Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2

Những người đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 có nguyện vọng được học cùng với những sinh viên đã đượt xét tuyển vào trường đợt 1, nếu thỏa mãn các điều kiện tuyển sinh quy định, nhà trường sẽ phát ngay giấy báo nhập học cho những người đến đăng ký xét tuyển.

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 vào tất cả các ngành đào tạo đại học và cao đẳng năm 2012 (xem các Thông báo tuyển sinh đợt 1 trên website của trường).

Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2012.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho những người đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 có nguyện vọng được học cùng với những sinh viên đã đượt xét tuyển vào trường đợt 1, nếu thỏa mãn các điều kiện tuyển sinh quy định, nhà trường sẽ phát ngay giấy báo nhập học cho những người đến đăng ký xét tuyển.

Các ngành và chuyên ngành Tuyển sinh tại Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà:

Các ngành và chuyên ngành Tuyển sinh tại Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà:

Khối ngành Kinh tế:

Quản trị  kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị Marketing và Bán hàng; Quản trị khách sạn và nhà hàng)

- Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính quốc tế)

Kế toán (Gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp; Kiểm soát nội bộ)

Khối ngành Công nghệ thông tin & Điện tử Truyền thông:

Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin trong Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ thông tin trong Quản lý; Quản lý hệ thống công nghệ thông tin)

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Mạng viễn thông; Thiết kế mạch vi điện tử; Quản trị kinh doanh viễn thông)

Khối ngành Xây dựng:

Kỹ thuật Công trình xây dựng (Gồm các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tin học xây dựng dân dụng và công nghiệp)

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ)

Kinh tế xây dựng (Gồm các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Quản lý dự án xây dựng)