GS.TS Nguyễn Hữu Đức: Nghiên cứu khoa học của Việt Nam có thể vượt qua giới hạn quốc gia

Dân trí Nếu Việt Nam ta có nghiên cứu tốt, có phương thức xuất bản chuẩn mực, thì thông tin khoa học và tầm ảnh hưởng của nghiên cứu vẫn có thể vượt qua giới hạn quốc gia.

Tại Việt Nam, sau một năm thử nghiệm, hệ thống dữ liệu trích dẫn khoa học Việt Nam (V-CitationGate) đã có thể cung cấp một số chỉ số ban đầu, hỗ trợ việc tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của các lĩnh vực.

Để rõ hơn vấn đề này, PV đã có trao đổi với GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐH Quốc gia HN người hướng dẫn triển khai ý tưởng.


GS.TS Nguyễn Hữu Đức

GS.TS Nguyễn Hữu Đức

Liên hệ mật thiết với công bố quốc tế, tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

PV: Được biết GS là một trong những người tiên phong cổ súy cho văn hóa công bố quốc tế ở nước ta. Tại thời điểm hiện nay, cộng đồng khoa học đang hướng đến công bố quốc tế, sao GS lại quan tâm đến công bố trong nước?

GS Nguyễn Hữu Đức: Tôi rất vui vì trong những năm qua vấn đề công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế đã được cộng đồng quan tâm và văn hóa công bố quốc tế đã được chú ý tại nhiều cơ sở nghiên cứu và trường đại học trong cả nước. Nhưng chúng ta vẫn đang còn một khoảng trống cơ bản, gần gũi và thiết thực hơn. Đó là vấn đề công bố khoa học trong nước.

Vấn đề này hoàn toàn có thể chủ động được, nhưng thực tế như thế nào? Hiện nay chúng ta chỉ có thể thống kê số lượng bài báo nhờ tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở gửi lên, còn chất lượng thì được đánh giá chủ quan theo phương pháp chuyên gia. Việc thống kê và phân tích đang rất bất cập.

Chúng tôi muốn khảo sát và từng bước hỗ trợ, hợp tác xây dựng hệ thống tạp chí để Việt Nam có một cơ sở dữ liệu khoa học phong phú và tin cậy, từng bước hội nhập bình đẳng với thế giới, đặc biệt về các tư liệu nghiên cứu Việt Nam học đương đại. Công bố trong nước không tách rời mà có liên hệ mật thiết với công bố quốc tế, tiếp cận chuẩn mực quốc tế.


Website của hệ thống V-CiatationGate

Website của hệ thống V-CiatationGate

PV: Vậy thông tin vui từ các phân tích đầu tiên của hệ thống thể hiện như thế nào, thưa GS?

GS Nguyễn Hữu Đức: Hệ thống V-CitationGate hiện nay mới kết nối được 52 tạp chí trong nước với khoảng 25 nghìn thư mục (xem https://vcgate.vnu.edu.vn). Đây là các tạp chí có trang web tương đối chuẩn mực, metadata của các bài báo có thể được nhận diện ít nhất bởi Google Scholar và hệ thống của chúng tôi.

Cũng như cách tiếp cận của ISI và Scopus, hệ thống này không chỉ đề cập đến số lượng bài báo, tác giả, địa chỉ cơ quan, mà đặc biệt quan tâm số lượng trích dẫn của các bài báo này. Kết quả bước đầu cho thấy, thống kê các bài báo công bố trên 52 tạp chí của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016 đã có tổng cộng 7.126 lần trích dẫn từ trong và ngoài nước, trong đó 3378 lần được trích dẫn (chiếm 48%) từ các tạp chí thuộc hệ thống ISI và Scopus.

Một số bài báo xuất bản trên các tạp chí này có số trích dẫn rất cao. Ví dụ như bài báo “Silver nanoparticles: synthesis, properties, toxicology, applications and perspectives” của nhóm tác giả Trần Quang Huy đăng trên tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology có 257 trích dẫn.

Hoặc bài báo “Nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened functionally graded plates and shallow shells” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương đăng trên tạp chí Vietnam Journal of Mechanics có 40 lần trích dẫn và bài báo “Effects of using wastewater as nutrient sources on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems” của nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Khải đăng trên tạp chí VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences cũng được trích dẫn 29 lần…

Rõ ràng, nếu Việt Nam ta có nghiên cứu tốt, có phương thức xuất bản chuẩn mực, thì thông tin khoa học và tầm ảnh hưởng của nghiên cứu vẫn có thể vượt qua giới hạn quốc gia.

Đã có 4 tạp chí của Việt Nam gia nhập được hệ ISI hoặc/và Scopus.

PV: Trong khi chờ một số lượng thư mục lớn hơn nữa để có đánh giá tổng quát hơn về tình hình công bố trong nước, GS có thể thông tin cụ thể hơn về chất lượng của các tạp chí khoa học của Việt Nam?

GS Nguyễn Hữu Đức: Chất lượng của một tạp chí cần được đánh giá đầy đủ bởi các tiêu chí theo thông lệ quốc tế, từ tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và xuất bản, đến mức độ đa dạng về địa lý của ban biên tập, phản biện, tác giả… Nhưng tiêu chí cơ bản, trực tiếp hơn cả vẫn là mức độ được đón nhận và sự tin cậy của cộng đồng khoa học.

Theo đó, số lần trích dẫn (cited times) và chỉ số ảnh hưởng (impact factor) đang được sử dụng phổ biến. Chỉ số ảnh hưởng của một tạp chí thường được tính theo số liệu trích dẫn trong 3 năm gần nhất.

Đối với các tạp chí của Việt Nam, do có những hạn chế riêng, chúng tôi đang tính theo số trích dẫn trung bình trong vòng 10 năm. Theo đó, Việt Nam đang có 19 tạp chí đã có tổng chỉ số trích dẫn trên 50 lần trở lên.

Xếp hạng tạp chí theo chỉ số trích dẫn trung bình (được nêu ở bảng dưới đây). Các tạp chí này thuộc các lĩnh vực khác nhau, nhưng có thể đưa ra các nhận xét chung như sau:

- Bên cạnh 6 tạp chí có yếu tố hợp tác với các nhà xuất bản nước ngoài trong khâu xuất bản (trực tuyến), 13 tạp chí còn lại lọt top hoàn toàn bằng yếu tố nội lực.

- Đã có 4 tạp chí của Việt Nam gia nhập được hệ ISI hoặc/và Scopus.

- Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology của Viện Hàn lâm KH&CN VN hợp tác với IOP, mặc dù mới thành lập từ năm 2010 nhưng có tổng số trích dẫn cao vượt trội.

- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có 4 đại diện góp mặt.

Trong danh sách này có nhiều tạp chí có bề dày thời gian dài, nhưng cũng có một số tạp chí mới vốn chưa được đánh giá cao theo cách đánh giá truyền thống. Điều đáng lưu ý là, số tạp chí vốn đã được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đánh giá đến mức 01 điểm lần này còn thiếu vắng rất nhiều trong danh sách. Chúng tôi sẽ phối hợp với các tạp chí để tiếp tục cập nhật.

Bảng Chỉ số trích dẫn của một số tạp chí Việt Nam xuất bản trực tuyến giai đoạn 2006-2017:

TT

Tên tạp chí

Số bài

Trích dẫn

Trung bình

Ghi chú

1

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology1

499

3364

6.74

IoP: 2010

Scopus: 2010-2017

ISI: 2013-2016

2

Vietnam Journal of Computer Science2

67

304

4.54

Springer: 2014

3

REV Journal on Electronics and Communications3

79

159

2.01

4

Vietnam Journal of Mathematics1

309

410

1.33

Springer: 2013

Scopus: 2013-2017

ISI: 2016-2017

5

Acta Mathematica Vietnamica1

424

566

1.33

Springer: 2013

Scopus: 2013-2017

ISI: 2016-2017

6

Vietnam Journal of Mechanics1

317

304

0.96

7

Journal of Science: Advanced Materials and Devices4

86

63

0.73

Elsevier: 2016

ScienceDirect: 2016-2017

8

Journal of Economics and Development5

104

65

0.63

9

Biomedical Research and Therapy6

128

69

0.54

Springer: 2014

ISI: 2015-2017

10

VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences4

349

185

0.53

11

VNU Journal of Science: Mathematics - Physics4

321

165

0.51

12

VNU Journal of Science: Foreign Studies4

339

161

0.47

13

VNU Journal of Science: Economics and Business4

320

140

0.44

14

Communications in Physics1

416

129

0.31

15

Journal of Computer Science and Cybernetics1

338

101

0.30

16

VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology4

555

122

0.22

17

VNU Journal of Science: Legal Studies4

313

58

0.19

18

Tạp chí Sinh học1

909

152

0.17

19

Vietnam Journal of Chemistry1

1012

112

0.11

1. Viện Hàn lâm KH&CN VN; 2. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; 3. Hội Vô Tuyến Điện tử Việt Nam;

4. Đại học Quốc gia Hà Nội; 5. Trường ĐH Kinh tế quốc dân; 6. Đại học Quốc gia Tp HCM.

PV: GS có thể nêu thêm một số chức năng của hệ thống V-CitationGate?

GS Nguyễn Hữu Đức: Đây là cơ sở dữ liệu thư mục (Bibliographic database), đồng thời sẽ là cơ sở phân tích, đánh giá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Scientometrics). V-CitationGate là nguồn thông tin minh bạch về năng suất và chất lượng nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học, sẽ được các Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục tham khảo và sử dụng khi tiến hành đánh giá kiểm định các trường đại học.

Phần mềm của hệ thống cho phép thực hiện các tìm kiếm, phân tích, thống kê và trích xuất thông tin khoa học ở các cấp độ khác nhau, từ tác giả đến đơn vị; chủ đề đến lĩnh vực, nhóm lĩnh vực; thời gian xuất bản đến mức độ hợp tác nghiên cứu… phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển.

V-CitationGate đang có kế hoạch thu thập, số hóa, kết nối và tích hợp từ các nguồn lưu trữ ở Việt Nam và nước ngoài để phát triển thành “thánh địa” phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu Việt Nam. Đây cũng là một tiếp cận để số hóa trí thức Việt.

PV: Xin GS nói rõ hơn về kế hoạch phát triển tiếp của hệ thống V-CitationGate?

GS Nguyễn Hữu Đức: Hiện nay, các tạp chí khoa học chỉ xuất bản bản in có số lượng đọc giả và chỉ số trích dẫn rất thấp, hiệu quả rất hạn chế. Việt Nam có gần 400 tạp chí, nhưng mới chỉ có 52 tạp chí có trang web tương đối chuẩn mực.

Một số đang tham gia xuất bản trực tuyến chung trên hệ thống Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (VJOL). Tuy nhiên, có thể thấy tính chuyên nghiệp và chuẩn mực số hóa đều đang còn rất thấp. Công tác lưu trữ, thống kê, tìm kiếm còn rất bất cập.

Với kinh nghiệm từ hợp tác với NXB Elsevier và Scopus, V-CitationGate có thể tư vấn hoặc/và cung cấp công nghệ để các tạp chí trong nước xây dựng các trang web và vận hành theo đúng chuẩn mực quốc tế.

Đặc biệt, còn có thể hướng dẫn, giúp đỡ tạp chí của các đơn vị theo yêu cầu, đảm bảo khả năng index vào nguồn Google Scholar và phát triển chỉ số trích dẫn. Từ có, có thể được kết nối vào V-CitationGate hoặc/và các hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học quốc gia và quốc tế khác.

V-CitationGate còn có thể hỗ trợ các tạp chí trong nước thiết lập định danh số DOI (Digital Object Identifier) cho các ấn phẩm khoa học gốc đăng trên tạp chí thông qua hệ thống Crossref do ĐHQGHN đăng ký và đại diện.

DOI tạo điều kiện cho việc gửi, truy xuất dữ liệu và nhận dạng số để kích hoạt, thúc đẩy liên kết bền vững và khả năng tìm kiếm các ấn phẩm khoa học gốc trên Internet. Các tạp chí có thể được cấp số DOI trực tiếp qua V-CitationGate.

Xin trân trọng cám ơn GS!

Ngọc Diệp (thực hiện)

MỚI NHẤT
Phụ huynh cuồng nuôi dạy con theo kiểu... ngoại
Phụ huynh cuồng nuôi dạy con theo kiểu... ngoại

(Dân trí) - Sùng bái các phương pháp dạy con của các nước như Mỹ, Nhật, Đức... đôi khi phụ huynh không chỉ bỏ quên đứa con mà còn bỏ rơi chính bản thân mình. Nhiều đứa trẻ bị “nhồi nhét” đủ thứ mà bố mẹ cho đó là những gì tinh hoa, tốt đẹp nhất.

Thứ ba, 09/05/2017 - 11:56

Chương trình GDPT tổng thể: Đề nghị công bố chi tiết từng môn học
Chương trình GDPT tổng thể: Đề nghị công bố chi tiết từng môn học

(Dân trí) - Chương trình đã đưa được khung tổng thể, còn chi tiết nội dung từng môn học bố trí ra sao, cụ thể hóa ra từng bài giảng, mục tiêu chuẩn kiến thức như thế nào mới là điều mà đội ngũ giáo viên mong đợi.

Thứ ba, 09/05/2017 - 08:07

Thế hệ trẻ Việt ở Stanford và những chuyện lần đầu mới kể
Thế hệ trẻ Việt ở Stanford và những chuyện lần đầu mới kể

(Dân trí) - Bị bố xé nát hết giấy khen vì muốn bỏ học, là tay sai vặt trong đội bóng, ghét thể thao nhưng cố bám trụ 2 năm để xóa bỏ sự kì thị… là những câu chuyện không “hào nhoáng” về người trẻ Việt ở ngôi trường danh tiếng nhất thế giới.

Thứ ba, 09/05/2017 - 07:47

Ngôi trường hơn 42 tỷ đồng chỉ có 48 học sinh
Ngôi trường hơn 42 tỷ đồng chỉ có 48 học sinh

(Dân trí) - Ngôi trường nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng. Học sinh toàn trường chỉ vẻn vẹn 48 em, năm nào số lượng học sinh nhiều nhất cũng chỉ 130 em. Đó là thực tế đáng buồn đến khó tin tại một ngôi trường vừa mới được đầu tư 42,5 tỷ đồng tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh)

Thứ ba, 09/05/2017 - 07:45

Trường Đại học Thương mại sẽ phát triển tổ chức Hội Khuyến học
Trường Đại học Thương mại sẽ phát triển tổ chức Hội Khuyến học

(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã đến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương Mại về tổ chức phát triển Hội Khuyến học của trường.

Thứ ba, 09/05/2017 - 07:43

Phụ huynh lo với tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 công lập
Phụ huynh lo với tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 công lập

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố dữ liệu ban đầu về số thí sinh đăng ký vào lớp 10 trong kỳ tuyển sinh 2017-2018. Tỷ lệ "chọi" của nhiều trường tăng cao, kể cả các trường “top” giữa làm phụ huynh, học sinh không khỏi lo lắng, dè dặt.

Thứ ba, 09/05/2017 - 06:04

Nữ sinh giành cùng lúc 3 học bổng nuôi khát vọng trở thành nhà ngoại giao
Nữ sinh giành cùng lúc 3 học bổng nuôi khát vọng trở thành nhà ngoại giao

(Dân trí) - Nhiều năm liền là học sinh giỏi, Đặng Quỳnh Giao (học sinh Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, tỉnh Quảng Trị ) đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Mới đây, việc em giành cùng lúc học bổng tại 3 trường đại học ở Canada và Italia đã thu hút sự chú ý, ngưỡng mộ của nhiều người.

Thứ ba, 09/05/2017 - 12:05

Một thí sinh đăng ký tới 48 nguyện vọng vào đại học
Một thí sinh đăng ký tới 48 nguyện vọng vào đại học

(Dân trí) - Tại hội nghị tuyển sinh nhóm các trường miền Bắc vào sáng 8/5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong đợt ký đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2017, cả nước có 1 trường hợp đăng ký xét tuyển tới 48 nguyện vọng.

Thứ hai, 08/05/2017 - 03:52

Việt Nam đoạt Huy chương vàng Olympic Vật lí Châu Á
Việt Nam đoạt Huy chương vàng Olympic Vật lí Châu Á

(Dân trí) - Thông tin từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 18, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 08 thí sinh dự thi thì 7/8 thí sinh đoạt giải; gồm: 01 Huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc, 03 Bằng khen (giải Khuyến Khích).

Thứ hai, 08/05/2017 - 03:02

Thạc sĩ ĐH Harvard: “Giáo dục tại nhà không phải một giải pháp… bỏ cuộc”
Thạc sĩ ĐH Harvard: “Giáo dục tại nhà không phải một giải pháp… bỏ cuộc”

(Dân trí) - Theo bà Đào Thu Hiền (Thạc sĩ ĐH Harvard), mô hình homeschooling - giáo dục tại nhà không đơn thuần là một giải pháp “bỏ cuộc” của phụ huynh trước những bất công, bức xúc gặp phải với giáo dục nhà trường như một số người Việt nghĩ.

Thứ hai, 08/05/2017 - 11:49

Tiến sĩ Việt tại ĐH Stanford: “Bố mẹ là ai trên đường học hành của con cái?”
Tiến sĩ Việt tại ĐH Stanford: “Bố mẹ là ai trên đường học hành của con cái?”

(Dân trí) - TS. Nguyễn Chí Hiếu đã mở đầu chương trình Stanford Talk 2017 diễn ra vào ngày 7/5 tại Hà Nội bằng một câu hỏi được tất cả các bậc phụ huynh và các em học sinh quan tâm: “Không phải là người định hướng nghề nghiệp, vậy bố mẹ sẽ là ai trên con đường học hành của con cái?”.

Thứ hai, 08/05/2017 - 09:12

Trẻ học tiếng Anh mãi không giỏi, bố mẹ cần xem lại các yếu tố sau
Trẻ học tiếng Anh mãi không giỏi, bố mẹ cần xem lại các yếu tố sau

“Con tôi học tiếng Anh từ mẫu giáo, đến bây giờ đã lên lớp 2 mà vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh nào…”. Đọc đến đây, chắc phụ huynh nào cũng mơ hồ thấy hình ảnh của chính mình, của con mình trong đó. Và đây là lúc các gia đình thực sự cần xem lại các yếu tố sau.

Thứ hai, 08/05/2017 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Góp ý chương trình GDPT tổng thể: Vẫn coi phân luồng bằng… phân ban!
Góp ý chương trình GDPT tổng thể: Vẫn coi phân luồng bằng… phân ban!

(Dân trí) - “Quan niệm phân ban, phân khối ở phổ thông để chuẩn bị thi vào đại học là cổ xưa, cách đây nửa thế kỷ rồi…”, GS.TSKH Vũ Minh Giang (nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội) nhận định. Ông cho rằng, dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn đang có sự nhầm lẫn tai hại về nhiệm vụ của giáo dục cấp 3.

Thứ hai, 08/05/2017 - 07:18

Du lịch khách sạn: Cha mẹ xin đừng cấm cản
Du lịch khách sạn: Cha mẹ xin đừng cấm cản

Ngày nay xã hội thay đổi chóng mặt nhưng nhiều bậc phu huynh vẫn có cái nhìn định kiến, thiếu thiện cảm về ngành du lịch khách sạn dẫn tới tình trạng cấm cản hoặc phản đối khi con cái lựa chọn ngành công nghiệp “không khói” đầy tiềm năng này.

Thứ hai, 08/05/2017 - 07:00

Từ tâm thư của nữ tiến sĩ 32 tuổi qua đời vì ung thư: “Giật mình”, rồi sao nữa?
Từ tâm thư của nữ tiến sĩ 32 tuổi qua đời vì ung thư: “Giật mình”, rồi sao nữa?

(Dân trí) - Mấy ngày nay, tôi thấy bạn bè trên Facebook rầm rộ chia sẻ bài viết về nữ tiến sĩ 32 tuổi qua đời vì ung thư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhiều người đăng link bài viết cùng những dòng “cam kết” là mình sẽ thay đổi thế này, thế kia... Tại sao câu chuyện về một người xa lạ lại có sức rung động như vậy?

Thứ hai, 08/05/2017 - 12:03

Quán quân Cambridge Primary Achievers 2017 chia sẻ bí quyết học tiếng Anh
Quán quân Cambridge Primary Achievers 2017 chia sẻ bí quyết học tiếng Anh

Vượt qua hơn 22.000 thí sinh dự thi đến từ 150 trường tiểu học trên cả nước, Trần Việt Hoàng - cậu học trò nhỏ lớp 5E, trường tiểu học Võ Thị Sáu, Bắc Giang đã xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Vô địch tiếng Anh Cambridge dành cho học sinh tiểu học 2017.

Thứ hai, 08/05/2017 - 12:01

Chương trình GDPT tổng thể: Đổi mới đào tạo giáo viên khoa học tự nhiên
Chương trình GDPT tổng thể: Đổi mới đào tạo giáo viên khoa học tự nhiên

(Dân trí) - Bám sát quá trình đổi mới giáo dục phổ thông, các trường sư phạm đã có những thay đổi trong nội dung đào tạo nhằm bắt kịp đổi mới. Trong đó, công tác đào tạo giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đã được các trường sư phạm đặc biệt chú ý.

Thứ hai, 08/05/2017 - 12:00

“Trạng Nguyên Tiếng Việt” toàn quốc dành 1 giờ mỗi ngày học tiếng mẹ đẻ
“Trạng Nguyên Tiếng Việt” toàn quốc dành 1 giờ mỗi ngày học tiếng mẹ đẻ

(Dân trí) - Vượt qua 32.000 thí sinh đến từ 49 tỉnh thành ở vòng loại, em Võ Hải Nam (Hà Nội) và Nguyễn Bảo Vy (Bắc Ninh) tiếp tục chiến thắng 162 đối thủ ở vòng chung kết cấp quốc gia để được khoác áo mũ “Trạng Nguyên Tiếng Việt” nhỏ tuổi toàn quốc năm học 2016-2017.

Chủ nhật, 07/05/2017 - 10:10

Nữ sinh Quảng Trị nhận học bổng tại ba trường đại học quốc tế
Nữ sinh Quảng Trị nhận học bổng tại ba trường đại học quốc tế

(Dân trí) - Vượt qua rất nhiều thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau, một nữ sinh lớp 12 tại Quảng Trị đã xuất sắc nhận được 3 học bổng toàn phần từ 3 trường đại học nổi tiếng của Canada và Italia.

Chủ nhật, 07/05/2017 - 08:54

Lần đầu tiên tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc
Lần đầu tiên tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc

(Dân trí) - Sáng nay 7/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 tại Hà Nội.

Chủ nhật, 07/05/2017 - 05:33

Hà Nội tăng học phí trường công lập, “nóng” mô hình giáo dục tại nhà
Hà Nội tăng học phí trường công lập, “nóng” mô hình giáo dục tại nhà

(Dân trí) - Tuần qua, thông tin giáo dục thu hút sự quan tâm của bạn đọc là việc các trường công lập đóng trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng mức tăng học phí mới từ năm học 2017-2018; mô hình homeschool được đem ra “mổ xẻ” sau khi câu chuyện một gia đình ở TPHCM cho hai con trai học tại nhà được báo chí đăng tải…

Chủ nhật, 07/05/2017 - 10:07

Chương trình GDPT tổng thể: Chưa thể hiện mô hình giáo dục mở
Chương trình GDPT tổng thể: Chưa thể hiện mô hình giáo dục mở

(Dân trí) - Chương trình này không có ý nào thể hiện nó là một chương trình thuộc kế hoạch xây dựng một mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập. Hình như chương trình này vẫn đóng khuôn trong 4 bức tường của nhà trường phổ thông.

Chủ nhật, 07/05/2017 - 08:51

[Học nói và sửa tiếng Anh tự động] - Phát âm từ “Tổng tư lệnh” thế nào mới chuẩn?
[Học nói và sửa tiếng Anh tự động] - Phát âm từ “Tổng tư lệnh” thế nào mới chuẩn?

(Dân trí) - Kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2017), các bạn hãy cùng Sandy - Hoàng Xuân học phát âm và sửa lỗi tiếng Anh hoàn toàn tự động với một số mẫu câu, từ liên quan cuộc chiến “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” này nhé.

Chủ nhật, 07/05/2017 - 08:24

Gặp cậu học trò nghèo đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tạo KHKT toàn miền Bắc
Gặp cậu học trò nghèo đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tạo KHKT toàn miền Bắc

(Dân trí) - Bằng sự đam mê, cậu học trò nghèo Nguyễn Nhật Lâm đã mày mò chế tạo thành công mô hình máy khắc Laser. Sản phẩm của em xuất sắc vượt qua 240 sản phẩm dự thi, đạt giải Nhì trong cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật (KHKT) toàn miền Bắc.

Chủ nhật, 07/05/2017 - 05:04