Đố bạn làm đúng trắc nghiệm khoa học dành cho học sinh 15 tuổi

Dân trí Kiến thức của bạn về khoa học cơ bản vững đến đâu? Bạn thử làm 10 câu trắc nghiệm dưới đây dành cho học sinh 15 tuổi xem bạn làm đúng được bao nhiêu câu nhé.
>>Đố bạn làm bài kiểm tra dành cho học sinh 10 tuổi
>>Đố bạn làm trắc nghiệm toán dành cho thí sinh sắp thi đại học

Xuân Vũ

Tổng hợp