Đố bạn làm trắc nghiệm Địa lý dành cho học sinh lớp 5

Dân trí Trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn về kiến thức Địa lý mà học sinh lớp 5 có thể đã biết. Bạn thử làm xem mình đúng được bao nhiêu câu nhé.
 >> Đố bạn làm bài trắc nghiệm Địa lý dành cho học sinh 15 tuổi
 >> Trắc nghiệm địa lý: Bạn có biết những nước có tên rất lạ này?
 >> Trắc nghiệm: Bạn có biết con vật biểu tượng của các nước?

Xuân Vũ

Tổng hợp