GS. Nguyễn Minh Thuyết: Quyết sách hay phải được cụ thể hóa

Nói về vị trí quốc sách hàng đầu của phát triển giáo dục, đào tạo (GDĐT) được nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, GS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XII, sử dụng hình ảnh so sánh giản dị: Một gia đình nghèo ở nông thôn nếu không đầu tư cho con học hành để có nghề nghiệp, việc làm tốt thì không đổi đời, khấm khá được.

 

GS. Nguyễn Minh Thuyết. Ảnh: VGP/Đình Nam
GS. Nguyễn Minh Thuyết. Ảnh: VGP/Đình Nam

Sức ép từ thực tiễn hội nhập

Thưa Giáo sư, trong Dự thảo Văn kiện khi đề cập đến vấn đề đổi mới GDĐT có nhấn mạnh đến sự gắn kết với KHCN với mục tiêu trước hết là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo đó là chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tại sao trong điều kiện hiện nay chúng ta phải chú ý hơn nữa đến điều này?

GS. Nguyễn Minh Thuyết: Giáo dục luôn phải gắn kết với KHCN vì mục tiêu của giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực thúc đẩy KHCN phát triển, nội dung của giáo dục luôn phải dựa trên thành tựu của KHCN.

Dự thảo Văn kiện nhấn mạnh sự gắn kết giữa GDĐT với KHCN, bởi vì, thời gian qua phương thức đào tạo trong nhà trường chưa gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu KHCN, nhà trường chưa gắn với đơn vị sử dụng lao động, trong đó có các cơ sở nghiên cứu KHCN. Học sinh phổ thông không nghiên cứu đã đành, mà sinh viên làm nghiên cứu khoa học cũng chủ yếu theo phong trào bề nổi, gần như đứng ngoài hệ thống nghiên cứu khoa học của nhà trường. Ngay cả các giảng viên, giáo viên cũng ít có thời gian thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

Chúng ta muốn đổi mới giáo dục cần phải có chương trình, phương pháp đào tạo tốt. Như vậy thì không thể không phát triển ngành khoa học giáo dục. Mình làm khoa học giáo dục tốt thì đỡ phải mày mò, làm theo kinh nghiệm. Một ví dụ cụ thể ở đây là trong quá trình xây dựng chương trình, sách giáo khoa phổ thông nếu có sự gắn kết giữa các chuyên gia về khoa học cơ bản với khoa học giáo dục thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Thứ hai, chúng ta phải gắn kết được hoạt động GDĐT với nghiên cứu KHCN trong nhà trường từ bậc phổ thông đến đại học để học sinh, sinh viên thu nhận được những kiến thức thực sự qua các nghiên cứu khoa học; nhà trường phải gắn kết với các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở nghiên cứu khoa học.

Điều này có ý nghĩa thế nào khi áp lực nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế tri thức đã ở ngay sau lưng trong bối cảnh chúng ta hội nhập sâu vào kinh tế thế giới với việc ký kết hàng loạt Hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, EU, Liên minh Kinh tế Á-Âu, Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)…, theo giáo sư?

GS. Nguyễn Minh Thuyết: Khi có sự gắn kết chặt chẽ giữa GDĐT với KHCN thì chắc chắn chúng ta sẽ đào tạo được một đội ngũ nhân lực có kiến thức vững vàng, có kỹ năng lao động thuần thục, có năng lực giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, góp phần vào phát triển KHCN.  Từ đó sẽ có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việt Nam đi sau nhiều nước, trong khi việc hội nhập sâu với kinh tế thế giới cũng đồng nghĩa với việc mở cửa thị trường rất mạnh mẽ. Điều này khiến khả năng chống đỡ, ứng phó của DN Việt Nam, của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Do đó không có cách nào khác phải phát triển giáo dục để xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển KHCN để tăng hàm lượng chất xám trong sản phẩm hàng hóa, tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta.

Đất nước ưu tiên phát triển giáo dục, phát triển KHCN không khác gì một gia đình nghèo ở nông thôn mà nếu không đầu tư cho con học hành để có nghề nghiệp, việc làm tốt và không đầu tư thay đổi cách làm ăn thì không đổi đời, khấm khá được.

Đấy là lý do phải coi phát triển GDĐT và KHCN là “quốc sách hàng đầu”.

Không làm cụ thể chúng ta sẽ “giậm chân tại chỗ”

Chúng ta có nhiều quyết định, quyết sách rất đúng, rất kịp thời trên nhiều lĩnh vực nhưng vấn đề thường nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Là một người gắn bó với lĩnh vực GDĐT, cá nhân giáo sư cho rằng cần phải làm thế nào để có thể hiện thực hóa những mục tiêu về đổi mới GDĐT, KHCN đề ra trong Dự thảo Văn kiện lần này?

GS. Nguyễn Minh Thuyết: Việc gắn kết giữa GDĐT và KHCN là tất yếu nhưng trong thực tế còn rất nhiều thách thức. Trước hết, cần thay đổi từ ý thức nghiên cứu khoa học của  mỗi giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục đến xây dựng phương pháp làm việc khoa học trong hoạt động của các bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức,…  Cần phải có những biện pháp rất cụ thể, nếu không nghị quyết, văn kiện có hay đến mấy thì chúng ta sẽ vẫn chỉ “giẫm chân tại chỗ”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải xây dựng lại bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên,  nhất là giảng viên đại học về thời gian dạy, thời gian hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, làm đề tài khoa học, trình độ ngoại ngữ, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế,…

Tôi cho rằng để đưa ra được những giải pháp cụ thể đã là khó nhưng tổ chức thực hiện thì còn khó hơn và phải từ những việc rất cụ thể, ngay từ ban đầu.

Một trong những điểm đáng chú ý là Dự thảo Văn kiện có đề cập đến vai trò của cộng đồng, xã hội, các thành phần kinh tế tham gia phát triển GDĐT. Giáo sư đánh giá thế nào về điều này?

GS. Nguyễn Minh Thuyết: Thời gian qua, xã hội hóa đã góp phần làm thay đổi  bộ mặt của các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu học tập của người dân nhiều hơn.

Nhưng xã hội hóa giáo dục có 3 nội dung: xã hội tham gia phát triển giáo dục, xã hội tham gia quản lý giáo dục và xã hội tham gia hưởng thụ giáo dục. Chúng ta đã huy động được nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục nhưng 2 nội dung còn lại thì thực hiện chưa tốt.

Hiện nay, có thể nói giáo dục còn mang tính khép kín cao, chủ yếu ngành quản lý ngành. Vì vậy cần làm làm thế nào để hội đồng nhân dân, cộng đồng dân cư có thể tham gia quản lý để phát triển giáo dục. Ở nước ngoài, hội đồng quản trị của các trường là tổ chức quyết định đường hướng phát triển của nhà trường, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng. Hội đồng quản trị trường công lập thường  có đại diện xã hội, cộng đồng.

Ví dụ, Học viện Nông nghiệp quốc gia Pháp ở thành phố Toulouse có nguyên tắc chủ tịch hội đồng quản trị không phải là người của trường mà đại diện của cộng đồng, xã hội. Ở các trường tư thục như Havard, Oxford thì hội đồng trường không chịu sự chi phối của các cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng trường.

Vì vậy, ở nước ta, trước yêu cầu thí điểm chuyển mô hình trường công lập sang cơ sở giáo dục do cộng đồng, doanh nghiệp quản lý, đầu tư, tôi cho rằng phải làm rõ hơn mô hình quản trị của các trường. Theo tôi, trước hết, phải đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong các cơ sở giáo dục công lập.

Một điều kiện quan trọng để thực hiện quyền tự chủ là đổi mới chức năng và cơ cấu của hội đồng trường. Hội đồng phải có thực quyền, trong đó có quyền  bổ nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng. Về thành phần, hội đồng trường cần có đại diện của xã hội. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập thì khuyến khích phát triển theo hướng phi lợi nhuận. Một điều kiện quan trọng để công nhận trường tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận là không có đại hội cổ đông, hội đồng quản trị không phải đại diện của các cổ đông và quyền quyết định công việc của nhà trường không phụ thuộc vào biểu quyết của các cổ đông lớn.

Nội dung thứ ba liên quan đến xã hội học tập. Tôi xin kể một trải nhiệm của mình: Năm 1992, tôi được cử sang Đại học Laval ở Canada dạy tiếng Việt. Hôm đầu vào lớp, tôi rất ngạc nhiên thấy chỉ có một nửa lớp là các bạn sinh viên trẻ, còn một nửa lớp là các vị đứng tuổi.

Trong số những người đứng tuổi có một số giáo sư của trường, một nhà ngoại giao, một bà nội trợ và một ông thợ ảnh. Hỏi ra mới biết các giáo sư đi học tiếng Việt vì phụ trách một số chương trình hợp tác hoặc có nghiên cứu liên quan đến Việt Nam; nhà ngoại giao thì làm việc ở Vụ Châu Á, phụ trách bộ phận Việt Nam, đi học một mình buồn, rủ vợ là một bà nội trợ đi cùng;  còn ông thợ ảnh có vợ là người Việt Nam. Những người này đóng học phí đầy đủ, có mã số sinh viên và thi cử đầy đủ. Sau này, đi công tác nước ngoài nhiều, tôi mới biết có không ít trường hợp giáo sư trường này đi học chuyên đề của giáo sư khác nếu cần thiết cho bản thân hay công việc.

Nói điều này để thấy rằng chúng ta cần phải thay đổi quan niệm từ học vì bằng cấp sang học vì nhu cầu công việc hay nhu cầu đời sống của bản thân, cần gì học nấy, không phải vì bằng cấp.

Với một người làm giáo dục lâu năm thì Giáo sư hình dung sự phát triển GDĐT của Việt Nam sẽ ở vị trí nào sau 5 năm nữa?

GS. Nguyễn Minh Thuyết: Đại hội XII của Đảng được tổ chức khi Đảng đã ra Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cách đây 2 năm và cũng là lúc Việt Nam hội nhập rất sâu với thế giới. Chúng ta đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do cũng như tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN. Chúng ta cảm nhận rất rõ cơ hội phát triển cũng như sức ép, thách thức của sự hội nhập này. Trong bối cảnh như vậy, tôi hy vọng, những quan điểm, mục tiêu rất đúng đắn về GDĐT và KHCN trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sẽ được hiện thực hóa, góp phần tăng tốc công cuộc phát triển toàn diện đất nước.

Hai vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải có những biện pháp cụ thể và nhân lực để tổ chức thực hiện chiến lược cùng những biện pháp đó. Và Đại hội là để giải quyết những vấn đề đó. Tôi mong muốn Ban Chấp hành Trung ương mới, cấp ủy mới ở tất cả các địa phương luôn luôn quan tâm đến phát triển giáo dục  xứng với vị trí “quốc sách hàng đầu” của nó. Bởi vì kinh nghiệm hàng chục năm qua cho thấy dù đã có quyết tâm, chiến lược, biện pháp cụ thể và thay đổi nhân lực  liên tục nhưng chỉ một mình ngành giáo dục cố gắng thì chưa đủ để xoay chuyển tình thế. Tôi cũng mong dư luận xã hội luôn nhìn nhận các vấn đề giáo dục với tinh thần khách quan, xây dựng, tạo niềm tin vào cái mới, tạo niềm tin cho thế hệ trẻ.

Xin cám ơn giáo sư!

Theo Đình Nam-Nguyệt Hà (Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

MỚI NHẤT
Em muốn đọc các văn tự cổ thì nên chọn ngành nào?
Em muốn đọc các văn tự cổ thì nên chọn ngành nào?

(Dân trí) - Em muốn nghiên cứu những tài liệu và những gì liên quan đến sự kiện, câu chuyện trong quá khứ, những văn hoá cổ xưa thì em nên thi vào ngành Lịch sử hay Hán Nôm sẽ phục vụ tốt cho mục tiêu nghề nghiệp và đam mê của mình?

Thứ tư, 27/01/2016 - 08:17

Học Quản trị Du lịch tại BUV, nhận bằng vương quốc Anh
Học Quản trị Du lịch tại BUV, nhận bằng vương quốc Anh

Với mong muốn góp sức cho sự phát triển của ngành du lịch và lữ hành, Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam- BUV) giới thiệu ngành đào tạo mới: ngành Quản trị Du lịch, khai giảng tháng 4 năm 2016 do Đại học Staffordshire, Vương quốc Anh cấp bằng trực tiếp.

Thứ tư, 27/01/2016 - 08:15

Các dạng biểu đồ chính trong đề thi Địa lí?
Các dạng biểu đồ chính trong đề thi Địa lí?

(Dân trí) - Trong đề thi Địa lí, thường gặp những dạng biểu đồ chính nào? (Học sinh lớp 12 Nguyễn Thị Thu Huyền)

Thứ tư, 27/01/2016 - 08:10

Cặp đôi quyền lực Will và Jada Pinkett Smith chia sẻ quan điểm nuôi dạy con
Cặp đôi quyền lực Will và Jada Pinkett Smith chia sẻ quan điểm nuôi dạy con

(Dân trí) - “Chúng tôi không phạt các con khi ở nhà”, Will tiết lộ, “Cách chúng ta giáo dục con trẻ sẽ là cách chúng thể hiện trong cuộc sống của mình sau này. Điều chúng tôi muốn là cho chúng cơ hội tự quyết càng nhiều càng tốt.

Thứ tư, 27/01/2016 - 07:28

Quảng Trị: Trao hơn 900 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho học sinh nghèo vượt khó
Quảng Trị: Trao hơn 900 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho học sinh nghèo vượt khó

(Dân trí) - Nhằm động viên và chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo vượt khó, hàng trăm suất học bổng đã được trao đến các em nhân dịp Xuân mới.

Thứ tư, 27/01/2016 - 07:24

Trẻ bị “làm hư” vì nghỉ rét?
Trẻ bị “làm hư” vì nghỉ rét?

(Dân trí) - Chỉ sau vài ngày học sinh phải nghỉ rét, trên mạng xã hội đã có nhiều cuộc tranh cãi. Nhiều người cho rằng so với nước ngoài, việc chúng ta cho học sinh nghỉ rét cũng là một cách “làm hư” trẻ.

Thứ tư, 27/01/2016 - 07:13

Thầy giáo Nga mong tìm lại học sinh Việt sau hơn 30 năm
Thầy giáo Nga mong tìm lại học sinh Việt sau hơn 30 năm

Hàng chục năm sau khi dạy các học sinh Việt Nam, thầy giáo Nga Aleksandr Vichtorovich Kamshukov vẫn không nguôi nhớ về họ và mong được gặp lại những học sinh yêu quý một thời.

Thứ tư, 27/01/2016 - 12:08

Học sinh Hà Nội giành “vòng nguyệt quế” cuộc thi School Challenge
Học sinh Hà Nội giành “vòng nguyệt quế” cuộc thi School Challenge

(Dân trí) - Sau nhiều vòng thi, vượt qua gần 20 đến từ 20 trường THPT như Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh, đội trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và PT liên cấp Olympia tranh “vòng nguyệt quế” tại vòng chung kết School Challenge.

Thứ tư, 27/01/2016 - 12:00

Bắc Ninh triển khai đại trà các mô hình học tập
Bắc Ninh triển khai đại trà các mô hình học tập

(Dân trí) - Ngày 26/1, tại trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh tổ chức triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá công nhận các danh hiệu ‘Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ ba, 26/01/2016 - 03:20

Xây dựng trung tâm dạy nghề kiểu mẫu cho... bò rong chơi
Xây dựng trung tâm dạy nghề kiểu mẫu cho... bò rong chơi

(Dân trí) - Được Bộ LĐTB&XH phê duyệt đầu tư vốn gần 38 tỷ đồng, thực hiện đến 80% khối lượng công trình Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), bất ngờ công trình “dậm chân tại chỗ” chờ vốn gần 2 năm qua. Các hạng mục công trình bị phơi nắng, dầm mưa, xuống cấp trầm trọng và là... nơi chăn bò lý tưởng.

Thứ ba, 26/01/2016 - 02:29

Sinh viên không được thi vì nhuộm tóc lòe loẹt?
Sinh viên không được thi vì nhuộm tóc lòe loẹt?

(Dân trí) - Mới đây, một số sinh viên của trường CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn bị cấm thi học kỳ do… nhuộm tóc quá lòe loẹt. Không cho sinh viên nhuộm tóc tưởng chừng hiếm nhưng thực tế đây là quy định cụ thể tại một số trường hiện nay.

Thứ ba, 26/01/2016 - 01:25

Thi 2016: Điều chỉnh quy trình xét tuyển ĐH,CĐ
Thi 2016: Điều chỉnh quy trình xét tuyển ĐH,CĐ

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, thi THPT quốc gia 2016, Bộ Giáo dục vẫn giữ ổn định như năm trước. Tuy nhiên, sẽ điều chỉnh quy trình xét tuyển ĐH,CĐ để khắc phục những bất cập hạn chế của năm 2015.

Thứ ba, 26/01/2016 - 11:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Học sinh Cần Thơ được nghỉ Tết 9 ngày
Học sinh Cần Thơ được nghỉ Tết 9 ngày

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Cần Thơ vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục quận huyện , các trường học và các đơn vị liên quan về kế hoạch nghĩ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Thứ ba, 26/01/2016 - 08:00

Thái Bình: Thời tiết dưới 7 độ C, học sinh THPT sẽ được nghỉ học
Thái Bình: Thời tiết dưới 7 độ C, học sinh THPT sẽ được nghỉ học

(Dân trí) - Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và bất thường, để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình đã có công văn số 40/SGDĐT về việc nghỉ học chống rét cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, 26/01/2016 - 07:40

Để trẻ không nghiện mạng xã hội là một thách thức
Để trẻ không nghiện mạng xã hội là một thách thức

(Dân trí) - Ẩn sau sự nhộn nhịp, lấp lánh, sắc màu của giới trẻ khi xuất hiện trên mạng xã hội thường là nỗi cô đơn đến tột cùng trong thế giới thật.

Thứ ba, 26/01/2016 - 07:16

Đông ấm đến với học sinh trên đỉnh Sài Khao
Đông ấm đến với học sinh trên đỉnh Sài Khao

(Dân trí) - Để đem được quà lên cho học sinh, người dân và các thầy cô giáo trên đỉnh Sài Khao, đoàn thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” đã vượt hàng trăm cây số từ thành phố Thanh Hóa và từ thủ đô Hà Nội lên huyện miền núi Mường Lát,Thanh Hóa.

Thứ ba, 26/01/2016 - 05:00

TPHCM công khai học phí của trường có yếu tố nước ngoài
TPHCM công khai học phí của trường có yếu tố nước ngoài

(Dân trí) - Các thông tin của trường học có yếu tố nước ngoài ở địa bàn TPHCM sẽ được công khai một cách chi tiết, cụ thể trên giao diện chính của trang thông tin điện tử của Sở GD-ĐT thành phố.

Thứ ba, 26/01/2016 - 03:00

Thêm 987 thạc sĩ kinh tế ra trường
Thêm 987 thạc sĩ kinh tế ra trường

(Dân trí) - Trường Đại học Kinh tế quốc dân vừa long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2016 cho 987 tân Thạc sĩ.

Thứ ba, 26/01/2016 - 12:00

Huế cho học sinh nghỉ học nếu dưới 11 độ
Huế cho học sinh nghỉ học nếu dưới 11 độ

(Dân trí) - Ngày 25/1, TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có văn bản gửi về các địa phương tại Huế trong chiều cùng ngày, nếu dưới 11 độ thì chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe các em.

Thứ hai, 25/01/2016 - 05:14

Con nghỉ rét, bố mẹ đảo lộn công việc
Con nghỉ rét, bố mẹ đảo lộn công việc

(Dân trí) - “Tối qua, hai vợ chồng tôi dự đoán 99% trường con sẽ nghỉ học nên có phương án sớm, tránh tình trạng “nước đến chân mới lục đục”, một phụ huynh ở Hà Nội cho hay. Được biết, đây không phải lần đầu tiên học sinh thành phố được nghỉ rét nhưng xem ra nhiều phụ huynh vẫn còn lúng túng.

Thứ hai, 25/01/2016 - 04:06

Thầy giáo trường chuyên định... mổ bụng quyên sinh vì bị trù dập
Thầy giáo trường chuyên định... mổ bụng quyên sinh vì bị trù dập

(Dân trí) - Phẫn uất trước cách ứng xử của ban giám hiệu nhà trường, một thầy giáo Trường Chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) đã dùng dao định mổ bụng mình trước khán đài ngay trong buổi lễ kỷ niệm 15 ngày thành lập trường này khiến dư luận xôn xao.

Thứ hai, 25/01/2016 - 04:03

Ngành Khảo cổ học như thế nào? Ra trường làm việc ở đâu?
Ngành Khảo cổ học như thế nào? Ra trường làm việc ở đâu?

(Dân trí) - Cho em hỏi, ngành Khảo cổ học, học như thế nào? Ra trường làm việc ở đâu? (học sinh Trịnh Văn Trình – Lạng Sơn)

Thứ hai, 25/01/2016 - 04:01

Vì sao Nhật Bản không cho trẻ nghỉ học khi rét 2 độ C?
Vì sao Nhật Bản không cho trẻ nghỉ học khi rét 2 độ C?

Hôm nay 25/1, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội cho trẻ em nghỉ học vì nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Nhật Bản cũng đang hứng chịu đợt rét kỉ lục nhưng trái lại, các em học sinh vẫn mặc… quần đùi đến trường.

Thứ hai, 25/01/2016 - 03:27

"Tết cho đồng bào, thiếu nhi nghèo"
"Tết cho đồng bào, thiếu nhi nghèo"

(Dân trí) - Trong cái rét thấu xương của những ngày cuối năm, ngày 24/12, Thị đoàn thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã tiến hành ra quân tình nguyện khám, phát thuốc và trao hàng trăm phần quà ý nghĩa đến với đồng bào, học sinh nghèo tại xã Quảng Sơn.

Thứ hai, 25/01/2016 - 01:00