Công bố SGK, tài liệu tiếng Anh được sử dụng trong nhà trường

Dân trí Ngày 27/6, Bộ GD-ĐT đã có công văn chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa (SGK), tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học, đồng thời công bố các SGK và tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học đã được Bộ GD-ĐT ban hành hoặc thẩm định.

Theo đó, các SGK tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học đã được Bộ GD-ĐT ban hành hoặc thẩm định và cho phép sử dụng gồm: Sách Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5, Tổng chủ biên Hoàng Văn Vân, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, áp dụng trên các địa bàn theo kế hoạch triển khai của Bộ;

Let’s Learn English 1, 2, 3, Chủ biên Nguyễn Quốc Tuấn, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn tại các địa bàn đã triển khai từ trước năm học 2010 - 2011. UK English Programme của Learning Box (trình độ Starters, Movers…) do VP Box, cơ quan đại diện Phonics Learning Box UK triển khai, áp dụng tại các địa bàn có điều kiện và trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh từ năm học 2008 - 2009;

Các tài liệu thay SGK tiếng Anh tiểu học đã được Bộ GD-ĐT cho phép các SGD-ĐT chỉ đạo sử dụng dạy thí điểm hoặc tự chọn gồm: Let’s Go, Nhà Xuất bản Đại học Oxford, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn tại các địa bàn đã triển khai từ trước năm học 2003 - 2004. Family and Friend, Nhà Xuất bản Đại học Oxford, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn đã triển khai từ năm học 2010 - 2011 với tự nguyện của cha mẹ học sinh tại một số trường tiểu học của TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Thừa Thiên - Huế;

Dyned do Công ty trách nhiệm hữu hạn E&D Việt Nam triển khai, áp dụng theo hình thức dạy thí điểm ở một số trường tiểu học với sự tự nguyện của cha mẹ học sinh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ trước năm học 2010 - 2011;

Next Stop của Macmillian do Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Victoria triển khai, áp dụng theo hình thức dạy thí điểm cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở một số trường tiểu học với sự tự nguyện của cha mẹ học sinh tại Hà Nội, Hải Dương từ năm học 2010 - 2011;

BME-KIDs do Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh triển khai, áp dụng theo hình thức dạy thí điểm hỗ trợ cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học tiếng Anh tự chọn ở một số trường tiểu học với sự tự nguyện của cha mẹ học sinh tại Hà Nội từ năm học 2010 - 2011.

Không đưa thêm các tài liệu tiếng Anh mới vào giảng dạy

Hiện nay Bộ GD-ĐT đã nhận được báo cáo kết quả thí điểm và thẩm định chất lượng các tài liệu Family and Friend , I learn và Dyned của sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, báo cáo thẩm định chất lượng tài liệu Family and Friend của các Sở GD-ĐT Lâm Đồng, Vĩnh Long.

Năm học 2012 - 2013, một số trường tiểu học sử dụng các sách giáo khoa hoặc tài liệu thay SGK trong việc dạy Tiếng Anh tiểu học mà chưa được Bộ GD-ĐT thẩm định và cho phép sử dụng. Bộ GD-ĐT yêu cầu các SGD-ĐT:

Tổ chức rà soát tình hình sử dụng SGK và các tài liệu thay SGK trong dạy học Tiếng Anh ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, thành phố để chấn chỉnh các sai phạm, hướng dẫn các trường thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Từ năm học 2013 - 2014, không đưa thêm các tài liệu mới để thay SGK Tiếng Anh vào giảng dạy trong nhà trường khi chưa được sự thẩm định và cho phép của Bộ GD-ĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thẩm định tài liệu Next Stop BME-KIDs, Sở GD-ĐT Hải Dương tổ chức thẩm định tài liệu Next Stop, báo cáo về Bộ trước ngày 15/7/2013 (nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng các tài liệu đó trong các năm học sau.)

Hồng Hạnh