Yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm lại một hiệu trưởng ở Thanh Hóa

(Dân trí) - Để xảy ra hàng loạt vi phạm, chưa thực hiện quy trình xem xét kỷ luật nhưng vẫn được bổ nhiệm lại, một hiệu trưởng tại Thanh Hóa vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Trước đó, ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh này xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Xuyến (giáo viên Trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) tố cáo Hội đồng Kỷ luật của UBND huyện Hậu Lộc và ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn sai quy định.

Từ kết quả xác minh của Sở Nội vụ, các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký kết luận số 299/KL-UBND, ngày 16/9.

Hiệu trưởng với nhiều vi phạm

Ngày 29/5/2020, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc ban hành kết luận về khuyết điểm, vi phạm của các cá nhân Trường THCS Ngư Lộc, trong đó có ông Nguyễn Thái Sơn là hiệu trưởng. Tuy nhiên, khi nhà trường chưa kịp tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Sơn thì lại tiếp tục có đơn tố cáo khiến việc kiểm điểm vị hiểu trường này tạm dừng chờ kết quả kiểm tra, xác minh tiếp theo.

Ngày 16/8/2020, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tiếp tục ban hành kết luận về các khuyết điểm, vi phạm của ông Sơn. Căn cứ các kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, ông Sơn có các khuyết điểm, vi phạm như: Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đối với một thầy giáo trong trường và học sinh lớp 6A1; vi phạm trong đánh giá, phân loại viên chức năm học 2018-2019.

Ngoài ra, có lời lẽ thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng, xúc phạm uy tín, danh dự đối với bà Nguyễn Thị Xuyến trong hội nghị; không thực hiện đứng lớp đủ 2 tiết/tuần, chưa chuẩn bị giáo án theo quy định, chưa thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy nhưng vẫn nhận đầy đủ tiền phụ cấp đứng lớp từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2019.

Yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm lại một hiệu trưởng ở Thanh Hóa - 1

Trường THCS Ngư Lộc.

Bên cạnh đó, ông Sơn chưa thỏa thuận với tập thể giáo viên, nhân viên trước khi phân công trực tết và không trả tiền trực tết; lợi dụng ban chấp hành hội phụ huynh của khối lớp 9 để thu tiền quà lưu niệm trái quy định, lấy cớ là mua sắm cơ sở vật chất năm học 2017-2018, 2018- 2019; tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2019-2020 thiếu một bước theo quy trình là không cho học sinh viết đơn xin học thêm.

Chưa xem xét kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại

Kết luận về những vi phạm của ông Nguyễn Thái Sơn chưa "ráo mực" thì ngày 21/8/2020, UBND huyện Hậu Lộc có tờ trình đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc cho ý kiến về việc thực hiện quy trình để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học năm 2020. Trong đó có trường hợp bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Sơn.

Ngày 24/8/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc có Thông báo số 03-TB/HU về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2020. Trên cơ sở thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Hậu Lộc đã thực hiện quy trình để bổ nhiệm lại đối với ông Sơn. Sau khi bổ nhiệm lại ông Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tiếp tục chỉ đạo Trường THCS Ngư Lộc kiểm điểm trách nhiệm đối với ông này.

Ngày 9/10/2020, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã ban hành quyết định số 4518/QĐ-UBND xử lý kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Sơn.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, trong thời gian giữ chức vụ có khuyết điểm vi phạm, chưa thực hiện quy trình xem xét kỷ luật mà Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc vẫn thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc xem xét để quyết định bổ nhiệm lại là không đúng quy định.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Sơn trước đó được Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định bổ nhiệm lại vào ngày 26/8/2015 tại Trường THCS Liên Lộc, sau đó được điều động về Trường THCS Ngư Lộc vào ngày 18/8/2016. Như vậy, ngày 1/9/2021 mới đến thời điểm xem xét, bổ nhiệm lại chức hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Sơn nhưng Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc lại bổ nhiệm trước thời gian này là không đúng quy định.

Tại kết luận cũng nêu rõ, việc đánh giá, xếp loại năm học 2019-2020, ông Nguyễn Thái Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ là chưa đảm bảo khách quan và chưa chặt chẽ về trình tự, thủ tục.

Với các kết quả xác minh và kết luận, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc thu hồi, bãi bỏ quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 1/9/2020 về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn; xem xét đánh giá lại kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan trong việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Sơn và việc đánh giá xếp loại năm học 2019-2020 đối với ông Sơn. Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện các nội dung công việc nêu trên trước ngày 5/10.

Đang được quan tâm