Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM lấy điểm sàn từ 16-19 điểm

Dân trí

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018. Theo đó, điểm dao động trong các mức 16, 17 hoặc 19 tùy theo ngành đào tạo.


Thí sinh hỏi thông tin xét tuyển vào trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Thí sinh hỏi thông tin xét tuyển vào trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Theo đó, các ngành Báo chí, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Tâm lý học, Nhật Bản học lấy ngưỡng xét tuyển cao nhất 19.

Điểm sàn xét tuyển các ngành cụ thể như sau:

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM lấy điểm sàn từ 16-19 điểm - 2

Lê Phương