Thứ ba, 26/09/2017 - 09:35

Trường ĐH Y dược TPHCM “sửa” quy định phong giáo sư, tiến sĩ danh dự

Dân trí

Ngày 25/9, Trường ĐH Y dược TPHCM đã ra thông báo “sửa” lại quy định phong tặng chức danh giáo sư, phó giáo sư danh dự cho các nhà khoa học mà trường đã ban hành trước đó.

Theo đó, quy định mới được ban hành về trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự thay vì phong giáo sư, phó giáo sư danh dự cho các nhà khoa học có tham gia hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với trường.


Trường ĐH Y dược TP.HCM​.

Trường ĐH Y dược TP.HCM​.

Trước đó vào ngày 14/9, trường ĐH Y dược TP.HCM đã ban hành văn bản quy định về phong giáo sư, phó giáo sư danh dự của trường. Như vậy so với quy định đã ban hành cách đây 10 ngày, quy định mới điều chỉnh lại thành “trao tặng” thay vì “phong” như văn bản được công bố trước đó. Bên cạnh đó, ở quy định cũ chức danh được phong tặng là giáo sư và phó giáo sư danh dự, thì ở quy định mới gồm: giáo sư danh dự và tiến sĩ danh dự.

Việc điều chỉnh này là đúng quy định của điều 13 Điều lệ trường ĐH: “Hội đồng khoa học và đào tạo trường có nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng trong việc trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự của trường cho các cá nhân”.

Cụ thể, đối tượng được nhà trường xét trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự gồm các nhà khoa học đã và đang làm việc tại các trường ĐH, các học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài nước đã tham gia hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với trường.

Người được trao tặng các danh hiệu này phải tham gia hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các đơn vị thuộc trường này từ 5 năm trở lên và tiếp tục cống hiến trong việc xây dựng và phát triển của trường trong tương lai. Người này cần có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển trường và có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác giữa trường với các tổ chức có liên quan. Trên cơ sở phê duyệt của Thường trực Hội đồng khoa học giáo dục nhà trường, hiệu trưởng sẽ ra quyết định trao tặng.

Thông báo này ghi rõ quy định này có thể sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện.

Lê Phương