Mời bạn giải câu đố mà hầu hết mọi người làm sai

Dân trí Câu đố như sau: Jack đang nhìn Anne, nhưng Anne đang nhìn George. Jack đã kết hôn, còn George thì chưa. Vậy liệu có một người đã kết hôn đang nhìn một người chưa kết hôn?

Đáp án A: Có

B: Không

C: Không xác định được

Được biết, khi câu đố này được đăng tải trên báo The Guardian, có hơn 200.000 người tham gia trả lời câu hỏi, trong đó có hơn 72% trả lời sai.

Vậy còn bạn, bạn chọn phương án A, B hay C?

Câu trả lời đúng sẽ được công bố vào sáng mai.

Xuân Vũ

Theo The Guardian