Trường ĐH Hàng hải công bố phương án tuyển sinh 2016

(Dân trí) - Ngày 4/2, trường ĐH Hàng hải công bố phương án tuyển sinh 2016 với 36 chuyên ngành đại học, 07 chuyên ngành Cao đẳng. Điểm xét tuyển theo từng chuyên ngành. Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng thời 02 phương thức xét tuyển.

Cụ thể:

- Xét tuyển dựa Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (tất cả các ngành/chuyên ngành).

- Xét tuyển theo Kết quả học tập, rèn luyện 03 năm THPT (với 20% chỉ tiêu các chuyên ngành khối đi biển gồm: D101, D102, C101, C102, C103).

Cụ thể chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành như sau:

TT

Ngành/Chuyên ngành

Mã ngành/

chuyên ngành

Chỉ tiểu

Tổ hợp môn

xét tuyển

A.

A. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG CĐ - ĐH (36 chuyên ngành, 40 chương trình đào tạo)

Nhóm Kỹ thuật & Công nghệ (25 chuyên ngành)

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

1

2

Khoa học Hàng hải

+ Điều khiển tàu biển

+ Khai thác máy tàu biển

D840106

D101

D102

180

135

3

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

+ Điện tử viễn thông

D520207

D104

90

4

5

6

Kĩ thuật điều khiển & Tự động hoá

+ Điện tự động tàu thủy

+ Điện tự động công nghiệp

+ Tự động hóa hệ thống điện

D520216

D103

D105

D121

90

90

90

7

8

9

Kĩ thuật tàu thuỷ

+ Máy tàu thủy

+ Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

+ Đóng tàu và công trình ngoài khơi

D520122

D106

D107

D108

90

45

45

10

11

12

13

14

15

Kĩ thuật cơ khí

+ Máy nâng chuyển

+ Kỹ thuật cơ khí

+ Cơ điện tử

+ Kỹ thuật ô tô

+ Kỹ thuật nhiệt lạnh

+ Tự động thủy khí

D520103

D109

D116

D117

D122

D123

D128

45

90

45

45

45

45

16

17

Kĩ thuật công trình biển

+ Xây dựng công trình thủy

+ Kỹ thuật an toàn hàng hải

D580203

D110

D111

90

45

18

Kĩ thuật XD công trình giao thông

+ Kỹ thuật cầu đường

D580205

D113

90

19

20

21

Công nghệ thông tin

+ Công nghệ thông tin

+ Kỹ thuật phần mềm

+ Truyền thông & Mạng máy tính

D480201

D114

D118

D119

90

45

45

22

23

Kĩ thuật môi trường

+ Kỹ thuật môi trường

+ Kỹ thuật hóa dầu

D520320

D115

D126

90

45

24

25

Kĩ thuật công trình xây dựng

+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp

D580201

D112

90

+ Kiến trúc dân dụng & công nghiệp

D127

45

Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

Toán, Hóa,Vẽ mỹ thuật

Toán, Văn,Vẽ mỹ thuật

Toán, Anh, Vẽ mỹ thuật

(Vẽ mỹ thuật hệ số 2)

Nhóm Kinh tế & Luật (07 chuyên ngành)

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

26

27

28

Kinh tế vận tải

+ Kinh tế vận tải biển

+ Kinh tế vận tải thủy

+ Logistics

D840104

D401

D410

D407

135

45

135

29

Kinh doanh quốc tế

+ Kinh tế ngoại thương

D340120

D402

135

30

31

Quản trị kinh doanh

+ Quản trị kinh doanh

+ Tài chính kế toán

D340101

D403

D404

90

135

32

Khoa học Hàng hải

+ Luật hàng hải

D840106

D120

90

Nhóm Ngoại ngữ (02 chuyên ngành)

Toán, Văn, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Địa, Anh

Văn, Sử, Anh

(Tiếng Anh hệ số 2)

33

34

Ngôn ngữ Anh

+ Tiếng Anh thương mại

+ Ngôn ngữ Anh

D220201

D124

D125

60

60

NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (02 chuyên ngành)

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

35

Kinh tế vận tải

D840104

+ Kinh tế hàng hải

A408

100

36

Kinh doanh quốc tế

D340120

+ Kinh doanh quốc tế & Logistics

A409

100

NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 chương trình)

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

37

Kinh tế vận tải

D840104

+ Kinh tế vận tải biển

H401

90

38

Kinh doanh quốc tế

D340120

+ Kinh tế ngoại thương

H402

90

39

Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

D520216

+ Điện tự động công nghiệp

H105

45

40

Công nghệ thông tin

D480201

+ Công nghệ thông tin

H114

45

B. ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (07 chuyên ngành, 315 chỉ tiêu)

1

Điều khiển tàu biển

+ Điều khiển tàu biển

C840107

C101

45

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, Hóa

2

Vận hành khai thác máy tàu

+ Khai thác máy tàu biển

C840108

C102

45

3

4

Công nghệ kĩ thuật điều khiển & Tự động hóa

+ Kỹ thuật điện tàu thủy

+ Điện tự động công nghiệp

C510303

C103

C105

45

45

5

Khai thác vận tải

+ Kinh tế vận tải biển

C840101

C401

45

6

7

Quản trị kinh doanh

+ Quản trị kinh doanh

+ Tài chính kế toán

C340101

C403

C404

45

45

Hồng Hạnh

(Email : vuhonghanh@dantri.com.vn)