Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Y dược TPHCM và ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM

Dân trí Chiều tối ngày 24/8, trường ĐH Y dược TPHCM và ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2015.
>>Điểm chuẩn trường ĐH Quốc tế, ĐH Khoa học xã hội nhân văn TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM
>>Ngành Kinh tế ĐH Ngoại Thương lập kỷ lục về mức điểm chuẩn
>>Điểm chuẩn ĐH Y dược Thái Bình cao nhất là 26,0

1. Trường ĐH Y dược TPHCM:

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Y dược TPHCM chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành. Theo đó, ngành cao nhất là Bác sĩ đa khoa:28 điểm; ngành thấp nhất là ngành Cử nhân Y tế công cộng và Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Hộ sinh): 22,75 điểm.

Cụ thể như sau:

 

Tên ngành

 

 

Điểm trúng tuyển

 

 

Tiêu chí phụ

 

 

Số TS trúng tuyển

 

 

Bác sĩ đa khoa

 

 

28

 

 

7

 

 

347

 

 

Bác sĩ Răng hàm mặt

 

 

27.25

 

 

7.75

 

 

106

 

 

Dược sĩ ĐH

 

 

26

 

 

9

 

 

289

 

 

Cử nhân xét nghiệm Y học

 

 

25

 

 

7.5

 

 

63

 

 

Bác sĩ Y học cổ truyền

 

 

24.75

 

 

7.25

 

 

143

 

 

Bác sĩ Y học dự phòng

 

 

24.25

 

 

6.25

 

 

82

 

 

Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học

 

 

23.75

 

 

7.75

 

 

53

 

 

Cử nhân điều dưỡng (đa khoa)

 

 

23.25

 

 

7.5

 

 

157

 

 

Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê hồi sức)

 

 

23.25

 

 

7

 

 

59

 

 

Cử nhân Phục hồi chức năng

 

 

23.25

 

 

7

 

 

54

 

 

Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng

 

 

23

 

 

7

 

 

45

 

 

Cử nhân Y tế công cộng

 

 

22.75

 

 

6.75

 

 

62

 

 

Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Hộ sinh)

 

 

22.75

 

 

7.25

 

 

84

 

 

Dược sĩ CĐ

 

 

23.25

 

 

7.5

 

 

113

 

 

2. Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM):

Chiều tối 24/8, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1.

Điểm chuẩn bậc ĐH như sau:

 

Mã ngành

 

 

Tên ngành

 

 

Tổ hợp môn

 

 

Điểm trúng tuyển nguyện vọng I

 

 

Điểm tổng (kể cả điểm ưu tiên)

 

 

Điểm theo thứ tự ưu tiên các môn thi trong tổ hợp xét tuyển

 

 

D510406

 

 

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 

 

A00

 

 

22

 

 

Hóa: từ

7.0 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

7.0 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 7.5 điểm trở lên

 

 

B00

 

 

22

 

 

Sinh: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

6.75 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

7.5 điểm trở lên

 

 

D420201

 

 

Công nghệ Sinh học

 

 

A00

 

 

23.75

 

 

Hóa: từ

7.5 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

6.75 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 8.5 điểm trở lên

 

 

B00

 

 

23.75

 

 

Sinh: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

8.25 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

7.75 điểm trở lên

 

 

D440201

 

 

Địa chất

 

 

A00

 

 

21

 

 

Toán: từ

7.0 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

6.5 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 7.0 điểm trở lên

 

 

B00

 

 

20

 

 

Sinh: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

5.75 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

5.5 điểm trở lên

 

 

D440228

 

 

Hải dương học

 

 

A00

 

 

19.5

 

 

Toán: từ

6.5 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 5.0 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

6.5 điểm trở lên

 

 

B00

 

 

21.5

 

 

Toán: từ

6.5 điểm trở lên

 

 

Sinh: từ

6.0 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

7.5 điểm trở lên

 

 

D440112

 

 

Hoá học

 

 

A00

 

 

23.25

 

 

Hóa: từ

8.0 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 7.5 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

B00

 

 

24.25

 

 

Hóa: từ

8.0 điểm trở lên

 

 

Sinh: từ

8.0 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

7.75 điểm trở lên

 

 

D440301

 

 

Khoa học Môi trường

 

 

A00

 

 

21.5

 

 

Hóa: từ

7.0 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

6.5 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 6.5 điểm trở lên

 

 

B00

 

 

21.5

 

 

Sinh: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

6.5 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

D430122

 

 

Khoa học Vật liệu

 

 

A00

 

 

21

 

 

Lý: từ 6.5 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

7.75 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

6.75 điểm trở lên

 

 

B00

 

 

22

 

 

Hóa: từ

7.0 điểm trở lên

 

 

Sinh: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

6.25 điểm trở lên

 

 

D520207

 

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

 

A00

 

 

22.5

 

 

Toán: từ

6.75 điểm trở lên

 

 

Lý: từ

6.75 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

8.0 điểm trở lên

 

 

A01

 

 

22.5

 

 

Toán: từ

6.5 điểm trở lên

 

 

Lý: từ

7.75 điểm trở lên

 

 

Tiếng Anh: từ

6.75 điểm trở lên

 

 

D520402

 

 

Kỹ thuật hạt nhân

 

 

A00

 

 

23.75

 

 

Lý: từ 6.5 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

7.75 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

8.5 điểm trở lên

 

 

D480201

 

 

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

 

 

A00

 

 

23.5

 

 

Toán: từ

7.5 điểm trở lên

 

 

Lý: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

A01

 

 

23.5

 

 

Toán: từ

7.5 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 7.5 điểm trở lên

 

 

Tiếng Anh: từ

8.5 điểm trở lên

 

 

D420101

 

 

Sinh học

 

 

B00

 

 

21.5

 

 

Sinh: từ

6.5 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

7.0 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

7.0 điểm trở lên

 

 

D460101

 

 

Toán học

 

 

A00

 

 

21.75

 

 

Toán: từ

6.0 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 8.5 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

6.75 điểm trở lên

 

 

A01

 

 

21.75

 

 

Toán: từ

6.25 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 8.0 điểm trở lên

 

 

Tiếng Anh: từ

6.5 điểm trở lên

 

 

D440102

 

 

Vật lý học

 

 

A00

 

 

21

 

 

Lý: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

6.5 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

A01

 

 

21

 

 

Lý: từ

7.25 điểm trở lên

 

 

Toán: từ

7.0 điểm trở lên

 

 

Tiếng Anh: từ

5.25 điểm trở lên

 

                   

Điêm chuẩn bậc CĐ:

 

Mã ngành

 

 

Tên ngành

 

 

Tổ hợp môn

 

 

Điểm trúng tuyển nguyện vọng I

 

 

Điểm tổng (kể cả điểm ưu tiên)

 

 

Điểm theo thứ tự ưu tiên các môn thi trong tổ hợp xét tuyển

 

 

C480201

 

 

Cao đẳng Công nghệ thông tin

 

 

A00

 

 

14.25

 

 

Toán: từ

3.25 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 5.5 điểm trở lên

 

 

Hóa: từ

5.5 điểm trở lên

 

 

A01

 

 

14.25

 

 

Toán: từ

3.75 điểm trở lên

 

 

Lý: từ 4.5 điểm trở lên

 

 

Tiếng Anh: từ

5.5 điểm trở lên

 

Lê Phương

(Email: lephuong@dantri.com.vn )

MỚI NHẤT
Giúp sĩ tử xoá bỏ mọi khó khăn để đi du học
Giúp sĩ tử xoá bỏ mọi khó khăn để đi du học

Nhen nhóm ý định đi du học đồng nghĩa với việc chuẩn bị đối mặt với muôn vàn khó khăn phía trước. Sĩ tử cần cân nhắc kĩ lưỡng khả năng của bản thân có thể bước qua những rào cản, khó khăn khi lên đường đi du học hay không?

Thứ ba, 25/08/2015 - 08:49

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội xét tuyển nguyện vọng bổ sung 926 sinh viên Đại học chính quy dài hạn cho các ngành như sau:

Thứ ba, 25/08/2015 - 08:30

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Hành chính
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Hành chính

(Dân trí) - Hai trường vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Điểm chuẩn nhiều ngành của ĐH Sư phạm Hà Nội tăng cao,  đặc biệt là Sư phạm Ngữ Văn với mức điểm chuẩn “khủng” 26,75. Mức điểm chuẩn của Học viện Hành chính dao động từ  17,25 đến 24,75.

Thứ ba, 25/08/2015 - 07:58

Điểm trúng tuyển đợt 1, xét tuyển bổ sung của ĐH Mỏ Địa chất
Điểm trúng tuyển đợt 1, xét tuyển bổ sung của ĐH Mỏ Địa chất

(Dân trí) - So với năm trước, mức điểm chuẩn của ĐH Mỏ Địa chất không có nhiều biến động. Trường tiếp tục dành nhiều chỉ tiêu để xét nguyện vọng bổ sung.

Thứ ba, 25/08/2015 - 07:15

Điểm trúng tuyển Học viện Tài chính, ĐH Công đoàn
Điểm trúng tuyển Học viện Tài chính, ĐH Công đoàn

(Dân trí) - Mức điểm chuẩn của hai trường so với các năm trước có sự thay đổi khá lớn. ĐH Công đoàn có mức điểm chuẩn dao động từ 15,25 đến 24,0. Trong khi đó ở Học viện Tài chính, mức điểm chuẩn cao nhất là 23,5.

Thứ ba, 25/08/2015 - 07:00

Giáo sư Ngô Bảo Châu: Đừng để mất quan hệ mật thiết với Toán học
Giáo sư Ngô Bảo Châu: Đừng để mất quan hệ mật thiết với Toán học

(Dân trí) - Giải đáp câu hỏi của học sinh sau khi hết cấp 1 lên cấp 2 rồi cấp 3 bỗng học cực kém môn Toán, Giáo sư Ngô Bảo Châu phân tích rằng bạn học sinh này đã mất đi quan hệ mật thiết với Toán học.

Thứ ba, 25/08/2015 - 06:36

Đầu năm, phụ huynh “choáng” trước nhiều khoản phí tự nguyện như bắt buộc
Đầu năm, phụ huynh “choáng” trước nhiều khoản phí tự nguyện như bắt buộc

(Dân trí) - Đầu năm học mới, nhiều phụ huynh ở Vĩnh Long phải chạy vay để kiếm tiền mua quần áo, cặp sách cho con. Tuy nhiên, khi cầm tờ thông báo thu các khoản phí, nhiều người không khỏi “choáng” trước những khoản phí tự nguyện như bắt buộc.

Thứ ba, 25/08/2015 - 03:00

Tốt nghiệp xuất sắc, chàng sinh viên nghèo khiếm thị mong có việc làm
Tốt nghiệp xuất sắc, chàng sinh viên nghèo khiếm thị mong có việc làm

(Dân trí) - “Điều gì những bạn mắt sáng làm được thì mình cũng cố gắng làm được. Dù có thiệt thòi hơn các bạn về đôi mắt nhưng mình luôn cố gắng trong học tập để có thể sống tự lập và giúp đỡ gia đình…”. Đó là chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Chung vừa tốt nghiệp loại xuất sắc Trường ĐH Khoa học Huế, ĐH Huế với tổng số điểm tích luỹ tín chỉ là 3.79 trên hệ 4.

Thứ ba, 25/08/2015 - 12:15

Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội cao nhất 27,75
Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội cao nhất 27,75

(Dân trí) - Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, điểm trúng tuyển vào trường ngành cao nhất là Bác sĩ Y Đa khoa với mức điểm 27,75.

Thứ ba, 25/08/2015 - 12:03

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp, ĐH Điện lực, ĐH Thủy lợi
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp, ĐH Điện lực, ĐH Thủy lợi

(Dân trí) - Ngày 24/8, Học viện Nông nghiệp, trường ĐH Điện lực, trường ĐH Thủy lợi đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường. Mức điểm cụ thể của các trường như sau:

Thứ hai, 24/08/2015 - 11:20

ĐH Bạc Liêu: Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 cao nhất là 23,64 điểm
ĐH Bạc Liêu: Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 cao nhất là 23,64 điểm

(Dân trí) - Trường ĐH Bạc Liêu vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 các ngành ĐH, CĐ từ học bạ THPT và điểm thi THPT quốc gia 2015. Theo đó mức điểm học bạ cao nhất là 23,64 điểm và thi THPT quốc gia là 19,25 điểm.

Thứ hai, 24/08/2015 - 11:10

Trường ĐH Võ Trường Toản: Ngành Y đa khoa có điểm chuẩn cao nhất
Trường ĐH Võ Trường Toản: Ngành Y đa khoa có điểm chuẩn cao nhất

(Dân trí) - Chiều ngày 24/8, Trường ĐH Võ Trường Toản (Hậu Giang) cho công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 các ngành đào tạo ĐH, CĐ năm 2015.

Thứ hai, 24/08/2015 - 10:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Điểm chuẩn trường ĐH Quốc tế, ĐH Khoa học xã hội nhân văn TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM
Điểm chuẩn trường ĐH Quốc tế, ĐH Khoa học xã hội nhân văn TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM

(Dân trí) - Chiều nay 24/8, trường ĐH Quốc tế, ĐH Khoa học xã hội nhân văn TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM đồng loạt công bố kết quả trúng tuyển.Cuối giờ chiều nay, trường ĐH Quốc tế, ĐH Khoa học xã hội nhân văn TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM đồng loạt công bố kết quả trúng tuyển.

Thứ hai, 24/08/2015 - 08:21

Bộ GD-ĐT công bố đường dây nóng giải đáp thông tin xét tuyển
Bộ GD-ĐT công bố đường dây nóng giải đáp thông tin xét tuyển

(Dân trí) - Ngày 24/8, Bộ GD-ĐT đã công bố số điện thoại, địa chỉ hộp thư để giải đáp những thông tin liên quan đến xét tuyển bổ sung để thí sinh và các nhà trường liên hệ.

Thứ hai, 24/08/2015 - 07:33

Ngành Kinh tế ĐH Ngoại Thương lập kỷ lục về mức điểm chuẩn
Ngành Kinh tế ĐH Ngoại Thương lập kỷ lục về mức điểm chuẩn

(Dân trí) - Chiều tối 24/8, ĐH Ngoại Thương chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1 ở các cơ sở đào tạo. Ngành Kinh tế ở mã tổ hợp A00 lập kỷ lục ở mức điểm chuẩn là 27,25. Mức điểm thấp nhất để trúng tuyển vào trường là 24,5.

Thứ hai, 24/08/2015 - 07:19

Trường ĐH Vinh xét tuyển NV2 với 2.520 chỉ tiêu
Trường ĐH Vinh xét tuyển NV2 với 2.520 chỉ tiêu

(Dân trí) - Chiều 24/8, Trường Đại học Vinh đã chính thức thông báo xét tuyển bổ sung (NV2) với 26 ngành đào tạo đại học hệ chính quy.

Thứ hai, 24/08/2015 - 06:36

Điểm chuẩn ĐH Y dược Thái Bình cao nhất là 26,0
Điểm chuẩn ĐH Y dược Thái Bình cao nhất là 26,0

(Dân trí) - Trường ĐH Y dược Thái Bình vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 và danh sách thí sinh trúng tuyển. Ngành bác sỹ đa khoa của trường có mức điểm chuẩn cao nhất là 26,0.

Thứ hai, 24/08/2015 - 06:11

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Mở TPHCM và ĐH Hoa Sen
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Mở TPHCM và ĐH Hoa Sen

(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh của các trường ĐH Mở TPHCM và ĐH Hoa Sen đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2015

Thứ hai, 24/08/2015 - 06:00

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng từ 21,5 đến 22,75
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng từ 21,5 đến 22,75

(Dân trí) - Chiều tối 24/8, Học viện Ngân hàng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Theo đó, điểm chuẩn hệ ĐH dao động từ 21,5 đến 22,75. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kế toán.

Thứ hai, 24/08/2015 - 06:00

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

(Dân trí) - Chiều ngày 24/8, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng nguyện vọng đợt 1 và điểm điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm học 2015.

Thứ hai, 24/08/2015 - 05:55

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Bách khoa TPHCM, Học viện Hàng không VN
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Bách khoa TPHCM, Học viện Hàng không VN

(Dân trí) - Chiều nay (24/8), trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) công bố kết quả trúng tuyển ĐH,CĐ chính quy vào trường năm 2015. Trước đó, Học viện Hàng Không Việt Nam cũng công bố điểm trúng tuyển năm nay.

Thứ hai, 24/08/2015 - 05:26

Hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 vào ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam
Hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 vào ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam

(Dân trí) - Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam vừa thông báo Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì.

Thứ hai, 24/08/2015 - 05:23

Rút ngắn thời gian xét tuyển đợt bổ sung xuống 10 ngày
Rút ngắn thời gian xét tuyển đợt bổ sung xuống 10 ngày

(Dân trí) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển trong các đợt xét tuyển bổ sung; tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và các trường ĐH, CĐ, Bộ GD-ĐT đã quyết định điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển và thời gian công bố kết quả trúng đối với các đợt xét tuyển bổ sung.

Thứ hai, 24/08/2015 - 05:20

Nhiều giáo viên bị “nợ” lương
Nhiều giáo viên bị “nợ” lương

(Dân trí) - Chiều ngày 24/8, ông Phan Thành Đông - Chủ tịch UBND huyện Phước Long (Bạc Liêu) xác nhận, việc nợ lương giáo viên trên địa bàn huyện là có và huyện đang tiến hành chi trả.

Thứ hai, 24/08/2015 - 05:10