50 chỉ tiêu Thạc sĩ An toàn thông tin vào Học viện Kỹ thuật Mật mã 2016

Dân trí Thông tin từ Học viện Kỹ thuật Mật mã cho biết, năm 2016, Học viện dành 50 chỉ tiêu để tuyển sinh hệ Cao học chuyên ngành An toàn thông tin năm 2016.

Theo đó, có 3 đối tượng được tham gia tuyển sinh vào ngành An toàn thông tin:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn Thông tin, Kỹ thuật mật mã; Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Cử nhân Sư phạm tin học, Cử nhân/Kỹ sư Tin học, Cử nhân Toán - Tin ứng dụng; Tốt nghiệp Đại học ngành gần với ngành Công nghệ thông tin: ngành Toán học, ngành Điện tử viễn thông.

Môn thi tuyển: Toán cao cấp; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Tiếng Anh trình độ A2.

Chỉ tiêu tuyển là: 50

Thời gian phát hành & tiếp nhận hồ sơ:

- Phát hành hồ sơ: Từ ngày 21/3/2016 đến ngày 10/5/2016.

- Tiếp nhận hồ sơ : Từ ngày 10/5/2016 đến ngày 30/5/2016.

Thời gian thi tuyển sinh & nhập học:

- Thi tuyển sinh: Tháng 8 năm 2016.

- Ôn tập kiến thức: Tháng 7, 8 năm 2016.

- Học bổ sung kiến thức: Tháng 6, 7 năm 2016.

- Nhập học: Tháng 10 năm 2016

Thông tin chi tiết về ngành học xem tại: http://sdh.actvn.edu.vn

Hồng Hạnh