Ngành học “hot” trong thời 4.0: “Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh”

Dân trí Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh đang là ngành học “hot” trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, khi nền kinh tế và cả xã hội sẽ có những thay đổi tích cực theo hướng chuyển đổi số và nền kinh tế thông minh.

Ngành học “hot” trong thời 4.0: “Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh” - 1

Nền kinh tế và cả xã hội sẽ có những thay đổi tích cực theo hướng chuyển đổi số và nền kinh tế thông minh.

Đáp ứng nền kinh tế số

Thế giới đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba với đặc trưng là máy tính và kết nối internet toàn cầu, cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cách mạng của chuyển đổi số, công nghệ số, và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo xu hướng tất yếu, nền kinh tế hiện đại đã và đang chuyển sang nền kinh tế số, nền sản xuất thông minh, khi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đi vào mọi lĩnh vực của kinh tế và kinh doanh.

Các lĩnh vực như Dữ liệu lớn – Big data, Trí tuệ nhân tạo – AI, Internet vạn vật – IoT, Điện toán đám mây – Cloud computing, và Khoa học dữ liệu – Data Science (DS), là nền tảng kỹ thuật của nền kinh tế thông minh này.

Dữ liệu trong xã hội hiện đại là vô cùng lớn, không thể thu thập và xử lý bằng phương pháp truyền thống.

Trang forbes.com, vào tháng 5/2018 đã ước tính trên thế giới có 3,7 tỉ người dùng internet, mỗi ngày có 5 tỉ lượt tìm kiếm trên mạng; Trong một phút người dùng chia sẻ gần 30 nghìn ảnh trên Snapchat, gần 50 nghìn ảnh trên Instagram, nửa triệu tweet trên twitter, 16 triệu tin nhắn SMS, hơn 4 triệu lượt xem Youtube.

Dự báo năm 2019 số người dùng email sẽ là 2,9 tỉ, và lượng thông tin trao đổi sẽ liên tục tang nhanh. Đối với hoạt động kinh tế và kinh doanh, lượng dữ liệu như vậy vừa là nguồn tài nguyên vô giá, vừa là thách thức trong việc xử lý để tìm ra những thông tin hữu hiệu, tạo ra giá trị gia tăng.

Dữ liệu trong nền kinh tế hiện đại là dữ liệu phi truyền thống, phi cấu trúc. Từng bức ảnh, đoạn âm thanh, đoạn văn bản, dòng trao đổi, hành động “thích” của người dùng đều là các dữ liệu có giá trị, đều là nguồn tài nguyên cần khai thác.

Những thông tin sẽ được chuyển đổi thành dạng số, để từ đó trích xuất các thông tin tiềm ẩn sâu hơn, có thể phân tích, dự báo, đưa ra các chính sách phù hợp, đưa ra các quyết định chính xác kịp thời. Khoa học dữ liệu (Data Science - DS) là sự giao thoa của ba lĩnh vực: Toán và thống kê – Khoa học máy tính – Chuyên ngành sử dụng DS (kinh tế, kinh doanh, y tế, sinh học,…).

Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (Data Science in Economics and Business – DSEB) là lĩnh vực rất rộng của khoa học dữ liệu, khi nó tác động tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi quyết định trong nền kinh tế số.

Các nguồn dữ liệu trong nền kinh tế số được thu thập liên tục, và phạm vi bao phủ toàn cầu, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian như trước đây. DSEB giúp đưa ra những quyết định nhanh chóng, khoa học, mang lại lợi ích lớn nhất.

Ngành học “hot” trong thời 4.0: “Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh” - 2

Lược đồ vận dụng khoa học dữ liệu trong việc ra quyết định

Cơ hội việc làm cao

Là một lĩnh vực hiện đại, DSEB đang được rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp quan tâm. Cũng vì là lĩnh vực mới, chưa có cuộc khảo sát chính thức về nhu cầu nhân lực của ngành này.

Tuy nhiên, đã có nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh số, khai thác thông tin từ hệ thống dữ liệu lớn, như: Công ty RTA (Real Time Analytics), Finn Group, Công ty ICONIC, Tổng công ty Dịch vụ số Viettel, Công ty IZI Solution. Các doanh nghiệp đã nhận thức được sự chuyển đổi và phát triển của lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đang tích cực chuyển đổi thành ngân hàng số hóa. Các hệ thống như thành phố thông minh, trường đại học thông minh đã dần trở thành hiện thực. Tất cả các thực thể trên đều cần một nguồn nhân lực rất lớn ngành Khoa học dữ liệu nói chung, và cụ thể hơn là Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và kinh doanh.

Theo tính toán của IBM (nguồn: forbes.com, 13/5/2017) thì trong giai đoạn đến năm 2020, hàng năm, nhu cầu nhân lực Khoa học dữ liệu tăng 28%, nhu cầu nhân lực có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tăng 39%.

Điều đặc biệt là trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu nhân lực nữ chiếm đến 49%, nghĩa là cơ hội việc làm chọn nam và nữ không khác biệt nhau.

Thông tin cụ thể về ước tính tăng trưởng theo các vị trí làm việc có thể xem trong bảng dưới đây:

Ngành

Vị trí làm việc

Dịch vụ chuyên ngành (%)

Tài chính và Bảo hiểm

(%)

Chế tạo

(%)

Thông tin

(%)

Chăm sóc sức khỏe và trợ giúp XH (%)

Bán lẻ

(%)

Data- người ra quyết định

23

17

16

10

6

6

Phân tích chức năng

23

34

9

5

8

4

Phát triển hệ thống Data

41

14

14

10

5

3

Phân tích số liệu

34

25

9

6

7

3

Phân tích số liệu và phân tích nâng cao

31

23

12

10

6

4

Quản lý phân tích

21

41

9

9

6

3

Bảng 1: Dự tính mức tăng nhu cầu nhân lực về DS trong các ngành theo vị trí làm việc. (Nguồn:https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/05/13/ibm-predicts-demand-for-data-scientists-will-soar-28-by-2020/#7e8021d7e3bd )

Thu nhập cao nhất trong lĩnh vực kinh tế

Khoa học dữ liệu là lĩnh vực thuộc nhóm có thu nhập cao nhất trong lĩnh vực kinh tế, cũng có thời gian tìm được việc làm phù hợp rất ngắn. Tính toán của IBM cho thấy tại thị trường Mỹ, thời gian tìm được việc làm phù hợp là 43 đến 50 ngày. Tiền lương và thời gian tìm được việc làm phù hợp theo trang forbes.com được cho trong Bảng 2.

Vị trí làm việc

Data- ra quyết định

Phân tích chức năng

Phát triển hệ thống Data

Phân tích số liệu

Phân tích nâng cao

Quản lý phân tích

Thời gian tìm được việc trung bình (ngày)

48

40

50

38

46

43

Mức tiền lương (USD/năm)

91.467

69.162

78.553

69.949

94.576

10.5909

Bảng 2: Thời gian tìm được việc làm phù hợp và tiền lương của một số vị trí chuyên môn về Khoa học dữ liệu

(Nguồn:https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/05/13/ibm-predicts-demand-for-data-scientists-will-soar-28-by-2020/#7e8021d7e3bd )

Ngành học mới tại Việt Nam

Hiện nay, tất cả các nước tiên tiến trên thế giới đều đào tạo Khoa học dữ liệu (DS) và Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB). Tại Mỹ có trên 100 trường đại học đào tạo về DS và DSEB ở trình độ cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ.

DSEB tại các trường đại học lớn đều trang bị các công cụ chủ yếu cho người học như: Ngôn ngữ Python, Ngôn ngữ R, SQL, RapidMiner. Excel, Spark…, cùng các kỹ năng phân tích số liệu như Thống kê, Kinh tế lượng…, các kiến thức về Kinh tế và kinh doanh.

Tại Việt Nam, trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đào tạo đại học về Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh.

Chương trình được đào tạo bằng Tiếng Anh, được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo của các đại học tại Australia và Singapore.

Chuẩn đầu ra của chương trình bao gồm việc vận dụng tốt các phương pháp Toán – thống kê trong phân tích dữ liệu, mô hình hóa, suy diễn thống kê, áp dụng học máy (machine learning), có khả năng thiết kế thuật toán để giải quyết các bài toán kinh tế - kinh doanh với dữ liệu lớn, từ đó đưa ra các giải pháp, đề xuất kiến nghị, hỗ trợ ra quyết định trong kinh tế và kinh doanh.

Người học được đào tạo kỹ năng sử dụng thành thạo các ngôn ngữ chuyên dụng: R, Python, SQL, thu thập và xử lý dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc, kỹ năng quản trị, tổng hợp, trích xuất dữ liệu, khai thác thông tin, phát hiện xu hướng tiềm ẩn, tri thức mới trong dữ liệu.

Khoa học dữ liệu, Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh đã và đang là ngành học “hot” trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Xu thế đó sẽ còn tiếp tục trong những năm tới, khi nền kinh tế và cả xã hội sẽ có những thay đổi tích cực theo hướng chuyển đổi số và nền kinh tế thông minh.

Học tập về lĩnh vực này ngay từ bây giờ sẽ đem lại kết quả đầy triển vọng với người học. Đầu tư cho lĩnh vực này cũng là định hướng quan trọng của xã hội hiện đại, không thể thiếu cho sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế, và Việt Nam chắc chắn sẽ không đứng ngoài định hướng này.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Một Trung tâm giáo dục có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia là ...0%
Một Trung tâm giáo dục có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia là ...0%

(Dân trí) - Tại Quảng Ngãi, trường THPT Chuyên Lê Khiết có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, riêng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Minh Long có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp... 0%.

Thứ hai, 15/07/2019 - 07:50

Đà Nẵng: Gần 95% học sinh các trường công lập đỗ tốt nghiệp THPT
Đà Nẵng: Gần 95% học sinh các trường công lập đỗ tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Có gần 95% trong tổng số hơn 8.600 học sinh lớp 12 ở các trường THPT công lập ở Đà Nẵng đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Thứ hai, 15/07/2019 - 07:43

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điểm sàn năm 2019
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điểm sàn năm 2019

(Dân trí) - Trưa nay (15/7), sau khi căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, phổ điểm thi THPT quốc gia do Bộ GD-ĐT, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 của các ngành.

Thứ hai, 15/07/2019 - 05:28

Thanh Hóa có số thí sinh đạt điểm khối A từ 28 trở lên nhiều nhất nước
Thanh Hóa có số thí sinh đạt điểm khối A từ 28 trở lên nhiều nhất nước

(Dân trí) - Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Thanh Hóa là tỉnh có số lượng thí sinh đạt từ 28 điểm khối A (Toán - Lý - Hóa) đứng đầu cả nước.

Thứ hai, 15/07/2019 - 04:41

Cà Mau có 13 điểm 10 thi THPT quốc gia 2019
Cà Mau có 13 điểm 10 thi THPT quốc gia 2019

(Dân trí) - Qua thống kê điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh Cà Mau cho thấy, tỉnh này có 13 điểm 10 ở hai môn thi.

Thứ hai, 15/07/2019 - 03:43

Xét tuyển ĐH 2019: Chọn ngành hay chọn trường?
Xét tuyển ĐH 2019: Chọn ngành hay chọn trường?

(Dân trí) - Trong số hàng ngàn ngành học đại học làm thế nào để lựa chọn được ngành học phù hợp nhất với bản thân? Trong số hàng trăm trường đại học, làm thế nào để lựa chọn được trường đúng với năng lực để gửi gắm tương lai?

Thứ hai, 15/07/2019 - 03:30

Học trường làng, bố mẹ thuần nông, nữ sinh là thủ khoa khối D1 toàn quốc
Học trường làng, bố mẹ thuần nông, nữ sinh là thủ khoa khối D1 toàn quốc

(Dân trí) - Không đến từ trường chuyên lớp chọn, Nguyễn Thị Trà My (lớp 12A1, trường THPT Hồng Thái, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đạt 28,4 điểm, trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối D1 cao nhất cả nước năm 2019.

Thứ hai, 15/07/2019 - 03:05

Đắk Lắk: 88,87% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT
Đắk Lắk: 88,87% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Theo thống kê của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, có 88,87% thí sinh của tỉnh đỗ tốt nghiệp THPT và 7 trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Toàn tỉnh có 11 bài thi đạt điểm 10 ở các môn: Sinh học, Lịch sử, Ngoại ngữ và Giáo dục công dân.

Thứ hai, 15/07/2019 - 02:22

Nữ sinh giành điểm 10 Hóa duy nhất tại TPHCM tiết lộ chuyện “nghiện Facebook”
Nữ sinh giành điểm 10 Hóa duy nhất tại TPHCM tiết lộ chuyện “nghiện Facebook”

(Dân trí) - Năm nay, cả nước chỉ có 12 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Hóa học và Lê Thị Diệu Hương (học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM) là một trong số đó. Ngoài đạt điểm tuyệt đối ở môn Hóa, điểm số môn Toán và Lý của Hương lần lượt đạt 9 và 8,25 điểm.

Thứ hai, 15/07/2019 - 01:17

Lớp 49 học sinh, 22 em có điểm xét tuyển ĐH trên 27-28, điểm thấp nhất là 23
Lớp 49 học sinh, 22 em có điểm xét tuyển ĐH trên 27-28, điểm thấp nhất là 23

(Dân trí) - Lớp 12A3 của Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM có 49 học sinh, điểm thi thấp nhất là trên 23 và có những em nằm trong nhóm thủ khoa, á khoa.

Thứ hai, 15/07/2019 - 10:59

Nghệ An: 126 thí sinh bị điểm liệt, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp hơn năm ngoái
Nghệ An: 126 thí sinh bị điểm liệt, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp hơn năm ngoái

(Dân trí) - Theo thống kê, dự kiến tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh Nghệ An là 95,24%, thấp hơn năm ngoái gần 2,7%. Toàn tỉnh có 33 điểm 10, 650 điểm 9,5 trở lên nhưng cũng có tới 126 thí sinh bị điểm liệt.

Thứ hai, 15/07/2019 - 10:40

Đại học Huế dự kiến mức điểm ngưỡng, sẽ công bố điểm sàn vào chiều 19/7
Đại học Huế dự kiến mức điểm ngưỡng, sẽ công bố điểm sàn vào chiều 19/7

(Dân trí) - Ngày 15/7, tin từ Đại học Huế cho biết, ngay sau khi thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi, Đại học Huế đã có kế hoạch họp Hội đồng tuyển sinh xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các ngành đào tạo của Đại học Huế vào ngày 19/7.

Thứ hai, 15/07/2019 - 10:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019:  Các trường đại học không thể tuyển sinh “ồ ạt”
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019:  Các trường đại học không thể tuyển sinh “ồ ạt”

(Dân trí) - Ông Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục CNTT (Bộ GD&ĐT) cho rằng, phổ điểm thi THPT quốc gia năm 2019 nhìn theo các khối xét tuyển đại học là tốt, vì vậy việc tuyển sinh không thể “ồ ạt” được.

Thứ hai, 15/07/2019 - 07:01

Thủ khoa khối B 28,7 điểm tại TPHCM “bật mí” bí quyết thi tốt
Thủ khoa khối B 28,7 điểm tại TPHCM “bật mí” bí quyết thi tốt

(Dân trí) - Theo kết quả thi THPT quốc gia 2019 được công bố, thí sinh Bùi Lê Anh Nguyên, quê ở Kon Tum là học sinh lớp 12A3, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (cơ sở quận Tân Bình) là thủ khoa khối B tại TP.HCM với tổng điểm 3 môn là 28,7 điểm.

Thứ hai, 15/07/2019 - 01:02

Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình: Điểm thi THPT quốc gia 2019 nhiều môn thấp nhất nước
Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình: Điểm thi THPT quốc gia 2019 nhiều môn thấp nhất nước

(Dân trí) - Theo phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 mà Bộ GD&ĐT cung cấp, 3 tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình năm nay điểm trung bình nhiều môn thi thấp nhất nước.

Thứ hai, 15/07/2019 - 12:34

“Trắng đêm không ngủ khi nghe tin con được huy chương Vàng”
“Trắng đêm không ngủ khi nghe tin con được huy chương Vàng”

(Dân trí) - Niềm hạnh phúc, hồi hộp và sự vui sướng khiến cả gia đình em Nguyễn Khánh Linh trắng đêm không ngủ. Khánh Linh là nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam vừa giành huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2019.

Thứ hai, 15/07/2019 - 12:24

Niềm vui mùa tuyển sinh của một lớp học ở huyện nghèo
Niềm vui mùa tuyển sinh của một lớp học ở huyện nghèo

(Dân trí) - Lớp 12A1, Trường THPT Phan Đăng Lưu (huyện Yên Thành, Nghệ An) có 42 học sinh thì có tới 30 học sinh đạt điểm xét tuyển đại học từ 24 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên). Trong đó, có 5 em đạt từ 27 điểm.

Thứ hai, 15/07/2019 - 12:10

Cuộc thi MOSWC và chặng đường 10 năm hiện thực hóa khát vọng nâng cao chất lượng nhân lực Việt
Cuộc thi MOSWC và chặng đường 10 năm hiện thực hóa khát vọng nâng cao chất lượng nhân lực Việt

(Dân trí) - Không chỉ khẳng định với thế giới về tài năng trẻ công nghệ thông tin của Việt Nam bằng vị trí top 10 tại MOSWC Thế giới, những người tổ chức Cuộc thi Tin học Văn phòng Thế giới - Viettel 2019 còn đang hiện thực hóa khát vọng thu hẹp khoảng cách năng suất lao động giữa nước ta và các quốc gia Đông Nam Á trong suốt 10 năm liên tục tổ chức cuộc thi này trên toàn quốc.

Thứ hai, 15/07/2019 - 12:08

Giáo sư Hoàng Tụy qua đời ở tuổi 92
Giáo sư Hoàng Tụy qua đời ở tuổi 92

(Dân trí) - GS. Hoàng Tụy là một nhà toán học xuất sắc, nổi tiếng thế giới, nhà sư phạm mẫu mực của Việt Nam vừa qua đời tại Hà Nội. Hưởng thọ 92 tuổi.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 07:39

Bí quyết giành điểm 10 môn Sinh của nữ sinh trường làng
Bí quyết giành điểm 10 môn Sinh của nữ sinh trường làng

(Dân trí) - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, em Phan Thị Phương Uyên (lớp 12A trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) là 1 trong 3 thí sinh dành điểm 10 môn Sinh học tại Hà Tĩnh. Điểm 3 môn xét tuyển của Uyên là 27,1 (trong đó Sinh 10; Toán 8,6 và Hóa 8,5).

Chủ nhật, 14/07/2019 - 06:45

Hà Nam: 26 bài thi đạt điểm 10 kỳ thi THPT quốc gia 2019
Hà Nam: 26 bài thi đạt điểm 10 kỳ thi THPT quốc gia 2019

(Dân trí) - Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Hà Nam có 26 bài thi được điểm 10 tuyệt đối, 1.595 bài đạt điểm 9 trở lên và có 29 bài thi bị điểm liệt.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 05:55

Không có thí sinh nào đạt 30/30 điểm ở tổ hợp xét tuyển đại học 2019
Không có thí sinh nào đạt 30/30 điểm ở tổ hợp xét tuyển đại học 2019

(Dân trí) - Theo phổ điểm thi tổ hợp các môn xét tuyển đại học trong  kỳ thi THPT quốc gia 2019 mà Bộ GD&ĐT công bố, không có thí sinh nào đạt 30/30 điểm tính theo các tổ hợp xét tuyển đại học.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 05:35

Nam sinh Quảng Bình đạt điểm 10 ở cả 2 môn Địa lý và Lịch sử
Nam sinh Quảng Bình đạt điểm 10 ở cả 2 môn Địa lý và Lịch sử

(Dân trí) - Theo kết quả điểm thi được công bố, cụm thi Quảng Bình có 5 bài thi đạt điểm 10. Đặc biệt, một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh đã đạt điểm tối đa ở cả 2 bộ môn Lịch sử và Địa lý.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 04:51

Giáo viên lý giải nguyên nhân gần 400.000 bài thi Lịch sử có điểm dưới 5
Giáo viên lý giải nguyên nhân gần 400.000 bài thi Lịch sử có điểm dưới 5

(Dân trí) - Thống kê của Bộ GD&ĐT qua dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019 cho thấy, số thí sinh có điểm thi môn Lịch sử dưới trung bình là 399.016 (chiếm 70,01%). Số thí sinh có điểm liệt (<=1 điểm) là 395. Với giáo viên dạy Lịch sử cho rằng, đây không phải là điều bất ngờ, vì sao?

Chủ nhật, 14/07/2019 - 04:06