25 trường dẫn đầu tỷ lệ SV có việc làm đúng ngành

Dân trí Hiện tại cả nước có 25 trường ĐH đạt tỷ lệ 60% sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo. ĐH Y Dược TPHCM dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 100%; ĐH Ngoại thương thứ nhì với 98%.

Đây là số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT từ báo cáo của 89 trường đại học, học viện được công bố tại Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục đại học ngày 5/1. 

 

Theo kết quả khảo sát này, các trường đại học ở TPHCM đạt tỷ lệ rất cao sinh viên có việc làm đúng ngành sau khi tốt nghiệp.

 

Việc làm cho sinh viên là một chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo của các trường đại học. Điều lệ trường đại học quy định trường đại học có trách nhiệm thông báo công khai “Số liệu thống kê hàng năm về người tốt nghiệp và có được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo”. 

 

Tuy nhiên, đa số các trường chưa có bộ phận theo dõi về vấn đề này, chưa quan tâm và chưa có thói quen thu thập và lưu giữ các thông tin liên quan đến sinh viên đã tốt nghiệp. Vì thế, ngày 8/5/2007, Bộ GD-ĐT gửi công văn yêu cầu các trường đại học, học viện trong cả nước cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. 

 

Đã có 89 trường gửi báo cáo, trong đó có 25 trường có số liệu về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành được đào tạo 1 năm sau khi tốt nghiệp. So với số liệu khảo sát năm 2001 của Dự án Giáo dục đại học I, thì tỷ lệ này có tăng hơn. Tuy nhiên, số liệu thu được chưa đại diện cho tất cả các trường đại học.

 

 Theo báo cáo điều tra tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp từ 147 trường đại học, cao đẳng được điều tra từ năm 2001, có 90,93% sinh viên tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định và có thu nhập. 

 

Bảng xếp hạng 25 trường có tỷ lệ trên 60% SV sau tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

 

- ĐH Y Dược TPHCM

 

- ĐH Ngoại thương

 

- ĐH Mỹ thuật TPHCM

- ĐH Dân lập Văn Lang

 

- ĐH Y Hải Phòng

 

- ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM

 

- ĐH Tây Nguyên

 

- ĐH Bách Khoa TPHCM

 

- ĐH Thủy lợi

 

- ĐH Công đoàn

 

 

- Viện ĐH Mở Hà Nội

 

- ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

 

- ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)

 

- ĐH Nông nghiệp 1

 

- ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

 

- ĐH Hàng Hải

 

- Học viện Ngân hàng

 

- ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế)

 

- ĐH Dân lập Thăng Long

 

-  ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) 

 

 

- ĐH Sư phạm thể thao Hà Tây

 

- ĐH Dân lập Hải Phòng

 

- ĐH Dân lập Cửu Long

 

- ĐH Bán công Tôn Đức Thắng (TPHCM)

- ĐH Dân lập Phú Xuân

 

Hiếu Hiền