Chỉ người cực giỏi tiếng Anh mới đạt điểm tối đa bài trắc nghiệm này

Dân trí Bài trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn những câu khá “hóc búa” về ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh, chỉ những bạn rất giỏi tiếng Anh mới làm đúng hết các câu.
 >> Bạn có biết ATM là viết tắt của cụm từ nào trong tiếng Anh?