Tỷ lệ “chọi” của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng

(Dân trí) - Đại học Đà Nẵng vừa cho biết có 46.640 hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển riêng vào ĐH vùng này trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 sắp tới. Dựa trên tổng chỉ tiêu tuyển sinh gần 10.000 sinh viên, tỷ lệ “chọi” dự kiến là gần 1 “chọi” 5.

Được biết, trong 46.640 hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển riêng vào các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng có 46.205 hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển riêng và có dự thi; 435 hồ sơ đăng ký xét tuyển riêng và không thi. So với năm 2013 (58.666 hồ sơ), tổng số hồ sơ đăng ký thi và xét tuyển vào ĐH Đà Nẵng năm nay giảm khoảng 20%.

Phân loại hồ sơ đăng ký dự thi theo khối, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi khối A vẫn cao nhất với tỷ lệ 47,04% so với tổng số hồ sơ đăng ký dự thi; khối A1: 13,51%; khối B: 4,61%; khối C: 4,96%; khối D: 24,36%; khối M: 4,28% và khối V: 1,24%

Tỷ lệ “chọi” dự kiến dựa trên số hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và chỉ tiêu của từng trường thành viên ĐH Đà Nẵng như sau:

STT

Trường

Chỉ tiêu

SL ĐKDT

Tỷ lệ “chọi”

1

ĐH Bách khoa

2.930

13.351

4,56

2

ĐH Kinh tế

1.845

10.223

5,54

3

ĐH Sư phạm

1.885

12.846

6,81

4

ĐH Ngoại ngữ

1.600

7.405

4,63

5

Phân hiệu KonTum

500

323

0,65

6

Khoa Y Dược

125

134

1,07

7

CĐ Công nghệ thông tin

970

1.923

1,98

 

Khánh Hiền

Đang được quan tâm