Thứ ba, 16/05/2017 - 09:09

Quảng Nam:

Vì sao cả trăm giáo viên hợp đồng không được tuyển dụng?

Dân trí

110 giáo viên đang dạy hợp đồng cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa gửi đơn lên các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam bày tỏ về việc có nguy cơ mất việc do không được tuyển dụng trong kỳ thi tuyển viên chức vừa được tổ chức vào tháng 2 vừa qua.

Đây là phản ánh của những giáo viên trong diện hợp đồng trên 36 tháng (tính đến ngày 30/11/2015) của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trước đây, căn cứ quyết định số 158 ngày 15/1/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2015 đối với Sở GD-ĐT, Sở đã lập kế hoạch hợp đồng (số 379/KH-SGDĐT) trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao đối với giáo viên đã hoặc đang được các trường THPT công lập, Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) hợp đồng giảng dạy (trả lương theo tiết dạy) có thời gian giảng dạy từ 36 tháng trở lên (tính đến ngày 30/11/2015) trên địa bàn tỉnh. Sở đã bán và thu hồ sơ của các giáo viên hợp đồng từ 36 tháng trở lên nhưng không xét tuyển và cũng không thấy phản hồi.


Cả trăm giáo viên hợp đồng lo lắng vì không được tuyển dụng vào viên chức ngành

Cả trăm giáo viên hợp đồng lo lắng vì không được tuyển dụng vào viên chức ngành

Từ kế hoạch đó, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 4720/UBND-NC, ngày 27/9/2016 về việc xét tuyển cạnh tranh đối với 110 giáo viên đang hợp đồng giảng dạy trả lương theo tiết dạy, có thời gian giảng dạy từ 36 tháng trở lên; thời gian xét tuyển phải hoàn thành trước ngày 30/11/2016.

“Sở GD-ĐT lại không thực hiện theo công văn của UBND tỉnh Quảng Nam dẫn đến việc 110 giáo viên hợp đồng không được xét tuyển theo tinh thần công văn trên”, đơn của các giáo viên viết.

Do đó, giáo viên kiến nghị đến các cơ quan giải quyết và tạo điều kiện cho những giáo viên hợp đồng từ 36 tháng trở lên được xét tuyển theo tinh thần công văn số 4720 của tỉnh Quảng Nam và theo kế hoạch xét tuyển của Sở GD-ĐT tỉnh đã đưa ra.

Theo tài liệu của PV Dân trí thu thập được, ngày 25/3/2016, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã ban hành “kế hoạch hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được tỉnh giao đối với giáo viên đã hoặc đang được các trường THPT công lập, PTDTNT hợp đồng giảng dạy (trả lương theo tiết dạy) có thời gian giảng dạy từ 36 tháng trở lên (tính đến ngày 30/11/2015)”.

Mục đích nhằm bổ sung giáo viên cho một số trường THPT công lập, PTDTNT đang thiếu; đảm bảo quyền lợi cho những giáo viên đã hoặc đang giảng dạy (trả lương theo tiết dạy). Sở cũng yêu cầu phải căn cứ vào nhu cầu biên chế, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước…

Phạm vi, đối tượng và điều kiện xét hợp đồng là giáo viên đã hoặc đang được các trường THPT công lập, PTDTNT hợp đồng giảng dạy (trả lương theo tiết dạy) có thời gian giảng dạy từ 36 tháng trở lên (tính đến ngày 30/11/2015) trên địa bàn tỉnh.

Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng xác định người có thời gian giảng dạy nhiều nhất được xét chọn đầu tiên; trong trường hợp nhiều người có thời gian giảng dạy bằng nhau thì căn cứ vào hình thức đào tạo để xác định theo thứ tự ưu tiên tốt nghiệp ĐH Sư phạm chính quy, tốt nghiệp ĐH khác nhưng phải có chuyên môn phù hợp…

Tháng 9/2016, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn 4720 về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Theo đó, đối với các trường học do Sở trực tiếp quản lý thì căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế đã sử dụng năm 2016 và đề án vị trí việc làm để triển khai xét tuyển cạnh tranh đối với 110 giáo viên đang hợp đồng giảng dạy trả lương theo tiết dạy, có thời gian giảng dạy từ 36 tháng trở lên.

Đối với các trường học do UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý thì rà soát định biên, biên chế đang sử dụng và xác định lại số liệu giáo viên, nhân viên đã hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội từ 36 tháng trở lên để tổ chức xét tuyển đặc cách; các trường hợp đang hợp đồng mà không đủ điều kiện xét đặc cách thì đăng ký chỉ tiêu để thi tuyển viên chức theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương lập danh sách những người đủ điều kiện để tổ chức xét tuyển theo thủ tục quy định, những người không trúng tuyển đặc cách thì bố trí thi tuyển viên chức ngành giáo dục.

Dân trí sẽ tiếp tục đăng tải ý kiến của Sở GD-ĐT Quảng Nam về khiếu nại của giáo viên.

Công Bính