Chấm dứt bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại các cơ sở giáo dục - đào tạo

Dân trí Sau khi thanh tra công tác quản lý nhà nước về quản lý giáo dục và đào tạo tại Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương và 9 tỉnh thành phố trực thuộc TƯ từ năm 2013 - 2016 phát hiện ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý nhiều vấn đề.
>>Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của Bộ GD&ĐT


Thanh tra Chính phủ kết luận: Tỷ lệ học sinh trên lớp, giáo viên trên lớp còn nhiều điểm bất cập giữa các đơn vị trường học; tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các trường học chưa được giải quyết kịp thời...

Thanh tra Chính phủ kết luận: "Tỷ lệ học sinh trên lớp, giáo viên trên lớp còn nhiều điểm bất cập giữa các đơn vị trường học; tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các trường học chưa được giải quyết kịp thời..."

Thừa giáo viên nhưng vẫn ký hợp đồng

Đối với 9 tỉnh, thành phố được thanh tra vừa qua là Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh tra Chính phủ kết luận rất nhiều khuyết điểm. Cụ thể:

Đối với đội ngũ nhà giáo, việc giao chỉ tiêu biên chế hàng năm không đúng định mức quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ tại Thông tư số 35/2006.

Bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh; Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ cấp huyện không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân cấp trong công tác cán bộ.

Tỷ lệ học sinh trên lớp, giáo viên trên lớp còn nhiều điểm bất cập giữa các đơn vị trường học; tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các trường học chưa được giải quyết kịp thời. Các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc TƯ nhiều năm không tổ chức tuyển dụng giáo viên mà tổ chức ký hợp đồng lao động, đặc biệt có đơn vị ký hợp đồng với giáo viên, nhân viên thừa so với nhu cầu, có huyện thừa giáo viên, nhân viên nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng với số lượng lớn...

Việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức triệt để nhưng chưa gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến một số nơi còn để xảy ra sai phạm.

Chưa phân công trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển theo quy định nên hầu hết người đứng đầu đơn vị chưa thực hiện việc thẩm tra, xác minh văn bằng chứng chỉ của người trúng tuyển theo quy định.

Về mạng lưới cơ sở giáo dục, Thanh tra Chính phủ cho rằng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học đã được đẩy mạnh song vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục nhất là ngành học mầm non, các trường vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn; nhiều trường THCS thiếu phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành, thiếu nhà đa chức năng, nhiều TT Học tập cộng đồng chưa được đầu tư trang thiết bị và kinh phí hoạt động, nhiều trường học không đạt chuẩn quốc gia do thiếu quỹ đất...

Tình trạng học sinh bỏ học còn xảy ra ở các cấp học nhưng chưa được khắc phục, tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định đã được khắc phục nhưng chưa triệt để.

Đối với việc thực hiện công khai, theo kết luận Thanh tra Chính phủ, tuy được các Sở GD&ĐT quna tâm nhưng công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện không đầy đủ dẫn đến nhiều địa phương, nhiều cơ sở giáo dục thực hiện chưa đúng quy định.

Bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch

Đối với Bộ GD&ĐT, Bộ Công Thương trong dịp kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, đối với Bộ Công Thương, chưa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật về công khai.

Một số đơn vị trực thuộc Bộ, trong công tác cán bộ, có trường hợp bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu chuẩn chức danh...

Đối với Bộ GD&ĐT, kết luận thanh tra chỉ rõ, Bộ GD-ĐT đã chậm xây dựng, rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật trong GD-ĐT. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều.

Chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các trường CĐ và ĐH, trong đó có mạng lưới các trường sư phạm.

Bộ GD&ĐT chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục chưa đúng theo quy định tại các địa phương, để kịp thời chấn chỉnh; việc thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý, chất lượng công tác của bộ phận không nhỏ viên chức giáo dục.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chỉnh phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung chính sách về tiền lương theo vị trí việc làm trình độ đào tạo, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp với vùng, miền; chế độ ưu đãi với giáo viên, giảng viên, nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong công tác cán bộ và những sai phạm trong việc thực hiện công khai.

Đối với Bộ Công Thương, chấn chỉnh các cơ sở giáo dục trực thuộc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở giáo dục trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh sai phạm trong công tác cán bộ, thực hiện công khai.

Chính vì những khuyết điểm trên làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ có kế hoạch thanh tra diện rộng công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố chưa được thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ đề nghị:

UBND Thành phố Hải Phòng: Chấm dứt việc các địa bàn quận thu tiền do cha mẹ học sinh đóng góp đối với những trường hợp học sinh trái tuyến; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại cơ sở giáo dục.

UBND Tỉnh Hải Dương: Đảm bảo cân đối trong việc giao chỉ tiêu biên chế trong ngành giáo dục đúng và đủ theo quy định của pháp luật; Chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại cơ sở giáo dục; Chấn chỉnh trường ĐH Hải Dương trong việc bổ nhiệm người chưa đủ tiêu chuẩn chức danh đứng đầu khoa, phòng.

UBND TP.Hà Nội: Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục;

Chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh tại các cơ sở giáo dục; Chỉ đạo đối với trường ĐH Thủ Đô thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc; Chấn chỉnh đối với UBND quận Cầu Giấy khi trình nhân sự đề nghị tiếp nhận phải nêu rõ nhu cầu bổ sung theo vị trí việc làm và cụ thể theo cơ cấu bộ môn.

Có kế hoạch và tuyển dụng, đảm bảo đội ngũ viên chức giáo dục để khắc phục việc thiếu giáo viên ở bậc học mầm non và tiểu học, hạn chế việc hợp đồng với số lượng lớn giáo viên để giải quyết nhu cầu trước mắt, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học.

UBND Tỉnh Đắc Lắc: Kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Krông Pắc trong việc thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm hợp đồng tại UBND huyện Krông Pắc, đồng thời khẩn trương khắc phục số giáo viên đã hợp đồng thừa.

UBND Thành Phố Đà Nẵng: Chấn chỉnh các Chủ tịch UBND các quận, huện trong việc hợp đồng với giáo viên chưa đúng quy định; Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch quận Cẩm Lệ, Hòa Vang trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý chưa đúng quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong việc tuyển dụng, sử dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, hợp đồng lao động tại các đơn vị cấp huyện.

UBND TP.Hồ Chí Minh: Ban hành văn bản yêu cầu UBND quận, huyện thực hiện nghiêm túc và phê duyệt quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập theo đúng quy định.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành văn bản yêu cầu UBND thành phố, huyện thực hiện nghiêm túc và phê duyệt quy hoạch hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, THCS theo đúng quy định; ban hành thay thế văn bản về thuyên chuyển giáo viên theo đúng quy định, đúng thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức...

UBND tỉnh Bình Dương: Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm kiểm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ người trúng tuyển đảm bảo chính xác theo quy định của pháp luật đối với viên chức được tuyển dụng...

Minh Tâm

MỚI NHẤT
Hà Nội: 35 giáo viên, nhân viên gửi tâm thư đến Chủ tịch UBND thành phố
Hà Nội: 35 giáo viên, nhân viên gửi tâm thư đến Chủ tịch UBND thành phố

(Dân trí) - Ngày 17/1, 35 giáo viên, nhân viên Trường mầm non Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) đã gửi tâm thư đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố để phản ánh về những sai phạm trong nhà trường. Gần 3 tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa có câu trả lời để giáo viên, nhân viên yên tâm công tác.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:33

Thanh Hóa: Đề nghị tiếp tục bổ nhiệm phó hiệu trưởng các trường THPT
Thanh Hóa: Đề nghị tiếp tục bổ nhiệm phó hiệu trưởng các trường THPT

(Dân trí) - Theo đề án sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, số cán bộ quản lý thiếu sau khi sắp xếp tính đến hết năm 2019 sẽ là 47 người so với định mức. Từ đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa đã có công văn gửi UBND tỉnh này đề nghị tiếp tục được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

Thứ tư, 17/01/2018 - 01:03

Top thần đồng là sinh viên nhỏ tuổi nhất thế giới
Top thần đồng là sinh viên nhỏ tuổi nhất thế giới

Họ chắc chắn là những người có bộ óc thông minh và chỉ số IQ cao bẩm sinh. Nhưng để đạt được những thành tựu đáng nể ở lứa tuổi còn rất trẻ như vậy không thể ngoại trừ sự nỗ lực của chính bản thân họ.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:40

Vụ “thủ khoa” có nguy cơ rớt viên chức: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo cáo trước ngày 15/2
Vụ “thủ khoa” có nguy cơ rớt viên chức: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo cáo trước ngày 15/2

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Thí sinh thủ khoa có nguy cơ rớt viên chức sau chấm phúc khảo”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Nội vụ làm rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/2/2018.

Thứ ba, 16/01/2018 - 02:34

Vì sao nữ sinh hay đánh nhau?
Vì sao nữ sinh hay đánh nhau?

(Dân trí) - Chưa bao giờ tình trạng học sinh nữ đánh nhau trong trường học lại được phụ huynh quan tâm như hiện nay. Họ cho rằng đây là vấn nạn cần phải được tháo gỡ giải quyết. Tất cả chúng ta hãy chung tay vì tương lai con em chúng ta.

Thứ ba, 16/01/2018 - 10:05

Đắk Nông: Đình chỉ hàng loạt điểm giữ trẻ trái phép sau clip bạo hành
Đắk Nông: Đình chỉ hàng loạt điểm giữ trẻ trái phép sau clip bạo hành

(Dân trí) - Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác của UBND huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) phát hiện nhiều điểm giữ trẻ không phép. Để đảm bảo an toàn, các điểm giữ trẻ này đều bị yêu cầu đóng cửa.

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:13

Dự thảo CT giáo dục phổ thông mới: Sao không có môn Việt Nam học?
Dự thảo CT giáo dục phổ thông mới: Sao không có môn Việt Nam học?

(Dân trí) - “Những cập nhật mới nhất về Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông cho thấy có những cố gắng nhất định của ban soạn thảo trong việc tiếp thu ý kiến xã hội. Điều đó đáng ghi nhận, nhưng rõ ràng là chưa đủ” - ông Khúc Trung Kiên, Giám đốc Chương trình Fast Track SE, Đại học FPT nhận xét.

Thứ ba, 16/01/2018 - 07:16

Chỉ tiêu: Nỗi khổ của giáo viên
Chỉ tiêu: Nỗi khổ của giáo viên

(Dân trí) - Khi một học kì kết thúc là lúc giáo viên chúng tôi “đau đầu” với những chỉ tiêu đăng kí hồi đầu năm học. Vì đây là thời điểm mà mỗi giáo viên rà soát, đối chiếu lại kết quả đã đạt được so với những con số ban đầu có thấp, cao gì hay không.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:03

Trắc nghiệm tiếng Anh: Những từ vựng quan trọng mô tả về bóng đá
Trắc nghiệm tiếng Anh: Những từ vựng quan trọng mô tả về bóng đá

(Dân trí) - Trong lòng các fan hâm mộ, bóng đá thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, ý chí đồng lòng, quyết thắng, ngoài ra, "bóng đá" còn mang những ý nghĩa khác khá thú vị và bổ ích. Hãy cùng tìm hiểu về "bóng đá" và những từ vựng liên quan đến bóng đá trong tiếng Anh nhé!

Thứ ba, 16/01/2018 - 12:00

Hướng nghiệp cho con tuổi mới lớn: Cần trò chuyện cởi mở
Hướng nghiệp cho con tuổi mới lớn: Cần trò chuyện cởi mở

(Dân trí) - Để hỗ trợ con chọn ngành nghề phù hợp với tố chất cá nhân, bố mẹ cần tôn trọng và khuyến khích sở thích của con ngay từ nhỏ. Và khi con lớn lên, đứng trước ngã rẽ quan trọng trong đời, bố mẹ và con cần có những trao đổi cởi mở về ngành con sẽ chọn học ở đại học.

Thứ hai, 15/01/2018 - 04:47

Có sở thích xê dịch nên học ngành nào?
Có sở thích xê dịch nên học ngành nào?

(Dân trí) - Em là người thích có sở thích xê dịch, khát khao được khám phá những vùng đất mới, thì nên học ngành học nào? (thuminh@gmail.com)

Thứ hai, 15/01/2018 - 03:56

Toàn cảnh tuyển sinh vào Đại học Huế 2018
Toàn cảnh tuyển sinh vào Đại học Huế 2018

(Dân trí) - Năm 2018, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 12.250 chỉ tiêu cho 118 ngành đào tạo đại học của 08 trường đại học thành viên, 02 khoa trực thuộc, 01 Phân hiệu. Năm nay, ĐH Huế có thêm 3 ngành học mới nhưng lại dừng 2 ngành đào tạo và dừng tất cả ngành đào tạo CĐ của trường ĐH Nông Lâm.

Thứ hai, 15/01/2018 - 02:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Nữ sinh Harvard Lã Hồ Minh Khuê “phản bác” truyện cổ tích
Nữ sinh Harvard Lã Hồ Minh Khuê “phản bác” truyện cổ tích

(Dân trí) - Lã Hồ Minh Khuê - nữ sinh Việt tại ĐH Harvard (Hoa Kỳ) không tin vào chuyện có người khác đến giải cứu mình trước mỗi khó khăn. Cô cho rằng, truyện cổ tích mô tuýp hoàng tử - công chúa là một cách nhìn rất lãng mạn; những cảnh huống khóc thì bà tiên hiện lên giúp, bị hại có hoàng tử đến cứu… đôi khi có thể gây hại đến góc nhìn cuộc sống của các cô gái trẻ.

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:04

Cựu du học sinh Mỹ và câu chuyện không hồi kết "về Việt Nam làm gì"
Cựu du học sinh Mỹ và câu chuyện không hồi kết "về Việt Nam làm gì"

(Dân trí) - Tốt nghiệp các trường đại học danh giá Mỹ, có những cơ hội rộng mở ở lại trời Tây phát triển nhưng tại sao các cựu du học sinh lại lựa chọn trở về “dù ở khổ hơn” và hướng phát triển sự nghiệp của họ thế nào?

Thứ hai, 15/01/2018 - 08:23

Kiểm tra từ vựng tiếng Anh qua trắc nghiệm về phép so sánh
Kiểm tra từ vựng tiếng Anh qua trắc nghiệm về phép so sánh

(Dân trí) - Sáng nay, mời bạn kiểm tra lại vốn từ vựng tiếng Anh của mình với trắc nghiệm vui dưới đây về phép so sánh những đặc điểm tương tự (analogy) của một số từ vựng nhé.

Thứ hai, 15/01/2018 - 07:47

Tiếng nói người trong cuộc: Giáo dục bao giờ hết bệnh thành tích?
Tiếng nói người trong cuộc: Giáo dục bao giờ hết bệnh thành tích?

(Dân trí) - Nhân đọc bài “Giáo viên bày binh bố trận kéo điểm học trò” của tác giả Hoài Nam mà tôi không khỏi buồn cho ngành mình đang dạy. Đây là những bức xúc của phần lớn giáo viên đứng lớp hiện giờ. Tất cả vì căn bệnh thành tích trong giáo dục.

Thứ hai, 15/01/2018 - 03:03

Thư giãn với phép đảo chữ cái trong tiếng Anh
Thư giãn với phép đảo chữ cái trong tiếng Anh

(Dân trí) - Hôm nay, chúng tôi mời bạn kiểm tra vốn từ vựng tiếng Anh với phép đảo chữ cái (anagram) về các từ chỉ thức ăn, đồ ăn. Theo đó, bạn sẽ chọn ra từ chỉ 1 trong 3 món ăn trong hình là từ đảo chữ cái của hình trước đó.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 05:50

Giáo viên “ngán ngẩm” với sinh hoạt chuyên môn
Giáo viên “ngán ngẩm” với sinh hoạt chuyên môn

(Dân trí) - Vào đầu mỗi năm học, Ban giám hiệu nhà trường nhận được một lịch phân công giáo viên chúng tôi trong thời gian tới sẽ đi sinh hoạt tại một số trường trên địa bàn huyện. Câu chuyện đi sinh hoạt chuyên môn sẽ không có gì đáng bàn nếu nó thật sự có ý nghĩa với chúng tôi. Nhưng...

Chủ nhật, 14/01/2018 - 01:52

Hà Nội: Trường tiểu học Hải Bối chính thức trả lại tiền cho phụ huynh
Hà Nội: Trường tiểu học Hải Bối chính thức trả lại tiền cho phụ huynh

(Dân trí) - Cô Bùi Thị Sinh – Hiệu trưởng trường tiểu học Hải Bối cho biết, thực hiện triệt để kết luận của Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh và chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh, sáng nay (14/1), trường tiểu học Hải Bối họp phụ huynh học sinh và trả tận tay cho phụ huynh các khoản tiền xã hội hóa giáo dục, tiền thuê phông bạt và tiền khuyến học.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 10:55

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của Bộ GD&ĐT
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của Bộ GD&ĐT

(Dân trí) - Trong thông báo kết luận Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của Bộ GD&ĐT và kiến nghị với Thủ tướng.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 09:27

TPHCM: Không tổ chức chúc Tết, tặng quà cho lãnh đạo các cấp
TPHCM: Không tổ chức chúc Tết, tặng quà cho lãnh đạo các cấp

(Dân trí) - Ngành GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị giáo dục trực thuộc không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa, quà cho lãnh đạo các cấp.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 08:53

Kính thông minh dành cho người khiếm thị đoạt giải nhất cuộc thi "Sáng tạo Xã hội 2017"
Kính thông minh dành cho người khiếm thị đoạt giải nhất cuộc thi "Sáng tạo Xã hội 2017"

(Dân trí) - Ý tưởng sản phẩm sản phẩm kính thông minh hỗ trợ di chuyển cho người khiếm thị, kết hợp định vị GPS với Smartphone của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Lâm Đồng) đã xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi "Sáng tạo Xã hội 2017".

Chủ nhật, 14/01/2018 - 08:10

Tâm sự của nữ sinh giỏi cấp tỉnh chọn trường ĐH dân lập
Tâm sự của nữ sinh giỏi cấp tỉnh chọn trường ĐH dân lập

Tốt nghiệp THPT loại giỏi, thi đỗ hai trường công lập, nhưng Trần Thu Hà lại chọn một trường dân lập để định hướng tương lai.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 08:07

Gần 400 kỳ thủ nhí tham gia giải cờ vua nhanh 2018
Gần 400 kỳ thủ nhí tham gia giải cờ vua nhanh 2018

(Dân trí) - Chiều tối 13/1/2018, tại Hà Nội đã diễn ra giải cờ vua nhanh The Universe Chess Championship. Cuộc thi có sự tham gia của gần 400 kỳ thủ nhí đến từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các câu lạc bộ cờ vua trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong độ tuổi từ 3- 11.

Chủ nhật, 14/01/2018 - 08:00