Hơn 4.000 chỉ tiêu vào các trường Quân đội

Dân trí Năm 2009, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ khối quân đội là 4.055. Dưới đây là dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào 18 trường quân đội.

1. Học viện Kỹ thuật Quân sự: Tuyển 800 chỉ tiêu (CT) khối A, trong đó đào tạo ĐH cho quân đội 340 CT, các ngành hệ dân sự 460 CT (công nghệ thông tin (CNTT) 70 CT; điện- điện tử 170 CT; cơ khí động lực 150 CT; các ngành xây dựng 70 CT).

Đối với hệ quân sự, điểm trúng tuyển được xác định chung cho tất cả các ngành, sau một năm mới phân ngành. Thí sinh (TS) nam có hộ khẩu thường trú ở phía Bắc dự thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ đào tạo cho quân đội), không trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1, có đăng ký NV2 vào CĐ quân sự tại Trường CĐ Kỹ thuật Vinhempich được xét tuyển vào học.

Chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ: Quân khu 1: 15 CT, Quân khu 2: 15 CT, Quân khu 3: 15 CT, Quân khu 4: 10 CT, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội: 5 CT. Hệ dân sự, điểm trúng tuyển xét tuyển theo nhóm ngành.

 2. Học viện Quân Y: Tuyển 190 CT khối A, B, trong đó đào tạo cho quân đội 110 CT, đào tạo dân sự 80 CT. Đối với đào tạo cho quân đội, 10 CT được tuyển là nữ.

 3. Học viện Khoa học Quân Sự: Tuyển 185 CT khối A, D1. Hệ đào tạo cho quân đội tuyển 85 CT các ngành trinh sát kỹ thuật, quan hệ quốc tế về quốc phòng và ngoại ngữ quân sự. Riêng ngành trinh sát kỹ thuật chỉ tuyển nam, ngành ngoại ngữ và quan hệ quốc tế tuyển 10% nữ. Hệ dân sự tuyển 100 CT các ngành tiếng Anh, tiếng Trung.

 4. Học viện Biên Phòng: Tuyển 210 CT khối C, trong đó 150 CT đào tạo ĐH, 50 CT đào tạo CĐ.

 5. Học viện Hậu Cần: Tuyển sinh khối A với 420 CT. Trong đó đào tạo cho quân đội 220 CT, hệ dân sự 200 CT các ngành tài chính ngân hàng và kế toán.

 6. Học viện Phòng không - Không quân: Tuyển 300 CT khối A. Cụ thể, ngành chỉ huy tham mưu phòng không không quân 200 CT, kỹ sư hàng không 40 CT. Đào tạo hệ CĐ cho quân đội 60 CT.

 7. Học viện Hải quân: Tuyển 280 CT khối A, trong đó đào tạo ĐH 230 CT, đào tạo CĐ 50 CT.

 8. Học viện Chính trị: Tuyển 85 CT khối C.

9. Trường Sĩ quan Lục quân I: Tuyển 260 CT khối A.

 10. Trường Sĩ quan Lục quân II: Tuyển 280 CT khối A.

 11. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp: Tuyển 70 CT khối A.

 12. Trường Sĩ quan Đặc công: Tuyển 35 CT khối A.

 13. Trường Sĩ quan Phòng hóa: Tuyển 25 CT khối A.

 14. Trường Sĩ quan Công binh: Tuyển 240 CT khối A, trong đó hệ ĐH tuyển 90 CT. Hệ CĐ đào tạo dân sự tuyển 150 CT ngành cầu đường bộ, máy xây dựng.

 15. Trường Sĩ quan Thông tin: Tuyển 240 CT khối A, trong đó đào tạo ĐH cho quân đội 90 CT. Hệ CĐ đào tạo cho dân sự 150 CT các ngành CNTT, điện tử viễn thông.

16. Trường Sĩ quan Không quân: Tuyển 35 CT khối A đào tạo phi công lái máy bay. Trường chỉ tuyển TS nam đã qua khám sức khỏe do Viện Y học Phòng không, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức và được kết luận đủ tiêu chuẩn vào đào tạo phi công.

 17. ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội: Tuyển sinh 60 CT khối N, H. Trường tuyển sinh ĐH hệ dân sự với TS nam, nữ trong cả nước, không tuyển TS dị dạng, nói ngọng, lắp.

18. Trường CĐ Kỹ thuật Vinhempich: Tuyển sinh 340 CT, trong đó đào tạo cho quân đội 140 CT, đào tạo cho dân sự 200 CT các ngành CNTT, cơ khí động lực. Trường xét tuyển NV2 từ nguồn thí sinh dự thi khối A, không trúng tuyển NV1 có NV xét tuyển NV2 vào học CĐ hệ dân sự. 

Hồng Hạnh