TS Vũ Ngọc Hoàng đắc cử làm Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 3/12, tại Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam đã thống nhất bầu TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo TW làm Chủ tịch Hội.

TS Vũ Ngọc Hoàng đắc cử làm Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam - 1

Đại hội toàn thể lần thứ II của Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2020, Đại hội toàn thể lần thứ II của Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam đã diễn ra trong tình hình dịch Covid - 19 vẫn chưa chấm dứt tại Việt Nam, đồng thời tình hình lũ lụt ở miền Trung Tây Nguyên vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, vì vậy số đại biểu về dự đại hội không được đông đủ như Đại hội lần I. Chỉ đạt  80% số hội viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 93 thành viên, giảm 54 thành viên so với số ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ I. Đây là chủ trương của Đại hội II nhằm cơ cấu Ban Chấp hành gọn nhẹ hơn, thực chất hơn. Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra gồm 7 vị.

Ban Chấp hành Khóa II đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ gồm 44 ủy viên, giảm 19 người so với số ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ I. Tinh thần cũng theo phương châm gọn nhẹ, hiệu quả hơn.

Ban Chấp hành cũng đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ II gồm:

Chủ tịch TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo TW.

TS Vũ Ngọc Hoàng đắc cử làm Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam - 2

TS Vũ Ngọc Hoàng, Tân Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các Phó Chủ tịch có 11 người gồm: PGS.TS Trần Xuân Nhĩ; PGS.TS Hoàng Minh Sơn; PGS.TS Trần Quang Quý; TS Lê Trường Tùng; TS Lê Viết Khuyến; TS Nguyễn Đình Hảo; PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải; PGS.TS.Nguyễn Minh Tâm; PGS.TS. Lê Quang Sơn; PGS.TS. Hà Thanh Toàn; Viện sỹ Trình Quang Phú.

Tại Đại hội II, nhiệm kỳ 2020 -2025, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã đề ra phương hướng chung là cần tập hợp lực lượng từ các tổ chức và cá nhân thành viên, các nhà khoa học và hoạt động xã hội, phối hợp với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và Đoàn thể, chủ động tham gia xây dựng và thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đại học ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao hơn của một nền giáo dục Việt Nam: nhân bản - khoa học - khai sáng và phát triển. Trong đó, cần bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, cập nhật kịp thời tri thức thời đại về khoa học giáo dục.

Tân Chủ tịch Hiệp hội TS Vũ Ngọc Hoàng cho biết, Hiệp hội nỗ lực góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tự chủ đại học. Đây là việc lớn đối với hệ thống đại học.

"Không có tự chủ hoặc chưa được tự chủ thì coi như chưa có đại học thật sự theo đúng nghĩa. Chỉ có sự tự chủ mới bảo đảm tính năng động, sáng tạo cho hoạt động giáo dục của tập thể nhà trường nhằm tạo ra chất lượng và hiệu quả cao hơn. Quyết tâm thực hiện chủ trương đúng đắn này là việc hết sức cần thiết, đòi hỏi tâm huyết, bản lĩnh và cả phương pháp tốt nữa" - TS Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Hiệp hội tham gia xây dựng một hệ thống giáo dục mở, thực học, liên thông và hiệu quả, không bị cắt khúc và khu trú riêng trong từng khối, từng phần, trong đó có tư duy mở, cơ chế mở, dữ liệu mở, cấp phép mở, gắn với CNTT, kết nối và số hóa, gắn với tham gia xây dựng xã hội học tập.

Đang được quan tâm