Không nên có chức danh giáo sư, phó giáo sư vĩnh viễn

Dân trí Phó giáo sư (PGS), Giáo sư (GS) là các chức danh. Chức danh chỉ dùng để nghiên cứu và công bố, khi hết nghiên cứu và công bố thì trả lại chức, chỉ còn chức danh dự. Đã là chức thì nên có nhiệm kỳ, có thời hạn chứ không nên có chức vĩnh viễn.
>>Cần có chuẩn mực quốc tế trong đánh giá, sử dụng và đãi ngộ giáo sư, phó giáo sư
>>Viện Toán học kiến nghị bỏ nhiều quy định để nâng chuẩn giáo sư, phó giáo sư
>>Phải có công bố quốc tế mới được công nhận giáo sư, phó giáo sư

Đó là ý kiến của PGS.TS Nguyễn Sum, trường ĐH Quy Nhơn góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.


PGS.TS Nguyễn Sum cho rằng, nếu thực hiện công nhận các chức danh như trong dự thảo là thực hiện theo cách nâng dần tiêu chuẩn theo từng năm cho đến năm 2020, thì đây là cách làm không nghiêm túc, đùa cợt với các chức danh cao quý của Nhà Nước, chưa thực chất trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng của các chức danh.

PGS.TS Nguyễn Sum cho rằng, nếu thực hiện công nhận các chức danh như trong dự thảo là thực hiện theo cách nâng dần tiêu chuẩn theo từng năm cho đến năm 2020, thì đây là cách làm không nghiêm túc, đùa cợt với các chức danh cao quý của Nhà Nước, chưa thực chất trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng của các chức danh.

Nên quy định chất lượng ở các bài báo quốc tế

Đối với tiêu chuẩn về công bố quốc tế, PGS.TS Nguyễn Sum cho rằng, quy định về tiêu chuẩn công bố quốc tế trong dự thảo còn quá khiêm tốn cả về số lượng và chất lượng, nhất là đối với Khối Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật. Tiêu chuẩn này có thể tăng thêm số lượng hoặc chất lượng.

Đối với tiêu chuẩn Giáo sư nếu chỉ yêu cầu số lượng ít nhất là 3 bài ISI, SCOPUS thì chất lượng quá thấp, do đó nên quy định chất lượng cao hơn: trong số các bài công bố quốc tế, phải là tác giả chính của ít nhất 1 hoặc 2 bài ISI có chất lượng Q1 ngoài các bài SCOPUS nhưng không ISI hoặc bài ISI nhưng chất lượng còn thấp.

Nên quy định tương tự như vậy đối với PGS. Một người mà có đóng góp về khoa học không đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng như trên thì không xứng đáng là GS, nó còn quá thấp chưa tương xứng với tiêu chuẩn PGS so với chuẩn mực quốc tế.

Tiêu chuẩn ngoại ngữ không hợp lý

PGS.TS Nguyễn Sum cho biết, quy định ngoại ngữ trong bản Dự thảo là “ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn” nhưng các điều kiện được quy định không phân biệt gì so với “ngoại ngữ thông thường” để xét được đi học ở nước ngoài.

Quy định về “ngoại ngữ để phục vụ cho công tác chuyên môn” là để viết bài công bố quốc tế nhưng trong Dự thảo lại “né tránh” yêu cầu về số lượng bài công bố quốc tế mà yêu cầu cao về “nghe, nói ngoại ngữ” là không hợp lý.

Theo PGS.TS Nguyễn Sum cách đúng đắn nhất và thực tế nhất để xác định “sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn” là dựa vào chính các sản phẩm được tạo ra bởi quá trình sử dụng thành thạo ngoại ngữ đó, tức là dựa vào số lượng các bài báo công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín mà họ là tác giả chính (bài 1 tác giả hoặc “first author” hoặc “corresponding author”) và sách được chính họ viết bằng tiếng nước ngoài và được xuất bản bởi nhà xuất bản có uy tín.

Cách làm này minh bạch, đúng với “chuyên môn” và không cần phân biệt họ học ở đâu. Nếu điều kiện về sản phẩm vẫn chưa đáp ứng được thì các điều kiện “có chứng chỉ ngoại ngữ” hoặc “học ở nước ngoài” được đưa ra chỉ để xét vớt.

"Đối với những người đã đạt thành tích cao về “công bố quốc tế” thì các yêu cầu về ngoại ngữ như trong Dự thảo là không cần thiết, nó chỉ phát sinh ra tiêu cực" - PGS.TS Nguyễn Sum nhấn mạnh.

Công nhận tiêu chuẩn, tránh "đánh bùn sang ao"

PGS.TS Nguyễn Sum cho rằng, nếu thực hiện công nhận các chức danh như trong dự thảo là thực hiện theo cách nâng dần tiêu chuẩn theo từng năm cho đến năm 2020, thì đây là cách làm không nghiêm túc, đùa cợt với các chức danh cao quý của Nhà Nước, chưa thực chất trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng của các chức danh.

Quy định các tiêu chuẩn chính về chuyên môn như tiêu chuẩn về công bố quốc tế thì “kéo thấp xuống đất”, các tiêu chuẩn về đào tạo thì chỉ cần đếm số lượng, không cần quan tâm đến chất lượng; tiêu chuẩn phụ là ngoại ngữ thì “đưa lên trên trời” mà không dựa vào cơ sở nào.

Do đó, PGS.TS Nguyễn Sum đề xuất, nên đưa ra 1 bộ tiêu chuẩn duy nhất. Tất cả các đợt xét từ năm 2017 trở về sau đều tuân thủ theo bộ tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, các đợt xét từ năm 2017 đến năm 2019, do chưa chuẩn bị kịp nên một số người chưa đáp ứng được thì tạm thời công nhận cho họ, nhưng họ phải nợ tiêu chuẩn và quy định thời gian trả nợ (chẳng hạn, tiêu chuẩn đối với GS về công bố quốc tế đến năm 2019 là 3 bài báo ISI, SCOPUS đối với khối ngành KHTN&KT, nhưng năm 2017, 2018 tạm thời xét công nhận với 2 bài, nợ 1 bài và sau 5 năm phải trả nợ cho đủ, nếu trả nợ đúng hạn thì công nhận chính thức, nếu không trả được thì rõ ràng không hoàn thành nhiệm vụ đối với chức danh nên miễn nhiệm chức danh).

"Một GS trong vòng 5 năm mà không công bố được 1 bài báo khoa học với chất lượng chỉ cỡ SCOPUS để trả nợ thì có hoàn thành nhiệm vụ “nghiên cứu khoa học” đã quy định hay không? Có còn xứng đáng với chức danh hay không? Việc làm này cần minh bạch, không nên làm theo kiểu “đánh bùn sang ao” như quy định trong Dự thảo" - PGS.TS Nguyễn Sum nhấn mạnh.

Khi hết nghiên cứu và công bố thì trả lại chức danh GS,PGS

PGS.TS Nguyễn Sum nhận định, thấy PGS, GS là các chức danh. Chức danh chỉ dùng để nghiên cứu và công bố, khi hết nghiên cứu và công bố thì trả lại chức, chỉ còn chức danh dự. Đã là chức thì nên có nhiệm kỳ, có thời hạn chứ không nên có chức vĩnh viễn.

Do đó, PGS.TS Nguyễn Sum kiến nghị nên có nhiệm kỳ cho các chức danh. Hết nhiệm kỳ, thì căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chức danh để công nhận thêm nhiệm kỳ khác. Nếu không hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ đã quy định thì nên miễn nhiệm, không xứng đáng giữ chức danh đó. Việc làm này sẽ loại bỏ được một số người đã có chức danh nhưng chỉ dùng nó để xưng hô và giới thiệu chứ không làm tròn trách nhiệm.

PGS.TS Nguyễn Sum cũng tán thành với đề xuất của nhiều ý kiến chuyên gia khác là cần công khai lý lịch khoa học của tất cả các GS, PGS trên website của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà Nước mà mỗi người có chức danh được cấp một tài khoản riêng để tự cập nhật thành tích nghiên cứu khoa học của mình. Đây cũng là cơ sở để Hội đồng CDGSNN miễn nhiệm hoặc công nhận chức danh của nhiệm kỳ tiếp theo.

Bởi theo PGS.TS Nguyễn Sum, sau khi ban hành Quy định về bộ tiêu chuẩn mới này thì chắc chắn có một số không nhỏ những người đã được công nhận chức danh nhưng không đáp ứng được tiêu chuẩn mới của PGS, ngay cả người đó là GS.

Theo Quy định, người có chức danh có nhiệm vụ: “Nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học”. Do đó, nên có quy định đến thời hạn nào đó những người đã được công nhận chức danh phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mới về nghiên cứu khoa học (ít nhất là số người được công nhận chức danh từ thời điểm nào đó trở về sau và đang còn thời gian công tác). Tình trạng như hiện nay, cứ được công nhận là xong, sau đó chẳng ai quan tâm là họ có hoàn thành nhiệm vụ hay không? họ sử dụng chức danh đó để làm gì?

Nên bỏ Hội đồng chức danh cấp cơ sở

PGS.TS Nguyễn Sum cũng ủng hộ ý kiến bỏ Hội đồng chức danh cấp cơ sở. Bởi theo ông, nếu vẫn giữ 3 cấp thì chỉ thành lập Hội đồng cấp cở sở đối với các cơ sở có đủ điều kiện: tất cả các thành viên của Hội đồng đều đáp ứng được ít nhất là tiêu chuẩn mới của PGS.

Đối với hội đồng ngành thì các GS tham gia Hội đồng phải đạt tiêu chuẩn mới của GS (chủ yếu là công bố quốc tế), nếu không đủ thì đề nghị đưa vào Hội đồng các PGS nhưng đã có thành tích công bố vượt trội so với tiêu chuẩn của GS.

"Với mong muốn Hội đồng CDGSNN có một bộ tiêu chuẩn chất lượng tốt, các quy định phù hợp và sát với thực tiễn, không nên có những quy định theo kiểu “từ trên trời rơi xuống” mà chẳng dựa vào cơ sở thực tiễn nào, để không công nhận nhầm những người còn kém cỏi, cũng không bỏ sót những người xứng đáng và hạn chế tiêu cực trong quá trình xét " - PGS.TS Nguyễn Sum nhấn mạnh.

Hồng Hạnh (ghi)

MỚI NHẤT
Bài trắc nghiệm đo độ thông minh của bạn
Bài trắc nghiệm đo độ thông minh của bạn

(Dân trí) - Nếu bạn có thể giải đúng được 5 trong số 7 câu này, thì bạn đã rất thông minh và nhanh trí rồi. Bạn thử "bắt tay" vào giải bài trắc nghiệm dưới đây xem mình thông minh đến đâu nhé!

Thứ ba, 11/04/2017 - 07:03

Phong hàm GS,PGS: Đừng để tiêu chí "Chủ nhiệm đề tài cấp bộ, cấp cơ sở" làm thui chột nhân tài
Phong hàm GS,PGS: Đừng để tiêu chí "Chủ nhiệm đề tài cấp bộ, cấp cơ sở" làm thui chột nhân tài

(Dân trí) - Nếu chúng ta lấy tiêu chí chủ nhiệm đề tài để đủ điều kiện khi xét phong hàm GS, PGS thì không những rất khó có thể chọn được nhà giáo trẻ tuổi, giỏi thật sự mà còn, vô hình trung, tạo ra nhiều cơ chế kéo lùi phẩm chất và chất lượng khoa học của các nhà khoa học ở ta đi xuống.

Thứ ba, 11/04/2017 - 05:00

“Giải cứu” dưa hấu, hỗ trợ sinh viên quê Quảng Ngãi
“Giải cứu” dưa hấu, hỗ trợ sinh viên quê Quảng Ngãi

(Dân trí) - Thấy nhiều bạn sinh viên ở trường là con em bà con nông dân ở Quảng Ngãi đang gặp khó khăn bởi dưa hấu được mùa nhưng mất giá, nhiều sinh viên ĐH Đông Á (Đà Nẵng) đã chung tay góp sức thu mua và bán dưa để hỗ trợ lại cho các sinh viên quê Quảng Ngãi.

Thứ ba, 11/04/2017 - 01:05

Nhiều cơ hội rộng mở vào trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2017
Nhiều cơ hội rộng mở vào trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2017

Với 2 ngành đào tạo là Luật và Luật Kinh tế cùng rất nhiều cơ hội rộng mở vào trường cũng như có được việc làm tốt sau khi ra trường, Đại học Luật - Đại học Huế sẽ là môi trường học tập lý tưởng cho các tân sinh viên.

Thứ ba, 11/04/2017 - 01:00

ĐH Quốc gia TPHCM đề nghị cho thí sinh điều chỉnh hồ sơ vì sai sót trong cuốn Những điều cần biết
ĐH Quốc gia TPHCM đề nghị cho thí sinh điều chỉnh hồ sơ vì sai sót trong cuốn Những điều cần biết

(Dân trí) - Ngày 10/4, ĐH Quốc gia TPHCM có văn bản gửi các Sở GD-ĐT công bố thông tin chính thức tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2017 của trường ĐH Bách khoa và trường ĐH Kinh tế - Luật, đồng thời đề nghị cho thí sinh điều chỉnh hồ sơ khi đăng ký vào hai trường này.

Thứ hai, 10/04/2017 - 09:35

Vụ 2 nam sinh bị sóng biển cuốn mất tích: Đã tìm thấy một thi thể
Vụ 2 nam sinh bị sóng biển cuốn mất tích: Đã tìm thấy một thi thể

(Dân trí) - Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 16h20 ngày 10/4, thi thể em Trần Nguyên Chương đã được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ đang mở rộng khu vực tìm kiếm em Trần Văn Thành.

Thứ hai, 10/04/2017 - 08:00

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu siết chặt quản lý liên hoan, chụp kỷ yếu cuối khóa
Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu siết chặt quản lý liên hoan, chụp kỷ yếu cuối khóa

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có công văn yêu cầu các trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh trong việc tổ chức các buổi liên hoan chia tay. Đặc biệt nghiêm cấm học sinh tổ chức chụp ảnh, đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm.

Thứ hai, 10/04/2017 - 04:29

“Kình ngư” Ánh Viên được gần 20 trường Đại học Mỹ mời gọi
“Kình ngư” Ánh Viên được gần 20 trường Đại học Mỹ mời gọi

(Dân trí) - Một loạt trường Đại học Mỹ ngỏ ý chiêu mộ và sẵn sàng cấp học bổng toàn phần cho "cô gái vàng" 9X của bơi lội Việt Nam.

Thứ hai, 10/04/2017 - 02:40

300 học sinh học trong những căn phòng... chờ sập
300 học sinh học trong những căn phòng... chờ sập

(Dân trí) - Bê tông rơi từng mảng, ngói lợp bể nát, hệ thống cột nứt toác... khiến 9 phòng học của trường Tiểu học số 2 An Vĩnh (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có thể đổ sập xuống đầu các em học sinh bất cứ lúc nào.

Thứ hai, 10/04/2017 - 01:40

Chính thức ban hành Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ
Chính thức ban hành Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế mới đã bổ sung những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong việc quản lý NCS, trách nhiệm của Hội đồng chấm luận án, của người hướng dẫn và nghiên cứu sinh trong trường hợp có khiếu kiện về nội dung và chất lượng của luận án.

Thứ hai, 10/04/2017 - 12:04

Lợi tức từ giáo dục ở Việt Nam đang suy giảm?
Lợi tức từ giáo dục ở Việt Nam đang suy giảm?

(Dân trí) - Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả TS. Đoàn Thanh Tịnh (ĐH Waikato, New Zealand), TS. Lê Quân và TS. Trần Quang Tuyến (ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội) cho thấy lợi tức từ giáo dục của người đi học mỗi năm gia tăng đáng kể từ thập niên 90 đến năm 2008, sau đó giảm dần từ năm 2008 đến 2014.

Thứ hai, 10/04/2017 - 10:21

Trung Quốc: Hàng ngàn sinh viên dự sự kiện mai mối
Trung Quốc: Hàng ngàn sinh viên dự sự kiện mai mối

(Dân trí) - Cuối tuần qua, hàng ngàn sinh viên các trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh như ĐH Bắc Kinh, ĐH Thanh Hoa, ĐH Nhân dân, ĐH Sư phạm Bắc Kinh… đã đến tham dự một sự kiện mai mối quy mô lớn.

Thứ hai, 10/04/2017 - 09:50

ĐÁNG QUAN TÂM
“Tuyệt chiêu” mở cửa nhóm trường bậc nhất nước Mỹ của 9X Việt
“Tuyệt chiêu” mở cửa nhóm trường bậc nhất nước Mỹ của 9X Việt

(Dân trí) - Quốc Huy, Bảo Châu, Linh Đan là ba bạn trẻ Việt được các trường ĐH thuộc nhóm Ivy League danh tiếng “gọi tên” trong mùa tuyển sinh vừa đây.

Thứ hai, 10/04/2017 - 08:46

Chứng chỉ ngoại ngữ: Món nợ khó trả!
Chứng chỉ ngoại ngữ: Món nợ khó trả!

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên ở nhiều trường ĐH hiện nay là một trong những nguyên nhân khiến sinh viên năm cuối gần như bất lực trước thời hạn xét tốt nghiệp

Thứ hai, 10/04/2017 - 08:03

Trường đại học hội tụ toàn những nữ sinh xinh đẹp ở Hà Nội
Trường đại học hội tụ toàn những nữ sinh xinh đẹp ở Hà Nội

(Dân trí) - Với đặc thù phát triển kỹ năng và văn hoá giao tiếp, các nữ sinh Học viện Ngoại giao đều có phong thái thân thiện, tự tin, biết chăm sóc cho ngoại hình của mình. Chính vì vậy bước vào ngôi trường này có thể bắt gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp.

Thứ hai, 10/04/2017 - 06:25

Quảng Ngãi: Cấm giáo viên dạy thêm ở nhà
Quảng Ngãi: Cấm giáo viên dạy thêm ở nhà

(Dân trí) - Từ ngày 10/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cấm giáo viên các điểm trường Tiểu học và THCS trực thuộc dạy thêm ngoài nhà trường.

Thứ hai, 10/04/2017 - 06:03

Trắc nghiệm “cực dễ” về ngữ pháp tiếng Anh
Trắc nghiệm “cực dễ” về ngữ pháp tiếng Anh

(Dân trí) - Ngữ pháp tiếng Anh của bạn giỏi đến đâu? Thử làm bài trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra kiến thức của bạn về những từ hay bị dùng sai nhé.

Thứ hai, 10/04/2017 - 05:03

Tắm biển, hai nam sinh lớp 12 bị sóng cuốn mất tích
Tắm biển, hai nam sinh lớp 12 bị sóng cuốn mất tích

(Dân trí) - Trong lúc tắm biển, hai nam sinh lớp 12 ở Nghệ An bị sóng cuốn ra xa. Đến tối nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm hai em song vẫn chưa có kết quả.

Chủ nhật, 09/04/2017 - 09:33

52 trường Việt Nam tham dự diễn đàn khu vực Pháp ngữ về giáo dục ĐH và nghiên cứu
52 trường Việt Nam tham dự diễn đàn khu vực Pháp ngữ về giáo dục ĐH và nghiên cứu

(Dân trí) - Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học khối Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (CONFRASIE) diễn ra vào ngày 4/4/2017 tại Thái Lan với chủ đề trọng tâm “Đại học tại Châu Á - Thái Bình Dương: hôm nay và ngày mai”.

Chủ nhật, 09/04/2017 - 06:15

Dân chủ trong trường học: Cần những đổi thay tích cực!
Dân chủ trong trường học: Cần những đổi thay tích cực!

(Dân trí) - Đọc bài viết “Dân chủ trong trường học: Hiệu trưởng như ông vua con” đăng trên báo Dân trí, nhiều người không khỏi giật mình về một “góc khuất” trong môi trường giáo dục.

Chủ nhật, 09/04/2017 - 01:02

Sớm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ Công an nhân dân
Sớm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ Công an nhân dân

(Dân trí) - Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đề nghị Bộ GD&ĐT sớm xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ Công an nhân dân.

Chủ nhật, 09/04/2017 - 10:59

Những sự kiện nóng giáo dục tuần qua
Những sự kiện nóng giáo dục tuần qua

(Dân trí) - Tuần qua, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Xuân Giao (Lào Cai) bị cách chức do nhiều sai phạm, trong đó có sai phạm trong vụ dọa dốc trẻ vào máy vặt lông gà. Về vụ bé 4 tuổi bị “để quên” trong nhà vệ sinh đến đêm, theo cơ quan công an, không có căn cứ kết luận hai cô giáo đã nhốt cháu trong nhà vệ sinh.

Chủ nhật, 09/04/2017 - 10:53

Tăng cường thực hiện an toàn, nghiêm túc kỳ thi
Tăng cường thực hiện an toàn, nghiêm túc kỳ thi

(Dân trí) - Để việc tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm nay an toàn, nghiêm túc, Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường ĐH, Hiệu trưởng các trường CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên thực hiện tốt các quy định của kỳ thi.

Chủ nhật, 09/04/2017 - 10:13

Phong hàm GS, PGS tại Mỹ: Phải có thư giới thiệu của các chuyên gia quốc tế
Phong hàm GS, PGS tại Mỹ: Phải có thư giới thiệu của các chuyên gia quốc tế

(Dân trí) - Theo GS. Phạm Quang Hưng (Đại học Virginia, Hoa Kỳ), một ứng cử viên muốn xét phong hàm GS, PGS ở Mỹ cần có tối thiểu 10 lá thư giới thiệu, những lá thư này phải do các chuyên gia quốc tế viết.

Chủ nhật, 09/04/2017 - 09:31