Thứ hai, 20/06/2016 - 14:49

Trường ĐH Kinh tế quốc dân áp dụng phần mềm phát hiện sao chép luận văn, luận án

Dân trí

GS.TS Trần Thọ Đạt, hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, bắt đầu từ năm nay trường áp dụng triển khai công cụ Turnitin - một giải pháp công nghệ hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá bài viết và sản phẩm nghiên cứu của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.


Lễ trao bằng tiến sĩ của trường ĐH Kinh tế quốc dân

Lễ trao bằng tiến sĩ của trường ĐH Kinh tế quốc dân

Với hơn 1.000 luận án tiến sĩ và hơn 10.000 luận văn thạc sĩ đã bảo vệ thành công, cùng hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu trong nhiều năm qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những cơ sở đào tạo tiên phong của Việt Nam tham gia vào quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu bài viết và sản phẩm nghiên cứu bằng tiếng Việt trên Turnitin..

Theo GS.TS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, việc triển khai Turnitin trên quy mô lớn tại trường sẽ được thực hiện theo lộ trình. Trong năm đầu tiên thử nghiệm, Nhà trường chủ trương áp dụng Turnitin trước hết cho các chương trình đào tạo có yếu tố liên kết với nước ngoài và đào tạo sau đại học. Với quy mô tuyển sinh hàng năm hơn 100 nghiên cứu sinh và 1.000 học viên thạc sĩ, Viện Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đơn vị đi đầu, áp dụng giải pháp công nghệ này cho toàn bộ quá trình đào tạo tiến sĩ, đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá hệ thống luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.

Được biết, giải pháp Turnitin được xây dựng trên nền tảng web, bao gồm ba phân hệ mang tính giáo dục và tính hướng dẫn cao, giúp giảng viên phát hiện hoạt động sao chép trong nội dung bài viết, nhận xét, chấm điểm bài viết và định hướng cho sinh viên nâng cao kĩ năng viết cũng như ý thức học tập nghiêm túc.

Hồng Hạnh