Khung mẫu về nhân cách người thầy trong hoàn cảnh mới

Dân trí Hiện nay, trong “bối cảnh kép” đòi hỏi cần đào tạo lại đội ngũ người thầy, phát triển được lực lượng tinh hoa của đội ngũ người thầy và kiến tạo phương án “vượt gộp” để đào tạo ra những thế hệ người thầy với khung mẫu về nhân cách phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.

Tại hội thảo khoa học quốc tế: "Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: Xu hướng Việt Nam và thế giới" do Học viện Quản lý giáo dục, Chương trình ETEP và The World Bank phối hợp tổ chức ngày 6/12, PGS.TS Đặng Quốc Bảo, ThS Lê Thanh Huyền đã có bài phân tích rất sâu sắc về: "Quan điểm và giải pháp phát triển người thầy/đội ngũ người thầy trong hoàn cảnh mới".


PGS.TS Đặng Quốc Bảo

PGS.TS Đặng Quốc Bảo

4 vai trò của người thầy

Kỹ thuật dạy học và công nghệ dạy học: Dù có nhiều đổi thay và phát triển theo chiều hướng ngày càng hiện đại. Song ở nhiều nước, trong đó có nước ta tại các Nhà trường vẫn xen 4 kiểu dạy học và kéo theo chúng là bốn vai trò của người:

Kiểu dạy học truyền thống: Trong kiểu dạy học này, thầy có vai trò là người chỉ huy, trò chấp hành mệnh lệnh của thầy, trò được yêu cầu “bắt chước” nội dung của thầy.

Kiểu dạy học gợi mở: Trong kiểu dạy học này, Thầy có vai trò người thiết kế, Trò thi công ý tưởng của Thầy. Trò được yêu cầu “tái hiện” nội dung của Tri thức.

Kiểu dạy học tích cực: Trong kiểu dạy học này, Thầy có vai trò người dẫn dắt, Trò lĩnh hội sự truyền đạt của Thầy. Trò được yêu cầu “tái tạo” nội dung của tri thức.

Kiểu dạy học kiến tạo: Trong điều kiện dạy học này, Thầy có vai trò là người cố vấn, người truyền cảm hứng, Trò khám phá được hiện thực khách quan mà Thầy – Trò cùng quan tâm. Trò thực hiện “sáng tạo” nội dung của tri thức.

Khung mẫu về nhân cách người thầy trong hoàn cảnh mới - 2

Người thầy theo phương châm “Hữu giáo vô loại

PGS.TS Đặng Quốc Bảo cho rằng, nếu lấy hai tiêu chí: Sự phát triển trí tuệ và thái độ học tập thì ở tập thể người học cũng tồn tại 4 loại: Thông minh – chăm chỉ; thông minh – Lười/học tài tử; Chậm – chăm chỉ; Chậm – lười.

Người thầy theo phương châm “Hữu giáo vô loại” (không ai không dạy được) phải uyển chuyển, tròn vai trên cả 4 phương diện: Người chỉ huy, người thiết kế, người dẫn dắt, người cố vấn truyền cảm hứng.

Người thầy tận tâm là một nhà quản lý, quản lý không có dấu đỏ, có kỹ năng phong cách dạy học để học sinh nào cũng bắt kịp với “yêu cầu dạy học” đặt ra.

Người thầy như GS Nguyễn Cảnh Toàn chỉ ra: Phải dạy học sinh theo tinh thần phân hóa qua 4 sức: Sức chứa, sức hút, sức chấm, sức chế biến.

Lao động sư phạm của người thầy khi phấn đấu là “Sư hinh” (Người thầy cao quý – Lời dạy của Bác Hồ) vì vậy rất nặng nhọc.

Những chính sách kinh tế - giáo dục vì vậy phải biết nếu bao quát đến các đặc trưng trên để có các nội dung thật “thấu tình đạt ý”.

Theo PGS.TS Đặng Quốc Bảo, không thể dùng tư duy kinh tế thông thường trong việc xác định các sự đãi ngộ cho người thầy/ đội ngũ người thầy.

“Tất cả vì học sinh thân yêu”

PGS.TS Đặng Quốc Bảo cho biết, có “bài kệ” sau với 16 chữ vàng cho người thầy hành xử theo minh triết “Tất cả vì học sinh thân yêu” (Thông điệp từ trường Bắc Lý những năm 60 của Thế kỷ XX).

Với học trò: Dụ - Trợ - Khải – Phát

Với bài học: Kế - Triển – Kiểm – Hồi

Kỹ năng sư phạm: Huấn – Luyện – Lượng – Bồi

Phong cách sư phạm: ÂN – Uy – Đức - Pháp.

Khung mẫu về nhân cách người thầy trong hoàn cảnh mới - 3

Biết từ bỏ sư phạm quyền uy tới sư phạm dân chủ.

Theo PGS.TS Đặng Quốc Bảo, người thầy/ đội ngũ người thầy đang vận động trong “bối cảnh kép”: vừa phải thực hiện các nhiệm vụ của đổi mới giáo dục theo tinh thần NQ 29/TW khóa 11, vừa phải chủ động thích ứng với động thái của CMCN 4.0.

Họ có nhiệm vụ thực hiện tinh thần dạy học kiến tạo, biết từ bỏ sư phạm quyền uy tới sư phạm dân chủ, hợp tác, trang bị cho người học sự phát triển toàn diện năng lực phẩm chất lại phải đón đầu với các tiến bộ của công nghệ dạy học, kỹ thuật dạy học qua “E - learning”, “trường học kết nối”, “STEM”, “MOOC”…

Cuộc sống đòi hỏi người thầy phải “tận tâm hơn” song lại phải “tốc độ nhiều hơn”, “kết nối nhiều hơn”, “thông minh nhiều hơn”.

“Kinh tế” đang diễn ra động thái “cá nhanh nuốt cá chậm”. Giáo dục/nhà trường là động lực cho kinh tế. Người thầy/đội ngũ người thầy nếu không biết cách dạy học/giáo dục hiệu quả thì đẩy dân tộc vào tỉnh cảnh “Trâu chậm uống nước đục”.

Chính sách cho phát triển người thầy/đội ngũ người thầy lúc này cần có những sáng suốt trên cả hai khía cạnh kinh tế - giáo dục để họ không phải trăn trở như Tiên Điền Nguyễn Du từng thốt ra:

Tráng sĩ bạch đầu bi hứng thiên

Người tráng sĩ đầu bạc nhìn trời mà than rằng

Hùng tâm/sinh kế lưỡng mang nhiên.

Hùng tâm và sinh kế đang giằng xé tâm can”.

Lấy trọng tâm là giáo dục STEM

PGS.TS Đặng Quốc Bảo đưa ra 3 vấn đề thực tiễn của phát triển người thầy/đội ngũ người thầy:

Thứ nhất, Phát triển được lực lượng tinh hoa của đội ngũ người thầy. Ở địa phương nào cũng đang có những người thầy tận tâm, tài hoa. Họ lấy minh triết “Tất cả vì học sinh thân yêu” làm phương châm hành động.

Cần liên kết họ thành lực lượng là nhân lực kỹ thuật cao của ngành có chính sách và hình thức tôn vinh xứng đáng để bảo vệ nguồn Gen cao quý của ngành.

Bên cạnh sự tôn vinh người ưu tú, cần có cuộc vận động để người không có tố chất làm thầy tự nguyện chuyển đến các vị trí thích hợp với năng lực, phẩm chất của họ.

Thứ hai, Đào tạo lại đội ngũ người thầy, lấy trọng tâm là giáo dục STEM. Cùng với các nội dung bồi dưỡng truyền thống, cần đặc biệt chú ý đến bồi dưỡng STEM cho người thầy/đội ngũ người thầy.

John Vũ – nhà giáo dục có uy tín quốc tế trong tác phẩm ấn tượng “Giáo dục trong thời đại tri thức” (NXB Lao động – H.2016) có lời bàn xác đáng: “STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán) không phải là cái gì đó bạn học trong đại học, mà phải là nền tảng được xây dựng từ trường trung học”.

Cần thiết kế được “STEM” với các trình độ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp và bồi dưỡng STEM cho đội ngũ giáo viên đang có. Ai không thích ứng được yêu cầu bồi dưỡng này cần có sự vận động để họ tự thanh lọc.

Nhiều năm qua, ngành giáo dục đã có những chi phí lớn cho bồi dưỡng giáo viên như bồi dưỡng “Bàn tay nặn bột”, “Bể cá”, “VNEN”, “Nghiên cứu bài học”… các nội dung này đều có “ích” nhưng đem lai lợi thiết thực cho hoạt động của người thầy đang chịu tác động của CMCN 4.0.

Thứ ba, Kiến tạo được phương án đào tạo người thầy/đội ngũ người thầy. “Vượt gộp” là từ đề xuất của GS Phan Ngọc, theo ông, vượt gộp không phải là chạy theo cái mới, bỏ qua cái cũ, cũng không phải như khi bám lấy cái cũ mà coi thường cái mới.


Cuộc sống đòi hỏi người thầy phải “tận tâm hơn” song lại phải “tốc độ nhiều hơn”, “kết nối nhiều hơn”, “thông minh nhiều hơn”.

Cuộc sống đòi hỏi người thầy phải “tận tâm hơn” song lại phải “tốc độ nhiều hơn”, “kết nối nhiều hơn”, “thông minh nhiều hơn”.

Kiến tạo phương án đào tạo người thầy

PGS.TS Đặng Quốc Bảo cho biết, Việt Nam từng có 3 mô hình đào tạo người thầy ở nước ta:

Mô hình truyền thống: đào tạo người thầy mà các trường ĐH SP, CĐSP đã tiến hành nhiều năm nay (mô hình A)

Mô hình Nguyễn Cảnh Toàn: Đào tạo người thầy theo phương thức vừa học, vừa làm. Mô hình này triển khai tại trường ĐH SP những năm 80 của thế kỷ trước (mô hình A+B).

Mô hình Nguyễn Thị Mỹ Lộc: Đào tạo người thầy vừa có năng lực làm thầy, vừa có năng lực nghiên cứu khoa học cơ bản (mô hình A+C). Mô hình này đang triển khai tại trường ĐH Giáo dục – ĐH QGHN. Sản phẩm của mô hình này có nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên khi tuyển dụng “sản phẩm” lại rơi vào quỹ đạo của luật lệ hiện hành nên thiếu động lực cho sự mở rộng và phát triển.

PGS.TS Đặng Quốc Bảo cho rằng, ngày nay, với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, công nghệ dạy học, với sự ưu việt của đào tạo tín chỉ có thể “vượt gộp” các mô hình đã có thực hiện mô hình A+B+C với sự liên kết, hợp tác giữa trường THPT, trường đại học người thầy qua phương thức “học qua hành”.

PGS.TS Bảo cho hay, trong tác phẩm “Giáo dục trong thời đại tri thức”, John Vũ khắc họa tính ưu việt của phương thức “học qua hành”. Đây là sự tổ hợp hai mô trường học tập: Trường học và thực tiễn. Sinh viên tham dự khóa học trong 2 ngày/tuần và dành 3 ngày khác trong tuần để làm việc áp dụng điều đã học vào cuộc sống.

Theo ông Bảo, đào tạo giáo viên hiện nay có thể tham khảo mô hình đào tạo Bác sĩ nội trú. Người học sẽ học 6 năm để có năng lực dạy học, trải nghiệm thực tiễn và nghiên cứu khoa học. Khác với Bác sĩ nội trú, 2 năm cuối cùng làm việc tại bệnh viện, người đủ điều kiện tuyển vào hệ này thì ngay năm đầu đã được cầm phấn.

Họ là “trợ giảng” cho các thầy dạy giỏi ở trường phổ thông, thực hiện phụ đạo và khi cần thiết có thể để họ đứng lớp. Kinh nghiệm cho thấy người giỏi trong lớp có thể dạy người khác vì “học thầy không tày học bạn”.

Trường phổ thông chọn những học sinh có năng khiếu sư phạm, có ý chí và nguyện vọng làm thầy, cần ưu tiên tuyển chọn những em mà gia đình có truyền thống làm thầy.

Như John Vũ đã chỉ ra: “Hệ thống giáo dục ngày nay có thể áp dụng các phương pháp dạy mới kiểu như: “Bài giảng theo nhu cầu”, “E - learning”, “Học qua hành”. Bằng việc sử dụng công nghệ, các trường học có thể phục vụ nhiều sinh viên hơn mà không phải đầu tư xây thêm lớp học hay thuê thêm giáo viên bởi vì sinh viên có thể dự lớp ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào”.

Khung mẫu về nhân cách người thầy trong hoàn cảnh mới

PGS.TS Đặng Quốc Bảo cho biết, 2500 năm trước đây, Khổng Tử (551 – 479 TCN) người được phương Đông tôn làm “Vạn thế sư biểu” (Biểu tượng cho người thầy đối với muôn đời) có lời dạy: “Học nhi bất yếm, Giáo nhân bất quyện”.

Ngày 6/5/1950, mở lớp huấn luyện khóa 1 tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã lấy lời dạy trên thành khẩu hiệu treo trong phòng họp, Người phát biểu với lớp học:

“Học không biết chán, dạy không biết mỏi” treo trong phòng họp chính là của Khổng Từ. Tuy Khổng Tử là phong kiến và trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng, song những điều hay trong đó thì chúng ta nên học.

Gần 700 năm trước đây, Nhà giáo Chu Văn AN (1292 - 1370) người được tôn vinh là bậc sư biểu của Việt Nam với Thất trảm sớ có lời dạy môn đệ qua Tám từ: “Cùng lý – Chính tâm – Trừ tà – Cự bế”.

Cùng lý: Bàn cãi cho hết lý lẽ của sự việc.

Chính tâm: Rèn luyện chính tâm, tránh xa muội tâm, tà tâm.

Trừ tà: Chống lại tà thuyết nhảm nhí

Cự bế: Có nghị lực vượt qua nghịch cảnh, khó khăn.

PGS Bảo cho biết, GS.Khaus Schawab, Giám đốc điều hành diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong bài nói chuyện đầu năm 2017 có nêu: “Chúng ta đang trong thời khắc lối rẽ của lịch sử, khi phải đối mặt với những bất ổn về kinh tế, chính trị, di cư, khủng bố và có những rạn nứt về thể chế, đạo đức, năng lực, lãnh đạo…”, Ông đề 4 chữ C mà bất cứ người hiện đại nào, dù làm nghề gì cũng cần rèn luyện:

C1: Critical thinking/ Tư duy phê phán

C2: Creative/ Năng lực sáng tạo

C3: Communication/ Năng lực giao tiếp

C4: Collaboration/Năng lực hợp tác

Tổng hợp ý tưởng của tiền nhân và lời bàn của đương đại, PGS.TS Đặng Quôc Bảo cho rằng, có thể kiến tạo khung mẫu cho nhân cách người thầy/đội ngũ người thầy Việt Nam trong hoàn cảnh mới như sau:

Tâm điểm: là vòng tròn hạt nhân với: “Học không biết chán/Dạy không biết mỏi”.

Tứ giác ngoại tiếp vòng tròn: “Cùng lý – Chính tâm – Trừ tà – Cự bế”.

Tứ giác vòng ngoài bao lấy tứ giác trên: 4C: Tư duy phê phán; Năng lực sáng tạo; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác.

Khung mẫu về nhân cách người thầy trong hoàn cảnh mới - 5

Hồng Hạnh (ghi)

MỚI NHẤT
Tuyển sinh 2019: Thí sinh đổ xô chọn ngành học đào tạo bằng tiếng Anh
Tuyển sinh 2019: Thí sinh đổ xô chọn ngành học đào tạo bằng tiếng Anh

(Dân trí) - Tại “Ngày Hội Định hướng – USTH Open Day 2018” của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (còn gọi là trường Đại học Việt Pháp) tổ chức ngày 9/12, nhiều thí sinh cho biết, điểm yêu thích nhất đến với ngày hội là các chương trình học đều bằng tiếng Anh.

Chủ nhật, 09/12/2018 - 04:50

“Gửi cậu, cô gái của 10 năm trước…”
“Gửi cậu, cô gái của 10 năm trước…”

(Dân trí) - 2008 cậu nghĩ bố mẹ thật phiền "khi cứ luôn bắt cậu phải làm cái này, làm cái kia. 2018 cậu nghĩ "bố mẹ là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng” …

Chủ nhật, 09/12/2018 - 03:49

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Xây dựng trung tâm khảo thí độc lập về ngoại ngữ
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Xây dựng trung tâm khảo thí độc lập về ngoại ngữ

(Dân trí) - Để nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh đạt hiệu quả, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, sẽ xem xét việc xây dựng trung tâm khảo thí độc lập, uy tín, có thể mời các tổ chức kiểm định quốc tế có kinh nghiệm để đánh giá chất lượng của các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam hiện nay, không thả nổi, buông lỏng chất lượng.

Chủ nhật, 09/12/2018 - 03:35

Đà Nẵng: Ngày mai, học sinh trường THPT Nguyễn Hiền và Tiểu học Phan Đăng Lưu nghỉ học
Đà Nẵng: Ngày mai, học sinh trường THPT Nguyễn Hiền và Tiểu học Phan Đăng Lưu nghỉ học

(Dân trí) - Do hai trường THPT Nguyễn Hiền và Tiểu học Phan Đăng Lưu nằm trong vùng ngập sâu vì mưa lớn, Sở Giáo dục - Đào tạo TP Đà Nẵng chỉ đạo Ban Giám hiệu hai trường này thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày mai (10/12).

Chủ nhật, 09/12/2018 - 03:26

Bí quyết ôn thi đạt điểm cao vào lớp 10 THPT Hà Nội
Bí quyết ôn thi đạt điểm cao vào lớp 10 THPT Hà Nội

(Dân trí) - Đề thi minh họa vào lớp 10 THPT của Hà Nội không khó, nhưng theo một số chuyên gia, với lượng kiến thức bao gồm cả của lớp 8 và 2/4 bài thi là trắc nghiệm, học sinh cần có cách thức ôn thi phù hợp để đạt điểm cao.

Chủ nhật, 09/12/2018 - 02:15

Sôi nổi ngày hội Toán học mở lần đầu tiên phía Nam
Sôi nổi ngày hội Toán học mở lần đầu tiên phía Nam

(Dân trí) - Sáng ngày 9/12, Ngày hội Toán học mở (MOD) khai mạc tại trường ĐH Sài Gòn đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham dự. Đây là lần đầu tiên MOD có mặt tại TPHCM sau nhiều lần tổ chức tại Hà Nội.

Chủ nhật, 09/12/2018 - 02:11

Học tin học excel: Tách dữ liệu từ một cột ra nhiều cột chỉ trong "một nốt nhạc"
Học tin học excel: Tách dữ liệu từ một cột ra nhiều cột chỉ trong "một nốt nhạc"

(Dân trí) - Em có một ô dữ liệu excel, trong cột có nội dung như sau: Trần Văn A - Công ty Cổ phần B - Số điện thoại". Giờ em muốn tách các dữ liệu này sang thành các cột khác nhau, Cột A" Trần Văn A", Cột B" Công ty Cổ phần B" Cột C" Số điện thoại" thì nên làm như thế nào ạ?

Chủ nhật, 09/12/2018 - 02:00

Hơn 60 giáo viên bị “bỏ rơi”: Vừa dạy vừa hoang mang
Hơn 60 giáo viên bị “bỏ rơi”: Vừa dạy vừa hoang mang

(Dân trí) - Sau nhiều năm được hợp đồng có sự thống nhất của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, 66 giáo viên hợp đồng cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Tuy nhiên, đã nhiều năm, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh này vẫn trôi qua trong sự im lặng của các ngành chức năng...

Chủ nhật, 09/12/2018 - 12:09

Tiếng Anh trẻ em: Thuộc làu bảng chữ cái qua bài hát vui nhộn
Tiếng Anh trẻ em: Thuộc làu bảng chữ cái qua bài hát vui nhộn

(Dân trí) - Cùng nhún nhảy theo bài hát ABCs Song với 4 cấp độ nhanh dần gợi ý dưới đây để thử thách khả năng ghi nhớ của con nhé!

Chủ nhật, 09/12/2018 - 10:00

Đề xuất chương trình bồi dưỡng năng lực giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT
Đề xuất chương trình bồi dưỡng năng lực giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT

(Dân trí) - Chương trình bồi dưỡng sẽ cung cấp cho người học kiến thức hiện đại về khoa học giáo dục, kiến thức chuyên sâu quản lý nhà nước về GD&ĐT; kiến thức quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế và CM CN 4.0.

Chủ nhật, 09/12/2018 - 08:09

Hệ lụy khi “chuột chạy cùng sào thì đành… đi dạy”
Hệ lụy khi “chuột chạy cùng sào thì đành… đi dạy”

(Dân trí) - "Cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau" tốt nghiệp ĐH Kinh tế; cô giáo trong sự việc cho học sinh tát bạn 50 cái được biết cũng tốt nghiệp... một ngành nghề khác, ra trường học văn bằng 2 Sư phạm rồi "ghé" vào công việc dạy học. Sự "chắp vá", "tạm bợ" trong nghề giáo là chuyện đã được cảnh báo rất nhiều...

Chủ nhật, 09/12/2018 - 07:21

Long An: Đình chỉ công tác 15 ngày với cô giáo đánh học sinh khuyết tật bầm người
Long An: Đình chỉ công tác 15 ngày với cô giáo đánh học sinh khuyết tật bầm người

(Dân trí) - Cho rằng hành động đánh bầm người học trò của cô V. là bột phát nên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An) đình chỉ cô V. giảng dạy 15 ngày. Sau khi xảy ra sự việc, cô V. đã ăn năn hối lỗi và xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật, cam kết không tái phạm.

Chủ nhật, 09/12/2018 - 07:09

ĐÁNG QUAN TÂM
4 ứng viên thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Hải Phòng
4 ứng viên thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Hải Phòng

(Dân trí) - Ngày 8/12, 4 ứng viên tham gia thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã dành 45 phút để thuyết trình đề án để ứng tuyển vị trí người đứng đầu trường đại học này. Các bài thuyết trình được trình bày công khai trước Hội đồng giám khảo và đông đảo cán bộ viên chức trường.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 05:43

Học tiếng Nhật: Tổng hợp kiến thức ngữ pháp bài 10 giáo trình Minna no Nihongo
Học tiếng Nhật: Tổng hợp kiến thức ngữ pháp bài 10 giáo trình Minna no Nihongo

(Dân trí) - Vậy là chúng ta đã trải qua 9 bài học ngữ pháp tiếng Nhật theo bộ giáo trình Minna no Nihongo. Hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục đến với bài 10 để tìm hiểu về cách diễn tả sự tồn tại của vật, động vật hay con người trong tiếng Nhật nhé.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 04:00

Hiệu trưởng nhận phụ cấp dạy học gần 100 triệu đồng dù không giảng dạy
Hiệu trưởng nhận phụ cấp dạy học gần 100 triệu đồng dù không giảng dạy

(Dân trí) - Dù không tham gia dạy học nhưng hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (Bảo Lộc, Lâm Đồng) vẫn được chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đứng lớp, với số tiền gần 100 triệu đồng.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 02:22

Long An: Học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm người
Long An: Học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm người

(Dân trí) - Phát hiện cơ thể con có nhiều vết bầm tím, gia đình gặng hỏi thì cháu K. (học sinh trường Tiểu học Bình Hữu, huyện Đức Hòa, Long An) cho biết bị cô V. đánh. Nguyên nhân ban đầu có thể do cháu K. chân bị tật, đi đứng không nhanh nhẹn nên bị cô K. phạt.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 11:22

Tiếng Anh trẻ em: Học tiếng Anh về màu sắc và đồ ăn qua tô màu sáng tạo
Tiếng Anh trẻ em: Học tiếng Anh về màu sắc và đồ ăn qua tô màu sáng tạo

(Dân trí) - Cách học từ vựng tiếng Anh liệu đã quá cũ kỹ? Mẹ cần một cách mới mẻ giúp bé hứng thú hơn? Và đây là một trong những giải pháp. Bố mẹ hãy cùng bé học từ vựng tiếng Anh chủ đề màu sắc qua việc khám phá thế giới thần tiên của chú gà trống nổi tiếng và giúp chú trang trí bộ cánh rực rỡ của mình.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 10:00

Thi THPT quốc gia 2019: Phối hợp với Bộ Công an về nghiệp vụ tổ chức thi
Thi THPT quốc gia 2019: Phối hợp với Bộ Công an về nghiệp vụ tổ chức thi

(Dân trí) - Thi THPT quốc gia 2019, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an để tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi cũng như kỹ năng phòng chống, phát hiện gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 09:15

Ngôi trường Trung Quốc đào tạo các cậu bé thành "đàn ông đích thực"
Ngôi trường Trung Quốc đào tạo các cậu bé thành "đàn ông đích thực"

(Dân trí) - Ông Tang Haiyan (39 tuổi) thành lập và điều hành ngôi trường có tên “Câu lạc bộ những chàng trai đích thực” tại Trung Quốc. Đúng như tên gọi, ngôi trường có mục đích đào tạo những cậu bé thành những người đàn ông đích thực qua việc chơi các môn thể thao như golf, chèo thuyền, cưỡi ngựa, vượt qua các thử thách và không chấp nhận sự yếu đuối.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 08:57

Giáo viên “xuống tay” với học trò: Không phù hợp, hãy bỏ nghề!
Giáo viên “xuống tay” với học trò: Không phù hợp, hãy bỏ nghề!

(Dân trí) - Có thể chỉ đạo học trò đánh học trò tàn bạo, bắt học trò súc nước vắt giẻ lau bảng, đánh trẻ như kẻ thù... - trong những hoàn cảnh này, không chỉ học trò mà chính người thầy đã không nhìn thấy được niềm vui từ công việc, từ học trò.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 08:14

“Chuyến tàu ngược quá khứ”
“Chuyến tàu ngược quá khứ”

(Dân trí) - “Vậy thì bây giờ đây, cậu hãy sống hết mình với cái gọi là tuổi thơ đó đi, để sau này khi nhìn lại vẫn còn có cái để khiến cậu mỉm cười.”

Thứ bảy, 08/12/2018 - 07:37

Học sinh đưa ước mơ, thông điệp cuộc sống lên các bức tường trong trường học
Học sinh đưa ước mơ, thông điệp cuộc sống lên các bức tường trong trường học

(Dân trí) - Hơn 600 em học sinh trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai, Gia Lai) đã tự tay vẽ trang trí cho những bức tường trong lớp học và quanh khuôn viên trường. Với những nội dung về bảo vệ môi trường, tình cảm thầy trò mà các em thể hiện đã tô đẹp cho ngôi trường và qua đó còn gửi gắm những thông điệp đầy ý nghĩa.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 07:09

Trẻ em học lập trình: Tuổi nào thì hợp lý?
Trẻ em học lập trình: Tuổi nào thì hợp lý?

(Dân trí) - Nhiều bậc phụ huynh thường mang suy nghĩ, lập trình gắn với các kỹ sư/ chuyên gia, người lớn còn “khó nhằn” huống gì là trẻ em. Tuy nhiên, bà Nhi Lê - Giám đốc chương trình cộng đồng khu vực Đông Nam Á của Microsoft cho hay, bố mẹ có thể cho con tiếp cận và học lập trình từ bé, không cần đặt nặng vấn đề độ tuổi.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 07:03

Những “tiết học vùng biên” hun đúc tình yêu Tổ quốc
Những “tiết học vùng biên” hun đúc tình yêu Tổ quốc

(Dân trí) - Mỗi tháng một lần, thay vì ngồi trong phòng học, học sinh huyện biên giới Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) được trải nghiệm thực tế tại những lớp học “dã chiến” dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Với hình thức “tiết học vùng biên”, những kiến thức về biên giới, lãnh thổ quốc gia đã được truyền đạt đến học sinh một cách chân thật nhất, góp phần hun đúc tình yêu biên cương Tổ quốc trong các em.

Thứ bảy, 08/12/2018 - 04:03