Nghệ An:

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh chính quy hai ngành mới

Từ năm 2013, Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An tuyển sinh thêm hai ngành mới gồm: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật hóa học.

Ngày 3 tháng 6 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số: 1982 giao cho Trường Đại học Vinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 2 ngành:

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Mã số: 52510301

- Công nghệ kỹ thuật hoá học - Mã số: 52510401

Đây là cơ hội lớn để thí sinh có thêm sự lựa chọn, quyết định đối với các lĩnh vực đào tạo mới của Trường Đại học Vinh.

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Được đào tạo chính quy 5 năm, sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có khả năng:

- Tiếp cận về kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

- Ứng dụng các kiến thức về Toán và khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

- Phân tích, tổng hợp, xử lý và áp dụng kết quả thực nghiệm trong công việc.

- Áp dụng kiến thức trong việc thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống cũng như thành phần trong hệ thống.

- Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

- Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.

- Sử dụng thiết bị, những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.

- Có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn B1 theo khung châu Âu và kiến thức tin học tương đương trình độ B và tin học chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn.

- Trình bày, báo cáo kết quả.

- Học tập liên tục.

- Hiểu biết về xã hội, môi trường.

Về cơ hội việc làm, sau khi tốt nghiệp, kỹ sư điện, điện tử có thể làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng.., tại các đơn vị thuộc lĩnh vực ngành điện và điện tử, các xí nghiệp công nghiệp, các công trình công nghiệp và dân dụng...; Tư vấn, thiết kế, xây lắp, quản lý dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực hệ thống điện, tự động hóa, điện công nghiệp, điện tử, viễn thông; Làm việc ở các cơ quan quản lý thuộc ngành điện hoặc điện tử;
 
Giảng dạy các môn học thuộc ngành kỹ thuật điện, điện tử ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về hệ thống điện, tự động hóa, điện công nghiệp, điện tử, viễn thông ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng hoặc tự phát triển doanh nghiệp tư nhân.
Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh chính quy hai ngành mới
Từ năm 2013, Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An tuyển sinh thêm hai ngành mới gồm: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật hóa học.

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Được đào tạo chính quy 5 năm, sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học:

- Có đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, có hiểu biết cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.

- Có kiến thức khoa học cơ bản đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và chuyên ngành Hóa dược - Hóa mỹ phẩm.

- Có kiến thức tổng quát về quá trình công nghệ và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực Hóa dược - Hóa mỹ phẩm.

- Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lí hoạt động của các máy móc, thiết bị cơ bản trong công nghệ kĩ thuật hóa học, các thiết bị chuyên dùng trong công nghệ Hóa dược và mỹ phẩm;

- Có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn B1 theo khung châu Âu và kiến thức tin học tương đương trình độ B và tin học chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn.

Về kỹ năng, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học:

- Có kỹ năng thực hành cao về công nghệ kỹ thuật hóa học đáp ứng yêu cầu sản xuất trong lĩnh vực Hóa dược - Hóa mỹ phẩm.

- Có khả năng chỉ đạo, tổ chức sản xuất và áp dụng các quy trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở công nghệ kỹ thuật hóa học và áp dụng trong chuyên ngành Hóa dược - Hóa mỹ phẩm.

- Có khả năng tiếp cận, nghiên cứu và triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

- Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ.

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hoá học có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ Hóa dược - Hóa mỹ phẩm nói riêng, công nghệ hóa học nói chung; Các cơ quan quản lí nhà nước về lĩnh vực Hóa dược - Hóa mỹ phẩm; Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực Hóa dược - Hóa mỹ phẩm.

Ngoài ra, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học còn có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ ở bậc học cao hơn trong các lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ Hóa dược - Hóa mỹ phẩm, Công nghệ thực phẩm...

Năm 2013, Trường Đại học sẽ tuyển sinh nguyện vọng 2 (đợt 2) đối với 2 ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật hoá học cho thí sinh thi vào khối A, A1, B.
 
Thí sinh theo dõi thông báo về tuyển sinh đợt 2 của Trường Đại học Vinh trên website: www.vinhuni.edu.vn, trên các báo điện tử).

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (038)3855452;Fax:(038)3855269; Email: webmaster@Vinhuni.edu.vn
Đang được quan tâm