - 01:10